mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.


Ny landbrugslov bygger på illusioner

Familieretslige sikring

 

Ny landbrugslov bygger på illusioner

Indlæg bragt i Morgenavisen Jyllandsposten, Lørdag d. 27 december 2014 – Side 29 – https://www.jp.dk

Der ligger nogle gedigne forhindringer i vejen for, at investorerne rent faktisk vil banke på landmændenes dør

 

rune-lille RUNE HYLLESTED
Advokat, Storm Advokatfirma
John F. Kennedys Plads 1K, 6.
Aalborg

I begyndelsen af oktober blev der fremsat forslag til ændringer af landbrugsloven, som fjerner nogle af de restriktioner, der tidligere har gjort det svært at tiltrække investorer. Reglerne for, at selskaber kan erhverve sig landbrugsejendomme, lempes. Nu er loven vedtaget som en opfølgning på aftale om ”Vækstplan for Fødevarer af 2/4”, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har indgået for at fremme bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag, fremme generationsskifter i dansk landbrug og styrke konkurrenceevnen.

Der skal skrues på flere knapper

Dermed er planen at udvide kredsen af selskaber, der kan investere i landbrugsejendomme for dermed at gøre det lettere at få kapitaltilførsel for de trængte landmænd – ideelt set. Realistisk set skal der dog skrues på flere knapper, hvis landbruget skal have bedre betingelser for overlevelse i fremtiden. Blot at åbne for flere investorer svarer groft sagt til at tilbyde en butiksindehaver et større pengeskab med plads til flere sedler som kompensation for, at et vejarbejde lige uden for hans indgang får kunderne til at købe varer i en anden butik. Der ligger lutter noble hensigter bag, at landbruget har mulighed for at åbne døren for investorer. Dog ligger der samtidig nogle gedigne forhindringer i vejen for, at investorerne rent faktisk vil banke på landmændenes dør – uanset hvor tydeligt der kommer til at stå ”Welcome” på dørmåtten fra 2015. Jeg kan have min frygt for, om det overhovedet vil ske i mærkbar grad, set i lyset af, at investeringer og kapital som regel strømmer derhen, hvor der er størst sandsynlighed for afkast med lavest mulig risiko.

Et skrøbeligt fundament

Jeg tvivler derfor på, at landbrug står øverst på investorernes ønskeliste. En tvivl, jeg bygger på det økonomisk skrøbelige fundament, som mange landmænds fremtid bygger på. Mange har store gældsforpligtelser – dels på grund af store arveafgifter ved overtagelse af landbruget, dels på grund af den økonomiske krise, der gennem de seneste fem-syv år har gjort et historisk antal landmænd teknisk insolvente: Bygninger, jord og maskiner har tabt værdi. Dertil stiger indtægterne ikke i samme grad som udgifterne – især i forhold til animalsk produktion. Det bliver dyrere og dyrere for landmanden at producere mælk og kød, mens han ikke tilsvarende kan få afsat produkterne til en højere pris.

Strengere love

Danske landmænd skal samtidig finde overskud til at underlægge sig strengere love og forordninger end de konkurrerende lande. Landmænd vil uden tvivl gerne skåne naturen så meget som muligt – men samtidig vil de gerne have lige så gode arbejdsbetingelser som konkurrenterne, hvilket alt andet lige er fair.

Min konklusion som erfaren rådgiver for landbrugserhvervet, er , at ja – vi skal åbne for nye investeringer i landbrugssektoren. Vi skal bare ikke bilde os selv ind, at det rækker alene. For skal den samlede nye landbrugslov sikre os alle sammen en bæredygtig tilgang til danske råvarer til realistiske priser, skal landbruget tilbydes bedre rammevilkår, og gældsbyrden skal reduceres.

Grimme huller skal fjernes

Arveafgiften for landmænd bør eksempelvis lempes, da landmænd modsat folk i andre fag ofte overtager produktionsapparatet fra en tidligere generation. Med andre ord er det et godt initiativ at rulle den røde løber ud for investorerne. Formålet med ændringen forventes blot ikke at kunne blive indfriet. Fundamentet nedenunder skal have et politisk realitetstjek, så det bliver mere farbart og uden grimme huller.

 

 

Indlæg bragt i Morgenavisen Jyllandsposten, Lørdag d. 27 december 2014 – Side 29 – https://www.jp.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.