mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

henstand med betaling

Kan betalingshenstand redde virksomheden eller sikre tilgodehavendet?

Henstand med betaling kan lette en virksomheds pressede økonomi, under eks. en coronakrise. Om man vil give eller ønsker at modtage henstand, er der i begge tilfælde nogle vigtige overvejelser man bør gøre sig.

Coronakrisen i Danmark og resten af verden vil i den kommende tid formentlig medføre en stigende tendens til, at virksomheder ikke kan opfylde deres betalingsforpligtelser rettidigt. En mulig løsning på denne udfordring er henstand med betaling.

Hvis du vil give henstand

Såfremt din virksomhed overvejer at give henstand, bør du gøre dig nogle overvejelser om hvordan du, til trods for den bevilligede henstand, sikrer dig din betaling bedst muligt. Du bør blandt andet i den forbindelse overveje:

  • hvordan du sikrer betaling af den allerede oparbejdede og den nye gæld, som stiftes som følge af den fortsatte samhandel
  • hvordan du undgår at din samarbejdspartner udnytter din velvilje, og sikrer sig betaling hos sine kunder, på bekostning af de forpligtelser, som skyldes og oparbejdes over for din virksomhed
  • hvordan du sikrer, at du kan have tillid til at betalinger du modtager, i tilfælde af din samarbejdspartners efterfølgende konkurs ikke kan omstødes
  • hvilke muligheder der er for sikkerhed for betaling (forudbetaling, ejendomsforbehold, pant eller lignende) af de fortsatte leverancer
  • om det er forbundet med et muligt ledelsesansvar, hvis du som følge af den givne henstand oparbejder usikrede tilgodehavender, der ikke betales.

Læs om håbløshedstidspunkt her

Hvis du ønsker henstand

Såfremt din virksomhed ønsker henstand hos dine kreditorer, bør du gøre dig overvejelser om:

  • på hvilke vilkår og fra hvilke kreditorer du modtager henstanden
  • hvordan dit forhold til dine øvrige kreditorer, der ikke giver henstand, påvirkes
  • hvordan du bedst muligt sikrer at efterfølgende risiko for omstødelse minimeres
  • hvordan du undgår, at forløbet påfører dig risiko for ansvar

Hjælpepakker og kompensationsmuligheder

Endelig bør du overveje muligheden for at opnå betalingssikkerhed for en henstandsordning gennem de offentlige hjælpepakker og kompensationsmuligheder. Hvis henstandsaftalen er formuleret korrekt, bliver det nemlig muligt at sikre en del af betalingen via kompensationsmidlerne, hvilket især vil være relevant for henstand med lejebetaling eller betaling af andre faste omkostninger, eller i forhold til lønkompensationer.

Kritiske beslutninger der tages for at kunne opretholde driften og et fortsat samarbejde med dine samarbejdspartnere, bør ske på grundlag af klare aftaler, så du efterfølgende undgår juridiske problemstillinger. Vi står klar til at hjælpe dig med at lave aftaler om henstand.

Foto: Designed by Freepik