mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Kan din arbejdsgiver pålægges ansvar for den indtrådte arbejdsskade?

Kan din arbejdsgiver pålægges ansvar for den indtrådte arbejdsskade?

I forbindelse med at man kommer til skade på sit arbejde, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsskaden, således at du får godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og dækket dine udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre.

Der er imidlertid en række poster, man som skadelidt ikke får dækket i en arbejdsskadesag blandt andet godtgørelse for svie og smerte og Tabt arbejdsfortjeneste” href=”https://stormadvokatfirma.dk/erstatning-personskade/tabt-arbejdsfortjeneste/”>erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Arbejdsgiveren har en forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Han eller hun kan derfor pålægges et ansvar for indtrådte arbejdsskader, hvis ikke det har været muligt at udføre arbejdet korrekt og uden fare for, at skader kan indtræde. Kan arbejdsgiveren pålægges et ansvar for den indtrådte arbejdsskade, vil han eller hun være erstatningsansvarlig i forbindelse med skaden, og man kan få dækning for de poster, der ikke er omfattet af arbejdsskadesystemet.

De yderligere erstatning- samt godtgørelsesposter, man blandt andet kan få i sådan et tilfælde, er:

Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med en arbejdsskade får vurderet, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade.