mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet


Artikel: Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet

Økonomisk trængte landmænd

Økonomisk trængte landmænd skal tage initiativet

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 7 november 2013 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

– Er gælden på bedriften uoverskuelig, så få analyseret, om effektiviteten er i orden. Det er afgørende for, om der skal arbejdes på, at landmanden skal fortsætte, eller om der skal ske en kontrolleret afvikling, siger nordjysk advokat.

– Er en landmand kommet i en situation, hvor gælden i bedriften langt overstiger, hvad det selv under de mest gunstige forhold vil være muligt at forrente og afdrage, så er det mest uhensigtsmæssige, vedkommende kan gøre, at lade andre – først og fremmest kreditorerne – sætte dagsordenen. Det pointerer advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma i Aalborg. – Landmanden har under alle omstændigheder meget at vinde ved så at sige at sætte sig for bordenden og tage initiativet. Også selv om hans situation er tilspidset. Overordnet set bør enhver landmand i øvrigt overveje at få foretaget en gennemgang af sin bedrift, inden andre gør ham opmærksom på, at der er noget galt, tilføjer han. – Vores råd til en landmand i denne ulykkelige situation er hurtigst muligt at få analyseret, om effektiviteten er i orden, og dermed om selve driften giver et tilfredsstillende højt afkast, siger den nordjyske advokat.

Specialist inde over

Til dette analysearbejde henter han hjælp fra det private rådgivningsselskab Skovsted agro ApS. Selskabet har specialiseret sig i at belyse de produktionsmæssige og driftsøkonomiske potentialer med det formål at klarlægge, hvor stor en gæld et landbrug samlet set kan forrente. – Når disse forhold er afklaret, ved vi, om landmanden besidder de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, der skal til, for at han bør gå efter at fortsætte på gården – eller om den bedste løsning er en kontrolleret afvikling, påpeger Rune Hyllested og fortsætter: – Udgangspunktet må være, at indtjeningen fra produktionsgrundlaget skal passe med den samlede gældsbelastning, der er oparbejdet på bedriften.

Hvor trykker skoen

Vi spotter, hvor »skoen trykker «, og udarbejder en handlingsplan, der skal føres ud i livet, for at potentialerne kan udnyttes. Størrelsen på potentialerne kan variere meget fra bedrift til bedrift. Erfaringen er imidlertid, at der er ganske betydelige beløb at hente, fortæller indehaver af Skovsted agro ApS, Kurt Skovsted.
– Kan det, når »enhver sten er vendt«, konstateres, at bedriften ejes af den rigtige person, skal der findes en løsning med kreditorerne, typisk landmandens pengeinstitut, påpeger Rune Hyllested.
– En løsning, hvor landmanden skal blive på gården, vil også kræve afklaring af en række juridiske og driftsmæssige forhold, tilføjer han.

– Landmanden har under alle omstændigheder meget at vinde ved så at sige at sætte sig for bordenden og tage initiativet

RUNE HYLLESTED, ADVOKAT,
STORM ADVOKATFIRMA

Reinvesteringer

– Skal landmanden blive på gården, er det vigtigt at få belyst behovet for reinvesteringer. Herved skal det sikres, at der er et moderne produktionsapparat på bedriften – en nødvendighed for at sikre den produktivitet, der skal til for at servicere den fremtidige gæld, supplerer Kurt Skovsted.
– Skulle undersøgelserne vise, at landmanden bør gå efter en kontrolleret afvikling, er det alligevel vigtigt, at han fastholder initiativet og får tilrettelagt et kontrolleret salg af bedriften i samarbejde med kreditorerne og eventuelle sparringspartnere for at sikre en optimal salgspris, siger Rune Hyllested.
– Målet er her at få bedriften solgt i fri handel. Herved undgås en tvangsauktion, som er dyr i sig selv og tilmed giver en lavere salgssum, forklarer han og tilføjer:

Mindre tab

– Det betyder, at kreditforeningen og banken taber færre penge. »Guleroden« for landmanden skal her være, at han efterfølgende får eftergivet sin gæld helt eller delvist. Eventuelt mod betaling af et aftalt beløb her og nu, eller ved at afdrage et beløb over en kort periode.
En kontrolleret afvikling uden tvangsauktion er således en fordel for alle parter. Tilmed kan landmanden og hans familie komme videre uden at skulle igennem en gældssanering via skifteretten – en proces, som tager flere år.
– Uanset, om landmanden skal blive på bedriften, eller der skal ske en kontrolleret afvikling, så vis rettidig omhu og kom i gang med overvejelser og undersøgelser, inden der er mange simple kreditorer. De føler sig nemlig ofte dårligt behandlede, så de typisk vil være utilbøjelige til at medvirke konstruktivt til en løsning, påpeger den nordjyske advokat.

– Uanset, om landmanden skal blive på bedriften, eller der skal ske en kontrolleret afvikling, så vis rettidig omhu og kom i gang med overvejelser og undersøgelser, inden der er mange simple kreditorer, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 7 november 2013 – Side 11 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.