mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.


Artikel: Pas på med ægtefælleunderskrifter

alternativ

Pas på med ægtefælleunderskrifter

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 06 marts 2014 – Side 8 – www.landbrugnet.dk

Ender det med, at ægtefællens formue går tabt, hvis et ægtepar må gå fra gården, er det sværere for parret at komme videre rent økonomisk. Så kan der ikke købes hus i ægtefællens navn, påpeger advokat.

Har en landmand behov for at få forhøjet sin kassekredit for at kunne fortsætte driften, sker det ofte, at pengeinstituttet stiller krav om, at ægtefællen også skal skrive under eller stille kaution. Det er der, ifølge advokat Jens Axel Kruchov, Storm Advokatfirma, alt for mange, der accepterer uden videre. Folk tror fejlagtigt, at de som ægtefæller under alle omstændigheder hæfter for hinandens gæld.

– Jeg må kraftigt opfordre til, at landmandspar, der stilles over for krav om supplerende sikkerhedsstillelse fra ægtefællens side, tænker sig grundigt om. Især, hvis man inderst inde tvivler på, at man i det lange løb kan blive på bedriften, siger han.

Værdier kan gå tabt

– Måske ejer ægtefællen et sommerhus, og måske arver vedkommende sine forældre. Disse værdier vil gå tabt, hvis ægtefællen har skrevet under, og det ender med et økonomisk kollaps på bedriften, påpeger Jens Axel Kruchov.

– Når en landmand er derude, hvor eksempelvis pengeinstituttet stiller krav om supplerende sikkerhedsstillelse fra ægtefællen, skyldes det jo, at bedriftens økonomi er presset. Og så redder det måske alligevel ikke noget i sidste ende, siger han, og tilføjer:

– Ender det med, at ægtefællens formue går tabt på denne måde, er det endnu sværere for parret at komme videre rent økonomisk bagefter. Begge hæfter jo for gælden, og muligheden for eksempelvis at købe hus i ægtefællens navn er væk.

Særeje

Når den nordjyske advokat bliver kaldt ud til økonomisk trængte landmænd, er noget af det første, han gør, ofte at råde til etablering af særeje. Herved kan det forhindres, at ægtefællens eventuelle formue kommer i spil i forbindelse med gennemførelse af en akkordordning eller tvangssalg af bedriften. – I en situation, hvor en af ægtefællerne dør, forhindrer et særeje i øvrigt, at en formuende ægtefælles eventuelle formue går tabt, hvis gælden i landbrugsbedriften er større end aktiverne, påpeger Jens Axel Kruchov.

– Ved skilsmisse opgøres ægtefællernes formuer hver for sig, hvis der er særeje, og den samlede formue skal i så fald ikke deles ligeligt mellem de to parter, siger han og tilføjer:

Kan være afgørende

– Det betyder for eksempel, at den ægtefælle, der ejer og driver bedriften, ikke skal udrede halvdelen af en eventuel friværdi til den anden part i tilfælde af skilsmisse. Det kan være afgørende for, om den pågældende kan fortsætte på bedriften.
– Mange benytter sig i øvrigt af vort tilbud om et gratis familiecheck, hvor jeg gennemgår ægtepars nuværende familieretlige stilling og kommer med anbefalinger til forbedringer, fortæller Jens Axel Kruchov. Han peger afslutningsvis på en væsentlig undtagelse fra reglen om, at ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld, nemlig skattegæld. Det kan for eksempel få alvorlige konsekvenser for landmandspar, hvor landmanden har skubbet en stor skattegæld foran sig, typisk i forbindelse med genvundne afskrivninger.

– Jeg må kraftigt opfordre til, at landmandspar, der stilles over for krav om supplerende sikkerhedsstillelse fra ægtefællens side, tænker sig grundigt om, lyder det fra advokat Jens Axel Kruchov, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 06 marts 2014 – Side 8 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.