mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.


Artikel: Få lavet en opkøbsstrategi (18-06-14)

Få lavet en opkøbsstrategi

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.18 juni 2014 – Side 10 – www.landbrugnet.dk

faa lavet en opkøbsstrategi

 

En opkøbsstrategi kan eksempelvis rumme en gennemgang af mulige ejendomme, finansiering, generationsskifte og familieretlige forhold.

– Sørg for at have en klar opkøbsstrategi. Så kan du handle hurtigt den dag, du får kendskab til, at en landbrugsejendom, som ligger perfekt til at blive lagt sammen med din egen, er sat til salg. Det råd giver advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma. – Når vi hjælper en landmand, som skal blive i erhvervet, med at udarbejde en opkøbsstrategi, lægger vi blandt andet stor vægt på, at den ejendom, der påtænkes erhvervet, passer ind i den langsigtede strategi for køber samt dennes familie og ejendom, fortæller han.

Afstande og logistik

– Ikke mindst på en kvægbedrift, hvor der skal transporteres store mængder grovfoder, spiller afstande og logistik en stor rolle. Disse faktorer kan faktisk være afgørende for, om der er en ordentlig økonomi i at købe en bestemt gård til, forklarer advokaten. – I forbindelse med udarbejdelsen af en opkøbsstrategi skal det også afklares, hvordan ejendomsopkøb skal finansieres. Tingbøgerne er jo offentligt tilgængelige. Det giver mulighed for på forhånd at hente oplysninger om, hvilke hæftelser der eksempelvis er på en økonomisk nødlidende bedrift, som kunne gå hen og blive sat til salg, siger Rune Hyllested. – På denne måde kan man være velforberedt, når man i forbindelse med en overtagelse typisk skal ind og forhandle med landmandens pengeinstitut og realkreditinstitut, eksempelvis om gældsovertagelse, uddyber han og tilføjer:

Hvem skal stå som ejer?

– I en opkøbsstrageti bør der også tages stilling til, hvem der skal stå som ejer af en ejendom, der opkøbes, herunder om ejerskabet eventuelt skal ligge i et selskab. Rune Hyllested peger videre på, at det i forbindelse med udarbejdelse af en opkøbsstrategi også ligger lige for at planlægge et kommende generationsskifte. Mange generationsskifter er nemlig blevet udsat på grund af finanskrisen. – Hvis ellers parterne er klar til det, kan det være oplagt at igangsætte et generationsskifte i forbindelse med tilkøb af en bedrift, siger advokaten. – Nærmer et generationsskifte sig, er det uhensigtsmæssigt, at en far kommer til at stå som ejer af en tilkøbt ejendom, som skal overgå til næste generation kort tid efter. Hvert ejerskifte er jo forbundet med store omkostninger til først og fremmest tinglysning, påpeger han og uddyber:

Vær opmærksom

– Familien skal dog være opmærksom på, at den bestemmelse i landbrugsloven, der giver mulighed for at erhverve en hel bedrift uden forudgående høring, ikke altid kan anvendes, hvis den kommende generation allerede ejer en landbrugsejendom. Derfor er det meget vigtigt, at der foreligger en strategi, og at tingene er planlagt. – Det er også vigtigt at få de familieretlige forhold på plads i forbindelse med et generationsskifte. Det kan få stor betydning i en situation, hvor for eksempel en far skal kautionere for sin søn. Er de familieretlige forhold ikke på plads, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis denne søn skal skilles, og der i den forbindelse skal trækkes store værdier ud af bedriften, forklarer Rune Hyllested.

Spørg eventuelt potentielle sælgere

Han føjer til, at det kan være en god ide – på en passende måde – at spørge sig for hos potentielle sælgere af landbrug. – Det er naturligvis en hårfin balance, men ses man jævnligt i privat sammenhæng, kan det med en vis portion situationsfornemmelse godt lade sig gøre. En anden mulighed er at lade os rette henvendelse til en potentiel sælger, siger advokaten. – Af en grundigt gennemarbejdet opkøbsstrategi bør det også fremgå, at man undlader at købe en dårlig ejendom – med risiko for, at man så kan være låst fast, når den ideelle ejendom kommer til salg.

Markedet normaliseres

Storm Advokatfirma oplever i øvrigt, at markedet for landbrugsbedrifter er ved at normaliseres lidt, og at der sker flere handler. – Vi oplever nu, at de landmænd, der har en fremtid i erhvervet, i stigende grad har såvel evnen som viljen til at foretage opkøb. Disse opkøb drives af, at bedrifterne skal være stadig større for at opnå den krævede rentabilitet, siger Rune Hyllested. – De potentielle købere følger markedet tæt for at danne sig et indtryk af, om priserne på ejendomme og jord har nået bunden. Køberne ønsker selvfølgelig at købe billigst muligt. Men samtidig ønsker mange ikke at købe op, så længe værdien af egen bedrift og eventuelt nyerhvervede ejendomme stadig er faldende, slutter han.

– Vi oplever nu, at de landmænd, der har en fremtid i erhvervet, i stigende grad har såvel evnen som viljen til at foretage opkøb, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.18 juni 2014 – Side 10 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.