mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Mange er ikke forsikret mod arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom


Artikel: Mange er ikke forsikret mod arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom

Mange er ikke forsikret
mod arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 24 april 2014 – Side 8 – www.landbrugnet.dk

– Pådrager en landmand eller en medhjælpende ægtefælle sig en arbejdsskade eller en arbejdsrelateret sygdom, og mistes erhvervsevnen helt eller delvist, kan det få fatale økonomiske følger uden forsikringsdækning.

– Mange landmænd tror fejlagtigt, at de selv og en eventuel medhjælpende ægtefælle er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader eller arbejdsrelateret sygdom. Det påpeger advokat Shapol Nejad, Storm Advokatfirma, og hun fortsætter: – Disse landmænd og deres medhjælpende ægtefæller står uden forsikringsdækning, hvis de pådrager sig en arbejdsskade uden selv at have tegnet en arbejdsskadeforsikring. Og det er der mange af dem, der ikke har.

Indtægtstab kan blive fatalt

Shapol Nejad peger videre på, at mange landmænd og medhjælpende ægtefæller heller ikke har forsikret sig mod tab af erhvervsevne ved erhvervssygdomme eller tab af erhvervsevne ved anden sygdom. – Er uheldet ude, og landmanden eller ægtefællen pådrager sig en arbejdsskade eller en arbejdsrelateret sygdom og måske mister erhvervsevnen helt eller delvist, kan det få fatale økonomiske følger på grund af indtægtstabet, siger advokaten. Hun råder derfor landmænd og medhjælpende ægtefæller til at tegne en arbejdsskadeforsikring og få sig tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, AES.

Forsikringsvilkår

– Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler disse sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i nogle tilfælde træffe en midlertidig afgørelse om udbetaling af en månedlig, skattepligtig ydelse eller et skattefrit engangsbeløb for tab af erhvervsevne, fortæller Shapol Nejad. Hun råder desuden landmænd til at tegne en privat erhvervsevnetabsforsikring. Den dækker nemlig også, hvis tabet af erhvervsevne skyldes en sygdom, som ikke er opstået på grund af arbejdet. – Forsikringer er generelt tungt stof. Søg derfor råd og vejledning hos en advokat om, hvilke forsikringer der er relevante for den enkelte at tegne – samt, ikke mindst, om hvilke forsikringsvilkår, der bør accepteres eller ikke, siger Shapol Nejad.

Masser af undtagelser

– Forsikringsvilkårene kan nemlig indeholde en masse undtagelser. For eksempel kan det ske, at et forsikringsselskab afviser at yde erstatning for en arbejdsskade i ryggen eller et knæ, hvis skadelidte i forvejen har en skade det pågældende sted, siger hun og tilføjer: – I sager om tab af erhvervsevne skal man i øvrigt være opmærksom på, om sagen vurderes ud fra en medicinsk eller en økonomisk synsvinkel. Det kan være afgørende for sagens udfald. Udbetaling af erstatning fra disse forsikringer forudsætter nemlig, at erhvervsevnen skal være reduceret til halvdelen eller en tredjedel. – Udsættes man for en ulykke eller sygdom og skal søge erstatning fra sin forsikring, så søg professionel hjælp til at skrive anmeldelsen til forsikringsselskabet. En uheldig formulering eller en forglemmelse i en anmeldelse kan i nogle situationer påvirke sagsbehandlingen negativt og trække sagen i langdrag, slutter Shapol Nejad.

– Mange landmænd tror fejlagtigt, at de selv og en eventuel medhjælpende ægtefælle er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader eller arbejdsrelateret sygdom, siger advokat Shapol Nejad, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 24 april 2014 – Side 8 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Cand.jur.
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.