mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Byggeri på naboejendommen omfattet af sælgers oplysningspligt


Byggeri på naboejendommen omfattet af sælgers oplysningspligt

Køber kunne kræve erstatning fra sælger for ikke at have oplyst om en planlagt ombygning/tilbygning på naboejendommen.

I en ny dom fra Vestre Landsret er det blevet slået fast, at sælgers oplysningspligt, i forbindelse med salg af sin ejendom, tillige omfatter oplysning om en tilbygning/ombygning på naboejendommen.

Sælger havde givet tilladelse til naboens byggeri

Køber købte ejendommen af Sælger den 8. juli 2008 for en kontantpris på kr. 1.825.000,00 med overtagelse den 1. september 2008.

Det fremgik af en partiel byplanvedtægt gældende for området, hvor ejendommen var beliggende, at der kun måtte opføres åben og lav bebyggelse. Der var derudover tinglyst en deklaration på ejendommen vedrørende, at samtlige parcelejere skulle give tilladelse til at foretage ændringer i bygningernes form, farve og anlæg.

Sælger, samt øvrige parcelejere, havde givet tilladelse til naboens planlagte ombygning/tilbygning før salget til Køber. Sælger havde ikke oplyst Køber herom forinden handlens indgåelse.

I januar/februar 2009 fik Køber kendskab til ombygningen, hvorefter der udtages stævning mod Sælger, da det er Købers opfattelse, at den erhvervede ejendom har lidt et værditab.

Ejendommens værdi bliver væsentligt forringet

Under retssagen bliver der udmeldt syn og skøn, og skønsmanden bliver spurgt, hvilken betydning naboens byggeri vil have for værdien af Købers ejendom.

Skønsmanden skønner, at naboens byggeri vil nedsætte markedsværdien med kr. 325.000,00, således at markedsværdien vil være kr. 1.500.000,00. Derudover bemærkede han, at når ombygningen/tilbygning var færdiggjort, var der en risiko for, at det ville have en større negativ påvirkning af prisen, ligesom nogle mulige købere helt ville fravælge ejendommen.

Sælger havde tilsidesat sin oplysningspligt og Køber kunne få erstatning

Vestre Landsret kom frem til, at Køber var berettiget til at få en erstatning på kr. 325.000,00, svarende til skønsmandens vurdering af værdiforringelsen af ejendommen.

Dette begrundes med, at Sælger ikke før handlens indgåelse havde gjort Køber opmærksom på, at denne havde givet naboen lov til at foretage ombygningen/tilbygningen. Derudover måtte Sælger være klar over, at det var en oplysning, som havde betydning for Købers køb af ejendommen. Som følge heraf havde Sælger tilsidesat sin loyale oplysningspligt.

Som følge af ovenstående, og som følge af, at der var tale om en væsentlig værdiforringelse af ejendommen, jf. skønsmandens vurdering, kunne Køber kræve erstatning af Sælger.

Hvad kan man som køber og sælger udlede af dette

Sælgers loyale oplysningspligt dækker også over oplysninger vedrørende påtænkte ændringer på naboers ejendomme, som Sælger er vidende om før handlens indgåelse.

Den beskrevne konkrete sag vedrører en tilbygning/ombygning, som medfører indkigsgener for naboen, men der kunne også have været tale om

– Støjgener
– Lugtgener
– Skyggegener

hvor man må formode, at Retten ville være kommet frem til det samme resultat. Dog er det en betingelse, at generne medfører en værdiforringelse af ejendommen for, at der kan blive statueret et erstatningsansvar.

Såfremt du har spørgsmål til omfanget af sælgers oplysningsforpligtelse, købers undersøgelsespligt, tabsopgørelse osv., er du velkommen til at kontakte os.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier