mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Vækstpakken fremmer ikke generationsskifter


Artikel: Vækstpakken fremmer ikke generationsskifter

Planlægning af generationsskifte

Vækstpakken fremmer ikke generationsskifter

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 17 august 2013 – Side 20 – www.landbrugnet.dk

– Tidspunktet for et generationsskifte bør ikke fastsættes ud fra, om der er likviditet til at forrente udskudte arveafgifter, lyder det fra Storm Advokatfirma.

Den reduktion i forrentningskravet i forbindelse henstand med betaling af arveafgift ved generationsskifter, som er indeholdt i regeringens vækstpakke, vil næppe påvirke tidspunktet for gennemførelsen af generationsskifter. Det vurderer advokat Jens Axel Kruchov fra Storm Advokatfirma, der har afdelinger i Aalborg og Aars. – Muligheden for at få henstand med betaling af arveafgift har været der i flere år. Ordningen har imidlertid ikke været benyttet særligt meget, da beløbet har skullet forrentes med mindst seks procent årligt, siger Jens Axel Kruchov.

Nu kun tre procent

– Det er positivt, at rentesatsen i forbindelse med henstandsordningen nu beregnes som diskontoen plus én procent, så minimums-rentesatsen i dag er nede på tre procent. Jeg tror dog ikke det kommer til at påvirke tidspunktet for gennemførelsen af generationsskifter, siger den nordjyske advokat. – Tidspunktet for et generationsskifte bør jo ikke fastsættes ud fra, om der er likviditet til at forrente udskudte arveafgifter, tilføjer han.

Ifølge Jens Axel Kruchov bør tidspunktet for generationsskifter i landbruget fastlægges under hensyntagen til en række andre faktorer, som tilsammen sikrer bedriftens fortsatte råderum – både juridisk og økonomisk – samt sælgerens privatøkonomi.

Gunstig værdi-ansættelse

– Her spiller mulighederne for en gunstig værdiansættelse en afgørende rolle, påpeger han og uddyber: – Værdiansættelsen af fast ejendom er fortsat reguleret i værdiansættelsescirkulæret, hvor der tages udgangspunkt i en pris, der ligger i området fra 85 til 115 procent af den offentlige vurdering. Værdien af løsøret fastlægges ud fra handelsværdien. Endelig værdiansættes aktier og anparter ud fra det pågældende selskabets indre værdi. – En anden relevant overvejelse i forbindelse med generationsskifter er, om det er formålstjenligt at foretage skattemæssig succession, hvor køberen overtager den skattegæld, som sælger pådrager sig som følge af ejendomsavancebeskatningen, siger Jens Axel Kruchov.

Muligheder med skattemæssig succession

– Skattemæssig succession åbner mulighed for, at en del af købesummen kan berigtiges ved en såkaldt passivpost, hvor køberen får nedsat købsprisen med 30 procent af den skattegæld, der er overtaget efter sælgeren, forklarer han og fortsætter:

– Hvis bedriften er opdelt i flere juridiske enheder, der henholdsvis ejer de faste ejendomme og varetager selve driften, så er det relevant at overveje, om der skal ske et glidende et generationsskifte af de enheder, der midlertidigt kan værdiansættes lavt. – Herved er det muligt at overføre værdier fra køber til sælger på en måde, så afgiftsbetalingen mindskes, påpeger den nordjyske advokat.

Få har planlagt generationsskifte

Han finder det i øvrigt overraskende, at så få landmænd har en egentlig »drejebog« for generationsskifter – og at endnu færre har planer for, hvad der skal ske, hvis den nuværende ejer dør. – Der er store værdier at hente ved at planlægge generationsskifter i god tid. Gør man det, er det den nuværende og den kommende ejer, der har hånd i hanke med bedriftens fremtid. Uden rettidig omhu går det derimod let sådan, at det hele kommer til at ske på baggrund af aktuelle skatteog afgiftsmæssige forhold, siger Jens Axel Kruchov.

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 17 august 2013 – Side 20 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.