mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Bopælsforælder eller samværsforælder? Kend dine rettigheder

Bopælsforælder eller samværsforælder? Kend dine rettigheder

Er I som forældre gået fra hinanden og skal have en aftale om, hvor jeres børn skal bo, og hvor meget samvær den anden forælder skal have, er det en god idé at gøre brug af en advokat.

Vi hører ofte fra forældre, at de ikke er klar over deres rettigheder, og de konsekvenser aftaler med den anden forælder om bopæl og samvær kan få. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på konsekvenserne af de aftaler I indgår. Derfor er det en god idé at rådføre dig med en advokat tidligt i forløbet.

Artiklen er opdateret 12. november 2019

Hvilke rettigheder har du som bopælsforælder?

Barnet skal have sin adresse hos bopælsforælderen.

Det er som udgangspunkt bopælsforælderen, der bestemmer, hvor i Danmark barnet skal bo. Hvis bopælsforælderen ønsker at flytte til udlandet, skal samværsforælderen være enig, hvis I har fælles forældremyndighed. Hvis bopælsforælderen ønsker at flytte sammen med barnet inden for landet, skal dette varsles overfor den anden forælder senest 6 uger før.

Bopælsforælderen bestemmer, hvor barnet skal gå i daginstitution, til fritidsaktiviteter og om barnet skal gå til skolepsykolog.

Bopælsforælderen modtager som udgangspunkt børne- og ungeydelse fra kommunen. Derudover kan bopælsforælderen søge om børnebidrag hos samværsforælderen, såfremt samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Omvendt er det også bopælsforælderen, der som udgangspunkt betaler for f.eks. daginstitution.

Hvilke rettigheder har du som samværsforælder?

Udgangspunktet er, at børn har ret til begge sin forældre. Barnet har derfor ret til, at se den forælder barnet ikke bor hos, ligesom du som samværsforælder som udgangspunkt har ret til at se dit barn.

Du kan som samværsforælder have samvær med dit barn maksimalt 7 dage ud af 14 dage. Dette skyldes, at barnet skal have bopæl hos den forælder, hvor barnet opholder sig mest.

Det er samværsforælderen, der bestemmer rammerne for samværet. Medmindre I har aftalt andet eller Familieretshuset/Familieretten har truffet afgørelse om andet bestemmer samværsforælderen, derfor hvor barnet opholder sig under samværet. Samværsforælderen bestemmer ligesom bopælsforælderen, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til under samværet.

Samværsforælderen kan modsætte sig at barnet flytter til udlandet. Derudover gælder det, at væsentlige beslutninger om barnets forhold også skal afgøres i enighed mellem bopælsforælderen og samværsforælderen. I skal derfor som forældre være enige om skolevalg, skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, navnevalg og religiøse forhold.

Vi er specialister i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi kan derfor rådgive dig og hjælpe dig til, at kende konsekvenserne af de beslutninger du træffer om børnene i forbindelse med, at I går fra hinanden.

Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale.