mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Asbestskader: Stadig muligt at få erstatning

Selvom det er flere årtier siden du blev udsat for asbeststøv, er det stadig muligt at få erstatning, hvis det har medført skader på lungerne. Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning i den forbindelse.

Produktion af asbestholdigt materiale hører til byen Aalborg, ikke mindst på grund af Dansk Eternit-Fabrik, der har ligget i byen indtil 2004, netop på det sted, hvor STORM Advokatfirma og andre i dag har til huse. Her blev der produceret asbestholdigt materiale fra 1927 og frem til midten af 1980`erne. Siden er asbest blevet forbudt i Danmark.
Asbest blev i tidligere tider udråbt som det nye vidunderstof, der på grund af dets hårdhed og unedbrydelighed kunne anvendes til mange formål, herunder isolering, væg-og tagdækning, bremsebelægning m.fl.

Allerede i 1940’erne men især i 1950`erne og 1960`erne gik det op for først læger og senere myndigheder, at asbest i støvform var ganske farligt for helbredet, idet der blev påvist en klar sammenhæng mellem udvikling af lunge-asbestose, lungekræft, lungehindekræft og udsættelsen for asbest i støvform.

Problemet er, at når først asbestfibre kommer ned i lungerne, er det svært at nedbryde dem og få dem ud igen, netop på grund af stoffets hårdhed. Dette betyder at lungefunktionen langsomt nedbrydes og giver sig udslag i for eksempel stakåndethed, ondt i lungerne og andet besvær med vejrtrækningen.

Der kan gå helt op til 40 år inden symptomerne på asbestose, lungekræft eller lungehindekræft er fuldt brudt ud. Nordjylland er det sted, hvor flest rammes af lungehindekræft, fordi mange har arbejdet på Dansk Eternit-Fabrik.

Ifølge Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg rammes 130 danskere hvert år af lunge- eller lungehindekræft, fordi de tidligere har arbejdet med asbest uden ordentlig beskyttelse. Op mod 10 procent af tilfællene ses hos pårørende til arbejderne.

En undersøgelse fra Aalborg Universitetshospital viste for nogle år siden, at en række nordjyske kvinder med lungehindekræft fik sygdommen, fordi de havde en mand eller søn, som arbejdede med asbest. Tidligere elever fra fire skoler, der lå tæt ved Dansk Eternit-Fabrik er også blevet undersøgt.

Mange mennesker med lungeasbestose, lungekræft- eller lungehindekræft har allerede modtaget erstatning i henhold til loven om arbejdsskadesikring eller anden lovgivning, også selv om påvirkningen er sket for mange år siden.

Således fik en mand i 2013 en betydelig erstatning 50 år efter at have arbejdet med asbest. En gennemgang af erstatningssager i perioden 1983-2013 som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretog for dagbladet B.T. viste, at næsten 100 tidligere ansatte på Dansk Eternit-Fabrik har fået anerkendt en kræftsygdom direkte relateret til deres arbejde med asbest på fabrikken, men der dukker stadig sager op med kræftramte.

I de sager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gravede frem for nogle år siden med Dansk Eternit-Fabrik registreret som arbejdsgiver, havde i alt 151 personer fået anerkendt sygdomme. 42 fik dødelig lungehindekræft, 49 led af lungekræft, mens tre havde bughindekræft. Det reelle antal af lungehindekræft-tilfælde skønnes dog at være meget højere.

Har du sygdommen lungehindekræft, eller kender du nogen der har den, er det vigtigt at få den anmeldt og hastebehandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller andet forsikringsselskab, da det er en potentiel dødelig sygdom.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har en lungesygdom eller en anden sygdom som nævnt ovenfor, der muligvis er relateret til asbestudsættelse.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.