mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Brandmand ramt af kræftfremkaldende stoffer

Brandmand ramt af kræftfremkaldende stoffer

Efter den seneste tids mediebevågenhed vedrørende forøget risiko for kræft for brandmænd, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet udarbejdet en redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet.

Til brug for udarbejdelse af redegørelsen er indgået materiale fra WHO’s kræftforskningsinstitut – IARC, hvor man har fundet en forøgning af tilfælde med testikelkræft, prostatakræft og non-Hodgkins lymfom hos brandmænd.

Det vil derfor særligt være relevant at anmelde disse kræftformer som en erhvervsbetinget lidelse efter udsættelse for brænderøg og de deraf følgende gasser og partikler, som kan være kræftfrem-kaldende.

Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke foreligger entydig dokumentation for, at overhyppigheden skyldes udsættelse for brænderøg.

Beskæftigelsesministeriet har, efter modtagelse af redegørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet, iværksat en del initiativer, som dels skal belyse risikoøgningen og dels sætte fokus på sikkerhed via tilsyn med alle brandstationer i løbet af 2013.

På nuværende tidspunkt er det muligt at få anerkendt en erhvervsbetinget lidelse som en arbejdsskade, såfremt denne er at finde på Erhvervssygdomsfortegnelsen, og at man under sit arbejde har været udsat for en eller flere af nærmere beskrevne påvirkninger. Det er derfor væsentligt, at der foreligger detaljerede beskrivelser af den erhvervsmæssige udsættelse, eksempelvis fra en Arbejdsmedicinsk Klinik.

Det kræves desuden, at der foreligger en beskrivelse af eventuelle konkurrerende påvirkninger, som kan have haft betydning for udviklingen af kræftsygdommen – eksempelvis tobaksrygning. Dette skyldes, at det, efter den gældende lovgivning, er et krav for at få anerkendt en arbejdsskade, at erhvervssygdommen ikke overvejende sandsynligt skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige.

Det er desuden muligt at få anerkendt en kræftlidelse som erhvervsbetinget sygdom efter forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der foreligger dokumentation for årsagssammenhæng mellem den erhvervsmæssige udsættelse og sygdommen.

Der er på baggrund af den nyeste forskning grund til at anmelde en pådragen kræftsygdom som en erhvervsbetinget lidelse, såfremt man igennem en årrække har arbejdet som brandmand.

Du er velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma på telefon 72 30 12 05, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har pådraget dig en erhvervsbetinget kræftsygdom.