mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Vellykket samarbejde kræver klare aftaler (01-04-14)


Artikel: Vellykket samarbejde kræver klare aftaler (01-04-14)

Vellykket samarbejde kræver klare aftaler

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d.04 januar 2014 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

– Skal der arbejdes sammen, bør der allerede fra begyndelsen foreligge nedskrevne aftaler om, hvordan og under hvilke vilkår den enkelte kan trække sig ud af samarbejdet, siger advokat.

Meget kan gå galt, når landmænd vælger at arbejde sammen. Og risikoen er ekstra stor, hvis der ikke foreligger helt klare aftaler. Det påpeger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma, og strategirådgiver Torben Lunding Madsen fra rådgivningsselskabet Skovsted agro ApS. – Et samarbejde kan køre af sporet, både når landmændene deler enkelte maskiner, og når flere landmænd for eksempel driver deres markbrug sammen i et fælles driftsselskab. – Det samme kan ske, når to mælkeproducenter bygger en ny, stor fælles stald, lægger besætningerne sammen og etablerer et fælles driftsselskab til at stå for mælkeproduktionen, siger Rune Hyllested.

Driftsøkonomiske fordele

– Samarbejde mellem landmænd giver oplagte driftsøkonomiske fordele. Jo flere hektar, der kan dyrkes med de samme maskiner, jo lavere er maskinomkostningerne pr. hektar. Og jo flere køer, der kan malkes i et malkecenter, desto lavere er enhedsomkostningerne – altså omkostningerne pr. kg produceret mælk, supplerer Torben Lunding Madsen. Udover de nævnte samarbejdsformer er der det klassiske samarbejde, hvor far og søn danner et fælles I/S som led i et glidende generationsskifte. – Uanset, hvilken type samarbejde, der er tale om, så er det uhyre vigtigt, at der foreligger klare aftaler, understreger Rune Hyllested.

Hvor kører maskinerne?

Drejer det sig for eksempel om et maskinsamarbejde, skal der blandt andet være fuldt styr på, hvor meget jord, landmændene hver især ejer, og hvor meget maskinerne anvendes på den enkelte landmands marker. – På det helt praktiske plan er det også vigtigt, at deltagerne i et sådant samarbejde har faste aftaler om, i hvilken rækkefølge de forskellige arbejdsopgaver bliver løst, og – ikke mindst – hvilke personer, der skal udføre arbejdet. – Hvis der er tale om et egentligt driftsfællesskab, hvor landmændene driver deres jord i et fælles driftsselskab, så skal det være aftalt, om de enkelte jordejere blot skal afregnes efter antal hektar, eller om der skal ske en differentiering på baggrund af blandt andet bonitet, forklarer Torben Lunding Madsen.

Svært at skaffe kapital

– Kigger vi på I/S-selskabsformen, så bliver den jo ikke mindst anvendt ved generationsskift. Men generelt har etableringen af I/S’er sin baggrund i, at det er svært at skaffe kapital til ejendomskøb. I forbindelse med generationsskifter bygger I/S’er ofte på, at faderen leverer kapital, mens sønnen leverer arbejdskraft, siger han. – Når far og søn etablerer et I/S som led i et glidende generationsskifte, er det eksempelvis vigtig, at de aftaler og får skrevet ned, hvilke reinvesteringer, der skal foretages på bedriften. For at samarbejdet skal forløbe problemfrit, er det i øvrigt vigtigt, at de to parter er helt enige, dels om behovet for de aftalte reinvesteringer, dels om eventuelle udvidelsesplaner, uddyber Rune Hyllested.

Hvad med kompetenceforholdet?

En anden problemstilling ved generationsskifter er at få fastlagt ejerforholdet mellem far og søn. – Men det er også meget vigtigt, at de er enige om kompetenceforholdet – altså hvor meget de hver især har at skulle have sagt, når der skal tages vigtige beslutninger. Er man ikke det, kan det give alvorlige konflikter, advarer han. – Uanset, hvilken type samarbejde, der er tale om, bør der allerede fra begyndelsen foreligge nedskrevne aftaler om, hvordan og under hvilke vilkår den enkelte kan trække sig ud af samarbejdet, siger Rune Hyllested. Han råder til, at ethvert juridisk bindende samarbejde mellem landmænd baserer sig på en grundigt gennemarbejdet kontrakt. Herved undgås retslige tvister, ødelagt samarbejde og ikke mindst ødelagte familierelationer.

– Uanset, hvilken type samarbejde, der er tale om, så er det uhyre vigtigt, at der foreligger klare aftaler, understreger Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

torben-lunding-madsen

– Hvis flere landmænd driver deres jord i et fælles driftsselskab, skal det være aftalt, om de blot skal afregnes efter antal hektar, eller om der skal ske en differentiering på baggrund af blandt andet bonitet, siger strategirådgiver Torben Lunding Madsen, Skovsted agro ApS.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d.04 januar 2014 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.