mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

ændring i samværsordning

Kan man ændre i samværsordningen?

Uanset om I selv har indgået en samværsaftale, eller om der er tale om et fastsat samvær fra Familieretshuset, kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at ændre i samværsordningen. Samværsordninger tager altid udgangspunkt i, hvad der konkret er bedst for barnet, og derfor kan en samværsordning også godt ændre sig løbende, hvis forholdene af betydning for samværet ændrer sig.

Hvordan ændrer vi i samværsordningen?

Et ønske om ændring af samværsordningen kan være begrundet i mange forskellige forhold. Det kan eksempelvis være begrundet i den ene forælders ændrede arbejdstider, et ønske om mere tid med barnet eller begrundet i, at barnet skifter skole. Det kan også være, at barnet selv giver udtryk for, at der ønskes mere eller mindre tid med en af forældrene.

Aftalt ændring af samvær

Det bedste er selvfølgelig, hvis I som forældre selv kan aftale ændringer af samværet og samarbejde med hinanden om det.

Hvis I som forældre er enige i at ændre i samværsordningen, kan I derfor altid gøre det ved selv at indgå en aftale herom. Det gælder også, selvom det måske er Familieretshuset, der i første omfang fastsatte samværet. Vi anbefaler altid, at I får oprettet en skriftlig aftale om ændring af samværet, så der er klare linjer for, hvad der er aftalt mellem jer om samværet fremadrettet, og så I kan holde jer til aftalen, hvis der skulle opstå uenighed efterfølgende.

Uenighed om ændring af samvær

Hvis I ikke er enige om, hvorvidt der skal laves ændringer i samværsordningen, kan den af jer, der ønsker at få ændret i samværsordningen, indsende en anmodning til Familieretshuset om ændring af samværet.

Hvis Familieretshuset skal ændre en aftalt eller fastsat samværsordning, er det som udgangspunkt en betingelse, at der er tale om ”væsentligt forandrede forhold”. Denne betingelse kan dog fraviges i de tilfælde, hvor ændring af samværsordningen er begrundet i barnets egne ønsker.

I alle tilfælde skal Familieretshuset behandle sagen ud fra en vurdering af, hvad der konkret er det bedste for barnet.

Uanset om I som forældre er enige om en samværsaftale eller ej, er det altid en god ide at tage kontakt til en advokat med erfaring inden for samværssager. På den måde kan I sikre jer, at den aftale, I indgår, både er den bedste for jeres barn, og at den er juridisk bindende i tilfælde af, at I bliver uenige på et senere tidspunkt.

Læs mere om samvær