mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Avlen skifter juridisk status i høstperioden

Køber du et landbrug i høstperioden, er det meget vigtigt, at du får indgået helt klare aftaler med sælgeren om, hvorvidt avlen følger med i handelen eller ikke.

Høsten er i gang, og i den forbindelse vil jeg henlede opmærksomheden på, at dine afgrøder juridisk skifter status i løbet af høstperioden. Det kan have stor betydning, eksempelvis i en situation hvor bedriften skifter ejer i denne periode. Juridisk set er afgrøderne en del af den faste ejendom, indtil de høstes. Det betyder, at afgrøder – der står uhøstede på markerne – indgår i den sikkerhed, panthaverne i den faste ejendom har. I juridisk sprog kaldes uhøstede afgrøder for en jordbeholdning. I den situation hører afgrøderne med, hvis ejendommen sælges. Det gælder i øvrigt også, hvis det sker på en tvangsauktion.

SØRG FOR KLARE AFTALER MED SÆLGEREN

Køber du et landbrug i høstperioden, er det derfor meget vigtigt, at du indgår helt klare aftaler med sælgeren om, hvorvidt høsten følger med i handelen eller ikke. I modsætning til afgrøder på arealer, der hører til gården, så indgår uhøstede afgrøder på forpagtede arealer ikke i forpagterens panthaveres sikkerhed. Forklaringen er den enkle, at pantet ikke omfatter arealer, som låntager har forpagtet. En kreditor kan dog godt tage sikkerhed i avlen på forpagtede arealer. I så fald kan det ske ved, at der enten tinglyses et såkaldt virksomhedspant – eller ved, at der i forbindelse med leveringen af såsæd og hjælpemidler tinglyses et høstpantebrev.

NU ER DET BEHOLDNINGER

Når afgrøderne er høstet, har det den juridiske konsekvens, at avlen ikke mere er en del af den faste, pantsatte ejendom. I stedet indgår kornet, frøet eller rapsen nu i beholdningerne på bedriften. Nu er det så afgørende, om den høstede avl fysisk opbevares på gården, eller om den leveres til en kornhandler. Ligger avlen oplagret på gården, vil den stadig være omfattet af ejendommens pant. Bemærk her at også avl fra forpagtede arealer, der er oplagret på forpagterens ejendom, er omfattet af ejendommens pant.

storm_jens-axel-kruchov_x360

EN NY SITUATION

Derimod opstår der en ny situation, hvis landmanden transporterer avlen hen til en kornhandler for at få den opbevaret hos denne. I den situation er avlen ikke længere omfattet af ejendommens pant. I stedet figurerer avlen nu som et almindeligt tilgodehavende, som ingen af panthaverne som udgangspunkt kan gøre krav på frem for andre – med mindre disse kreditorer måtte have tinglyst virksomhedspant. Endnu er der mulighed for at handle med en landbrugsbedrift indenfor familien som et generationsskifte på baggrund af reglerne i et cirkulære om værdiansættelse.

HØSTET AVL SKAL VÆRDIANSÆTTES SÆRSKILT

De uhøstede afgrøder er en del af den faste ejendom, indtil de høstes. Konsekvensen heraf er, at uhøstede afgrøder på markerne indgår i den offentlige vurdering af ejendommen, og de skal derfor ikke værdiansættes særskilt. Når avlen er høstet, skal den værdisættes særskilt, og køberen af bedriften skal betale særskilt for den. Mit råd til jer, der handler med en landbrugsbedrift i høstperioden, skal være, at I er opmærksomme på dette skift i avlens juridiske status. Manglende overblik over disse forhold kan nemlig få uventede – og ubehagelige – følger for såvel ejere som forpagtere og kreditorer, samt i forbindelse med handler med landbrugsbedrifter.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.