mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15


Artikel: Få lavet en opkøbsstrategi (18-06-14)

Få lavet en opkøbsstrategi

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.18 juni 2014 – Side 10 – www.landbrugnet.dk

artikel-faa-lavet-en-opkoebsstrategi

 

En opkøbsstrategi kan eksempelvis rumme en gennemgang af mulige ejendomme, finansiering, generationsskifte og familieretlige forhold.

– Sørg for at have en klar opkøbsstrategi. Så kan du handle hurtigt den dag, du får kendskab til, at en landbrugsejendom, som ligger perfekt til at blive lagt sammen med din egen, er sat til salg. Det råd giver advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma. – Når vi hjælper en landmand, som skal blive i erhvervet, med at udarbejde en opkøbsstrategi, lægger vi blandt andet stor vægt på, at den ejendom, der påtænkes erhvervet, passer ind i den langsigtede strategi for køber samt dennes familie og ejendom, fortæller han.

Afstande og logistik

– Ikke mindst på en kvægbedrift, hvor der skal transporteres store mængder grovfoder, spiller afstande og logistik en stor rolle. Disse faktorer kan faktisk være afgørende for, om der er en ordentlig økonomi i at købe en bestemt gård til, forklarer advokaten. – I forbindelse med udarbejdelsen af en opkøbsstrategi skal det også afklares, hvordan ejendomsopkøb skal finansieres. Tingbøgerne er jo offentligt tilgængelige. Det giver mulighed for på forhånd at hente oplysninger om, hvilke hæftelser der eksempelvis er på en økonomisk nødlidende bedrift, som kunne gå hen og blive sat til salg, siger Rune Hyllested. – På denne måde kan man være velforberedt, når man i forbindelse med en overtagelse typisk skal ind og forhandle med landmandens pengeinstitut og realkreditinstitut, eksempelvis om gældsovertagelse, uddyber han og tilføjer:

Hvem skal stå som ejer?

– I en opkøbsstrageti bør der også tages stilling til, hvem der skal stå som ejer af en ejendom, der opkøbes, herunder om ejerskabet eventuelt skal ligge i et selskab. Rune Hyllested peger videre på, at det i forbindelse med udarbejdelse af en opkøbsstrategi også ligger lige for at planlægge et kommende generationsskifte. Mange generationsskifter er nemlig blevet udsat på grund af finanskrisen. – Hvis ellers parterne er klar til det, kan det være oplagt at igangsætte et generationsskifte i forbindelse med tilkøb af en bedrift, siger advokaten. – Nærmer et generationsskifte sig, er det uhensigtsmæssigt, at en far kommer til at stå som ejer af en tilkøbt ejendom, som skal overgå til næste generation kort tid efter. Hvert ejerskifte er jo forbundet med store omkostninger til først og fremmest tinglysning, påpeger han og uddyber:

Vær opmærksom

– Familien skal dog være opmærksom på, at den bestemmelse i landbrugsloven, der giver mulighed for at erhverve en hel bedrift uden forudgående høring, ikke altid kan anvendes, hvis den kommende generation allerede ejer en landbrugsejendom. Derfor er det meget vigtigt, at der foreligger en strategi, og at tingene er planlagt. – Det er også vigtigt at få de familieretlige forhold på plads i forbindelse med et generationsskifte. Det kan få stor betydning i en situation, hvor for eksempel en far skal kautionere for sin søn. Er de familieretlige forhold ikke på plads, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis denne søn skal skilles, og der i den forbindelse skal trækkes store værdier ud af bedriften, forklarer Rune Hyllested.

Spørg eventuelt potentielle sælgere

Han føjer til, at det kan være en god ide – på en passende måde – at spørge sig for hos potentielle sælgere af landbrug. – Det er naturligvis en hårfin balance, men ses man jævnligt i privat sammenhæng, kan det med en vis portion situationsfornemmelse godt lade sig gøre. En anden mulighed er at lade os rette henvendelse til en potentiel sælger, siger advokaten. – Af en grundigt gennemarbejdet opkøbsstrategi bør det også fremgå, at man undlader at købe en dårlig ejendom – med risiko for, at man så kan være låst fast, når den ideelle ejendom kommer til salg.

Markedet normaliseres

Storm Advokatfirma oplever i øvrigt, at markedet for landbrugsbedrifter er ved at normaliseres lidt, og at der sker flere handler. – Vi oplever nu, at de landmænd, der har en fremtid i erhvervet, i stigende grad har såvel evnen som viljen til at foretage opkøb. Disse opkøb drives af, at bedrifterne skal være stadig større for at opnå den krævede rentabilitet, siger Rune Hyllested. – De potentielle købere følger markedet tæt for at danne sig et indtryk af, om priserne på ejendomme og jord har nået bunden. Køberne ønsker selvfølgelig at købe billigst muligt. Men samtidig ønsker mange ikke at købe op, så længe værdien af egen bedrift og eventuelt nyerhvervede ejendomme stadig er faldende, slutter han.

rune-med

– Vi oplever nu, at de landmænd, der har en fremtid i erhvervet, i stigende grad har såvel evnen som viljen til at foretage opkøb, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.18 juni 2014 – Side 10 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Nicolai Lund Sørensen

  Advokat
  "Jeg hjælper dig med at afdække risici, når du køber en ejendom."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Jeg bistår firmaets insolvensafdeling med behandling af konkursboer, herunder sikring og registrering af aktiver og salg og vurdering af aktiver."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Cand.jur.
  "Mit primære arbejdsområde er i Erhvervsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med insolvensret."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg lægger vægt på en grundig og effektiv arbejdsgang"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Anne Mette Sand Nielsen

  Stud. Jur
  "Jeg lægger vægt på en struktureret arbejdsgang og prioriterer en grundig og effektiv udførelse."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Tobias Worsøe

  Stud. Jur
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og insolvensret."
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier