mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet


Artikel: Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet

Økonomisk trængte landmænd

Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 7 november 2013 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

– Er gælden på bedriften uoverskuelig, så få analyseret, om effektiviteten er i orden. Det er afgørende for, om der skal arbejdes på, at landmanden skal fortsætte, eller om der skal ske en kontrolleret afvikling, siger nordjysk advokat.

– Er en landmand kommet i en situation, hvor gælden i bedriften langt overstiger, hvad det selv under de mest gunstige forhold vil være muligt at forrente og afdrage, så er det mest uhensigtsmæssige, vedkommende kan gøre, at lade andre – først og fremmest kreditorerne – sætte dagsordenen. Det pointerer advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma i Aalborg. – Landmanden har under alle omstændigheder meget at vinde ved så at sige at sætte sig for bordenden og tage initiativet. Også selv om hans situation er tilspidset. Overordnet set bør enhver landmand i øvrigt overveje at få foretaget en gennemgang af sin bedrift, inden andre gør ham opmærksom på, at der er noget galt, tilføjer han. – Vores råd til en landmand i denne ulykkelige situation er hurtigst muligt at få analyseret, om effektiviteten er i orden, og dermed om selve driften giver et tilfredsstillende højt afkast, siger den nordjyske advokat.

Specialist inde over

Til dette analysearbejde henter han hjælp fra det private rådgivningsselskab Skovsted agro ApS. Selskabet har specialiseret sig i at belyse de produktionsmæssige og driftsøkonomiske potentialer med det formål at klarlægge, hvor stor en gæld et landbrug samlet set kan forrente. – Når disse forhold er afklaret, ved vi, om landmanden besidder de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, der skal til, for at han bør gå efter at fortsætte på gården – eller om den bedste løsning er en kontrolleret afvikling, påpeger Rune Hyllested og fortsætter: – Udgangspunktet må være, at indtjeningen fra produktionsgrundlaget skal passe med den samlede gældsbelastning, der er oparbejdet på bedriften.

Hvor trykker skoen

Vi spotter, hvor »skoen trykker «, og udarbejder en handlingsplan, der skal føres ud i livet, for at potentialerne kan udnyttes. Størrelsen på potentialerne kan variere meget fra bedrift til bedrift. Erfaringen er imidlertid, at der er ganske betydelige beløb at hente, fortæller indehaver af Skovsted agro ApS, Kurt Skovsted.
– Kan det, når »enhver sten er vendt«, konstateres, at bedriften ejes af den rigtige person, skal der findes en løsning med kreditorerne, typisk landmandens pengeinstitut, påpeger Rune Hyllested.
– En løsning, hvor landmanden skal blive på gården, vil også kræve afklaring af en række juridiske og driftsmæssige forhold, tilføjer han.

– Landmanden har under alle omstændigheder meget at vinde ved så at sige at sætte sig for bordenden og tage initiativet

RUNE HYLLESTED, ADVOKAT,
STORM ADVOKATFIRMA

Reinvesteringer

– Skal landmanden blive på gården, er det vigtigt at få belyst behovet for reinvesteringer. Herved skal det sikres, at der er et moderne produktionsapparat på bedriften – en nødvendighed for at sikre den produktivitet, der skal til for at servicere den fremtidige gæld, supplerer Kurt Skovsted.
– Skulle undersøgelserne vise, at landmanden bør gå efter en kontrolleret afvikling, er det alligevel vigtigt, at han fastholder initiativet og får tilrettelagt et kontrolleret salg af bedriften i samarbejde med kreditorerne og eventuelle sparringspartnere for at sikre en optimal salgspris, siger Rune Hyllested.
– Målet er her at få bedriften solgt i fri handel. Herved undgås en tvangsauktion, som er dyr i sig selv og tilmed giver en lavere salgssum, forklarer han og tilføjer:

Mindre tab

– Det betyder, at kreditforeningen og banken taber færre penge. »Guleroden« for landmanden skal her være, at han efterfølgende får eftergivet sin gæld helt eller delvist. Eventuelt mod betaling af et aftalt beløb her og nu, eller ved at afdrage et beløb over en kort periode.
En kontrolleret afvikling uden tvangsauktion er således en fordel for alle parter. Tilmed kan landmanden og hans familie komme videre uden at skulle igennem en gældssanering via skifteretten – en proces, som tager flere år.
– Uanset, om landmanden skal blive på bedriften, eller der skal ske en kontrolleret afvikling, så vis rettidig omhu og kom i gang med overvejelser og undersøgelser, inden der er mange simple kreditorer. De føler sig nemlig ofte dårligt behandlede, så de typisk vil være utilbøjelige til at medvirke konstruktivt til en løsning, påpeger den nordjyske advokat.

rune-med

– Uanset, om landmanden skal blive på bedriften, eller der skal ske en kontrolleret afvikling, så vis rettidig omhu og kom i gang med overvejelser og undersøgelser, inden der er mange simple kreditorer, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 7 november 2013 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier