mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Positive takter i forslag til ny landbrugslov


Artikel: Positive takter i forslag til ny landbrugslov

eltor

Positive takter i forslag til ny landbrugslov

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 28 august 2014 – Side 7 – www.landbrugnet.dk

Vedtages forslaget til ny landbrugslov, forsvinder en af hindringerne for, at flere kan erhverve landbrug.

Hos Storm Advokatfirma, der har tætte relationer til landbruget, ser man meget positivt på det forslag til ny landbrugslov, som har været i høring siden begyndelsen af juli måned. – Overordnet set foreslås der yderligere liberaliseringer af landbrugsloven, som, hvis lovforslaget vedtages, kommer til at følge en række af tidligere liberaliseringer, siger advokat Rune Hyllested fra Storm Advokatfirma. – Forslaget til ny landbrugslov, der er en udløber af forårets politiske aftale om en vækstplan, har blandt andet til formål at tiltrække ny kapital – ikke mindst gennem lettelser af vilkårene for erhvervelse af landbrug, tilføjer advokaten. – Vedtages lovforslaget, forsvinder en af de lovgivningsmæssige hindringer for, at flere kan erhverve landbrug nemlig, pointerer han og uddyber:

Lettere adgang for selskaber

– Lovforslaget rummer en lempelse i reglerne om selskabers erhvervelse af landbrug. I den forbindelse vil reglen om, at en bestemt person skal have bestemmende indflydelse i selskabet, også forsvinde. – Desuden udvides kredsen af virksomheder, der kan erhverve landbrug uden tilladelse. Det vil i givet fald få den effekt, at virksomheder kan erhverve landbrug i samme omfang som andre typer af fast ejendom, fortæller Rune Hyllested. – Endelig foreslås reglen om fortrinsstilling for naboer ved handel med suppleringsjord ophævet, oplyser advokaten. – Jeg synes, det vil være fantastisk, hvis reglen om fortrinsstilling forsvinder, da den i rigtig mange situationer blot har skabt splid mellem naboer, siger han og tilføjer:

Jord til haveformål

– I øvrigt åbner lovforslaget, der forventes fremsat i Folketinget den 8. oktober, mulighed for, at man kan leje op til 1.000 kvadratmeter jord til haveformål. Dette forslag bunder i et ønske om at gøre det nemmere for private og fællesskaber, der er interesserede i det, at producere deres egne grønsager ude på landet. Rune Hyllested oplyser videre, at forslaget til ny landbrugslov ikke rummer ændringer i de nugældende regler om bopælskrav. Uanset hvilken selskabsform, der vælges, vil hvem som helst således kunne bo på landbrugsejendommen. – Hvorvidt selskaber og virksomheder vil begynde at investere i landbrug, hvis forslaget til ny landbrugslov bliver vedtaget i Folketinget, vil nok især afhænge af afkastmulighederne. Men jeg vil tro, at nogle mennesker, som har kapitalen til det i en virksomhed, vil benytte muligheden og realisere en gammel drøm om at erhverve et landbrug, slutter Rune Hyllested.

– Jeg synes, det vil være fantastisk, hvis reglen om fortrinsstilling forsvinder, da den i rigtig mange situationer blot har skabt splid mellem naboer, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d. 28 august 2014 – Side 7 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Cand.jur.
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.