mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Asbestskader: Stadig muligt at få erstatning

Asbestskader: Stadig muligt at få erstatning

Selvom det er flere årtier siden du blev udsat for asbeststøv, er det stadig muligt at få erstatning, hvis det har medført skader på lungerne. Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning i den forbindelse.

Produktion af asbestholdigt materiale hører til byen Aalborg, ikke mindst på grund af Dansk Eternit-Fabrik, der har ligget i byen indtil 2004, netop på det sted, hvor STORM Advokatfirma og andre i dag har til huse. Her blev der produceret asbestholdigt materiale fra 1927 og frem til midten af 1980`erne. Siden er asbest blevet forbudt i Danmark.

Asbest blev i tidligere tider udråbt som det nye vidunderstof, der på grund af dets hårdhed og unedbrydelighed kunne anvendes til mange formål, herunder isolering, væg-og tagdækning, bremsebelægning m.fl.

Allerede i 1940’erne men især i 1950`erne og 1960`erne gik det op for først læger og senere myndigheder, at asbest i støvform var ganske farligt for helbredet, idet der blev påvist en klar sammenhæng mellem udvikling af lunge-asbestose, lungekræft, lungehindekræft og udsættelsen for asbest i støvform.

Problemet er, at når først asbestfibre kommer ned i lungerne, er det svært at nedbryde dem og få dem ud igen, netop på grund af stoffets hårdhed. Dette betyder at lungefunktionen langsomt nedbrydes og giver sig udslag i for eksempel stakåndethed, ondt i lungerne og andet besvær med vejrtrækningen.

Der kan gå helt op til 40 år inden symptomerne på asbestose, lungekræft eller lungehindekræft er fuldt brudt ud. Nordjylland er det sted, hvor flest rammes af lungehindekræft, fordi mange har arbejdet på Dansk Eternit-Fabrik.

Ifølge Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg rammes 130 danskere hvert år af lunge- eller lungehindekræft, fordi de tidligere har arbejdet med asbest uden ordentlig beskyttelse. Op mod 10 procent af tilfællene ses hos pårørende til arbejderne.

En undersøgelse fra Aalborg Universitetshospital viste for nogle år siden, at en række nordjyske kvinder med lungehindekræft fik sygdommen, fordi de havde en mand eller søn, som arbejdede med asbest. Tidligere elever fra fire skoler, der lå tæt ved Dansk Eternit-Fabrik er også blevet undersøgt.

Mange mennesker med lungeasbestose, lungekræft- eller lungehindekræft har allerede modtaget erstatning i henhold til loven om arbejdsskadesikring eller anden lovgivning, også selv om påvirkningen er sket for mange år siden.

Således fik en mand i 2013 en betydelig erstatning 50 år efter at have arbejdet med asbest. En gennemgang af erstatningssager i perioden 1983-2013 som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretog for dagbladet B.T. viste, at næsten 100 tidligere ansatte på Dansk Eternit-Fabrik har fået anerkendt en kræftsygdom direkte relateret til deres arbejde med asbest på fabrikken, men der dukker stadig sager op med kræftramte.

I de sager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gravede frem for nogle år siden med Dansk Eternit-Fabrik registreret som arbejdsgiver, havde i alt 151 personer fået anerkendt sygdomme. 42 fik dødelig lungehindekræft, 49 led af lungekræft, mens tre havde bughindekræft. Det reelle antal af lungehindekræft-tilfælde skønnes dog at være meget højere.

Har du sygdommen lungehindekræft, eller kender du nogen der har den, er det vigtigt at få den anmeldt og hastebehandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller andet forsikringsselskab, da det er en potentiel dødelig sygdom.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har en lungesygdom eller en anden sygdom som nævnt ovenfor, der muligvis er relateret til asbestudsættelse.