mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15


Artikel: Få styr på arven inden det er for sent

Få styr på arven inden det er for sent

Artikel fra SINDbladet, Lørdag d. 01 februar 2014 – Side 16 – http://www.swiflet.com

AF RASMUS DAMKJÆR

Hvordan skal arven fordeles, hvis du som forælder har et barn, som er psykisk sårbar? Det spørgsmål fylder meget hos pårørende til personer med en psykisk lidelse, og det enkle råd er: Tal det godt igennem i tide med familien og lav et testamente

storm-advokatfirma-faa-styr-paa-testamente

“Overvejelser hos pårørende til psykisk sårbare i forhold til, hvordan arven skal fordeles, fylder rigtig meget for dem, der er i direkte berøring med problemet. Her er det vigtigt at tage hul på diskussionen i tide og inddrage hele familien,” siger advokat Jens Axel Kruchov, der er partner i STORM Advokatfirma. Han har for nylig holdt oplæg hos SIND i Hjørring om netop emnet arv og psykisk sårbare, og ifølge Jens er der to typiske scenarier: Enten er arvingen født med en psykisk lidelse og bliver som 18-årig myndig og dermed automatisk arving. Eller også opstår den psykiske lidelse pludseligt som voksen som følge af sygdom eller oplevelser.

Tal om det

“Uanset om der er tale om den ene eller anden situation, så er mit råd, at man i god tid får talt det igennem på for eksempel et familieråd og efterfølgende får lavet et testamente, som alle kan stå inde for. På den måde er der ikke nogen tvivl, når arven skal fordeles,” siger Jens Axel Kruchov.

Han fremhæver, at testamentet for eksempel kan indeholde en båndlæggelse, der betyder, at arven bliver sat ind på en spærret konto, som administreres af pengeinstituttet. Hvis den psykiske lidelse pludseligt opstår hos arvingen som voksen, kan testamentet desuden indeholde en klausul, der kun frigør arven, hvis forholdene ændrer sig, så arvingen bliver rask.

Skal arven fordeles ens?

Da Jens Axel Kruchov talte hos SIND i Hjørring, spurgte de pårørende meget ind til, om børn skal arve ens. Til de overvejelser siger Jens Axel Kruchov:

“Vil man behandle sine børn ens, skal man netop behandle dem forskelligt. Børn er ikke ens, og der skal tages hensyn til det enkelte barns behov. En psykisk sårbar har måske ikke så hårdt brug for pengene som en familie med flere børn. Det er alt sammen noget, der kan tages højde for i et testamente.”

Det er enkelt at skrive testamente

Jens Axel Kruchov fremhæver, at det ikke er så juridisk vanskeligt at skrive et testamente, som mange tror.

“Det mest enkle er at skrive ned i et Worddokument, hvad man bliver enig om. Derefter er det blot at oprette det som et testamente og underskrive det for en notar, som er en dommer, der bevidner, at det er gået rigtigt til. Det hele koster kun en afgift til staten på 300 kroner,” siger Jens Axel Kruchov.

De fleste kontakter en advokat, der har rutinen og overblikket til at hjælpe med at få opstillet de konkrete ønsker og få testamentet oprettet. Er man i tvivl eller har brug for hjælp, har de fleste byer en advokatvagt, der giver råd og vejledning. SINDs hjemmeside rummer også information og inspiration.

Et ømtåleligt emne

Hvor det ikke er juridisk svært at skrive testamente, er det snarere vanskeligt på det følelsesmæssige plan.

“Der er tit store følelser på spil, når det handler om, hvem af børnene der skal arve hvor meget. Netop derfor er det vigtigt ikke at have berøringsangst og få taget hul på diskussionen, inden det er for sent. Så er der klare linjer, når den endelige arv skal fordeles,” slutter Jens Axel Kruchov.

 

Det kan et testamente indeholde

Hvis du er forælder til et eller flere børn med en psykisk lidelse og står over for at skulle skrive et testamente, kan følgende punkter være til din inspiration:

 • Sørg for båndlæggelse af hele eller dele af arven. Sa er der mere kontrol over, hvordan pengene bliver brugt, sa de kun bliver frigivet til for eksempel hjælpemidler, rejser o.l.
 • Skriv en klausul ind i testamentet, der kun frigør arven, hvis forholdene for den psykisk sårbare ændrer sig.
 • Hvis arvingen er gift, kan aftale om særeje være en mulighed. Det sikrer nøjagtig den deling, man finder retfærdig i tilfælde af, at ægteskabet skulle gå i stykker.
 • Lav en såkaldt kongerække: Her kan den psykisk sårbare indsættes som den første, og en anden arving som nummer to. Så er det klart, hvem arven skal gå videre til, hvis den psykisk sårbare dør.
 • Vær derudover opmærksom på også at tage højde for evt. pensionsopsparing, der ikke er en del af boet.

 

Artikel fra SINDbladet, Lørdag d. 01 februar 2014 – Side 16 – http://www.swiflet.com

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier