mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Begæring om rekonstruktion kan føre til konkursbehandling

Begæring om rekonstruktion kan føre til konkursbehandling

Når du har indgivet begæring om rekonstruktion til Skifteretten, er der to mulige udfald. Enten bliver virksomheden rekonstrueret, eller den går konkurs. Kontakt os, hvis du overvejer rekonstruktion af din virksomhed.

Hvis du som virksomhedsejer står overfor svære økonomiske udfordringer, der bevirker, at du pusler med tanken, om hvorvidt en reorganisering af din virksomheds trængte økonomi kan klares via en rekonstruktion, der nedskriver din gæld til dine samarbejdsparter, så er der mange forhold, der bør være på plads inden begæring om rekonstruktion fremsendes til skifteretten, hvis din virksomhed ikke skal ende med at blive taget under konkursbehandling – imod din vilje.

Ved dom er det fastslået, at en virksomhedsejers begæring om rekonstruktion ikke kunne tilbagekaldes da rekonstruktionen ophørte, fordi virksomhedens kreditorer stemte imod forslaget til selve rekonstruktionen, hvorefter skifteretten tog virksomheden under konkursbehandling imod ejerens ønske.

Førnævnte dom dækker over et sagsforløb, hvor en virksomhedsejer efter egen anmodning blev taget under rekonstruktionsbehandling ved skifteretten. Men da et flertal af virksomhedens kreditorer nedstemte forslaget til rekonstruktionen, blev forslaget forkastet.

Når et rekonstruktionsforslag nedstemmes, har skifteretten kun den mulighed at tage virksomheden under konkursbehandling.

I denne sag forsøgte virksomhedsejeren kort efter afsigelse af konkursdekret at tilbagekalde konkursbehandlingen, idet han mente, at han som rekvirent på rekonstruktionsbegæringen tillige måtte anses for at have begæret den efterfølgende konkurs. Men skifteretten besluttede, at den påbegyndte konkurssag skulle fortsætte. Landsretten stadfæstede afgørelsen. Og Højesteret udtalte, at efter konkursloven så var den eneste mulighed – hvis virksomheden ikke kan bevise sin solvens i konkursretlig forstand – at hvis kreditorerne ikke accepterede rekonstruktionsforslaget, så var den obligatoriske følge, at virksomheden blev taget under konkursbehandling. Uagtet virksomhedsejerens vilje.

Det er vigtigt, at du som virksomhedsejer sammen med din advokat har gjort et grundigt forarbejde inden begæring om rekonstruktion.

Få afsøgt alle muligheder for din virksomhed med afsæt i reglerne i konkursloven og i dialog med kreditorerne. Udgangspunktet bør være først at forsøge en udenretlig rekonstruktion. Altså, at du sammen med din advokat prøver at få lavet en aftale med kreditorerne, som er holdbar og acceptabel for alle parter.

Når en rekonstruktion er indledt i Skifteretten, har den i princippet kun to mulige udløb. Enten gennem-føres rekonstruktionen eller også overgår sagen til konkursbehandling.

Tal derfor med din advokat i tide.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis din virksomhed er nødlidende.