mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15


Ny landbrugslov bygger på illusioner

Familieretslige sikring

 

Ny landbrugslov bygger på illusioner

Indlæg bragt i Morgenavisen Jyllandsposten, Lørdag d. 27 december 2014 – Side 29 – https://www.jp.dk

Der ligger nogle gedigne forhindringer i vejen for, at investorerne rent faktisk vil banke på landmændenes dør

 

rune-lille RUNE HYLLESTED
Advokat, Storm Advokatfirma
John F. Kennedys Plads 1K, 6.
Aalborg

I begyndelsen af oktober blev der fremsat forslag til ændringer af landbrugsloven, som fjerner nogle af de restriktioner, der tidligere har gjort det svært at tiltrække investorer. Reglerne for, at selskaber kan erhverve sig landbrugsejendomme, lempes. Nu er loven vedtaget som en opfølgning på aftale om ”Vækstplan for Fødevarer af 2/4”, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har indgået for at fremme bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag, fremme generationsskifter i dansk landbrug og styrke konkurrenceevnen.

Der skal skrues på flere knapper

Dermed er planen at udvide kredsen af selskaber, der kan investere i landbrugsejendomme for dermed at gøre det lettere at få kapitaltilførsel for de trængte landmænd – ideelt set. Realistisk set skal der dog skrues på flere knapper, hvis landbruget skal have bedre betingelser for overlevelse i fremtiden. Blot at åbne for flere investorer svarer groft sagt til at tilbyde en butiksindehaver et større pengeskab med plads til flere sedler som kompensation for, at et vejarbejde lige uden for hans indgang får kunderne til at købe varer i en anden butik. Der ligger lutter noble hensigter bag, at landbruget har mulighed for at åbne døren for investorer. Dog ligger der samtidig nogle gedigne forhindringer i vejen for, at investorerne rent faktisk vil banke på landmændenes dør – uanset hvor tydeligt der kommer til at stå ”Welcome” på dørmåtten fra 2015. Jeg kan have min frygt for, om det overhovedet vil ske i mærkbar grad, set i lyset af, at investeringer og kapital som regel strømmer derhen, hvor der er størst sandsynlighed for afkast med lavest mulig risiko.

Et skrøbeligt fundament

Jeg tvivler derfor på, at landbrug står øverst på investorernes ønskeliste. En tvivl, jeg bygger på det økonomisk skrøbelige fundament, som mange landmænds fremtid bygger på. Mange har store gældsforpligtelser – dels på grund af store arveafgifter ved overtagelse af landbruget, dels på grund af den økonomiske krise, der gennem de seneste fem-syv år har gjort et historisk antal landmænd teknisk insolvente: Bygninger, jord og maskiner har tabt værdi. Dertil stiger indtægterne ikke i samme grad som udgifterne – især i forhold til animalsk produktion. Det bliver dyrere og dyrere for landmanden at producere mælk og kød, mens han ikke tilsvarende kan få afsat produkterne til en højere pris.

Strengere love

Danske landmænd skal samtidig finde overskud til at underlægge sig strengere love og forordninger end de konkurrerende lande. Landmænd vil uden tvivl gerne skåne naturen så meget som muligt – men samtidig vil de gerne have lige så gode arbejdsbetingelser som konkurrenterne, hvilket alt andet lige er fair.

Min konklusion som erfaren rådgiver for landbrugserhvervet, er , at ja – vi skal åbne for nye investeringer i landbrugssektoren. Vi skal bare ikke bilde os selv ind, at det rækker alene. For skal den samlede nye landbrugslov sikre os alle sammen en bæredygtig tilgang til danske råvarer til realistiske priser, skal landbruget tilbydes bedre rammevilkår, og gældsbyrden skal reduceres.

Grimme huller skal fjernes

Arveafgiften for landmænd bør eksempelvis lempes, da landmænd modsat folk i andre fag ofte overtager produktionsapparatet fra en tidligere generation. Med andre ord er det et godt initiativ at rulle den røde løber ud for investorerne. Formålet med ændringen forventes blot ikke at kunne blive indfriet. Fundamentet nedenunder skal have et politisk realitetstjek, så det bliver mere farbart og uden grimme huller.

 

 

Indlæg bragt i Morgenavisen Jyllandsposten, Lørdag d. 27 december 2014 – Side 29 – https://www.jp.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier