mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15


Artikel: Landmand vandt retssag om kornpris

kornpriser

Landmand vandt retssag om kornpris

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d.22 marts 2014 – Side 6 – www.landbrugnet.dk

– Når der ikke aftales en konkret pris i høst for korn, landmanden skal levere senere, er der risiko for konflikt. Det kan dog undgås, siger advokatfuldmægtig.

Landmænd, der indgår kontrakt
i høst med et grovvarefirma
om levering af korn på et
senere tidspunkt, bør sikre sig,
at der er fuldstændig enighed
om, hvordan den endelige pris
for kornet fastsættes, inden de
skriver under på kontrakten.
Det viser en sag fra Himmerland,
hvor en strid mellem en
landmand og et grovvarefirma
om prisen for et parti korn har
været igennem både byret og
landsret.
Landmanden, der ikke ønsker
at træde offentligt frem,
og grovvareselskabet indgik
i høsten 2012 kontrakt om et
parti foderrug til senere levering
til en såkaldt basispris –
svarende til dagsprisen – plus
et tillæg på seks kroner pr. hkg.
Da landmanden var klar til
at levere rugen i december
2012, kontaktede han grovvarefirmaet
for at få prisen
endeligt på plads. Selvom det
på forhånd var aftalt, at prisen
skulle svare til basisprisen plus
tillægget, kunne parterne ikke
blive enige.

Solgte til anden side

Den pris, grovvarefirmaet nu
ville betale, lå nemlig væsentligt
under den pris, landmanden
var blevet tilbudt hos et
konkurrerende grovvarefirma,
og som han derfor endte med
at sælge kornet til.
Det første grovvarefirma
anlagde derfor sag mod landmanden
med krav om erstatning
for kontraktbrud. Beløbet
skulle dække den merpris, firmaet
hævdede at have måttet
betale en anden landmand for
et tilsvarende parti korn, som
de angiveligt skulle bruge.
Sagen kom for ved byretten
i Aalborg i januar sidste år, og
advokatfuldmægtig Camilla
Vinther Hansen fra Storm
Advokatfirma førte sagen for
landmanden.

Skønsmand ind i sagen

– Da jeg kom ind i sagen, bad
jeg om en erklæring fra en
uvildig skønsmand vedrørende
basisprisen for foderrug på
det aftalte leveringstidspunkt,
fortæller advokatfuldmægtig
Camilla Vinther Hansen.
– Ifølge skønsmandens erklæring
var basisprisen på
det pågældende tidspunkt
163 kroner pr. hkg leveret. Det
var mere, end grovvarefirmaet
hævdede at have betalt den
anden landmand for kornet.
De havde således ikke lidt
noget tab, og vi vandt sagen,
tilføjer hun.
Hermed var sagen imidlertid
ikke slut. Grovvarefirmaet,
der havde anlagt sagen mod
landmanden, ankede sagen,
som kom for Vestre Landsret
i Viborg. Her er sagen netop
afsluttet med en stadfæstelse
af byrettens dom, som også
betyder, at landmanden får
dækket alle sine sagsomkostninger.

Risiko for konflikt

I en kommentar til den nu afsluttede
sag påpeger advokatfuldmægtig
Camilla Vinther
Hansen, at aftaler af denne
type, som indgås mellem
landmand og grovvarefirma
i høst, rummer kimen til konflikt.
Det forklarer hun med,
at den endelige pris for kornet
først skal aftales endeligt, når
landmanden skal levere kornet
senere hen.
– Når der ikke aftales en konkret
pris i høst, skal parterne
jo blive enige på leveringstidspunktet.
Det kan være
besværligt, fordi dagsprisen
på korn jo svinger op og ned
hele tiden, påpeger hun.
– For at have en rettesnor for
den endelige prisfastsættelse,
kunne landmand og grovvarefirma
eksempelvis aftale,
at kornet skal afregnes til en
pris, der fastsættes som gennemsnittet
af dagsprisen på
leveringstidspunktet hos de
tre største grovvarefirmaer på
markedet – eller på en anden
måde, som ikke kan medføre
uenighed, foreslår Camilla
Vinther Hansen.

camilla

– Advokatfuldmægtig Camilla Vinther Hansen fra Storm Advokatfirma vandt sagen om prisen for et parti foderrug for en himmerlandsk landmand. Hun fik påvist, at grovvarefirmaet, der havde stævnet landmanden, ikke havde lidt et tab som påstået.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d.22 marts 2014 – Side 6 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier