mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Byggeri på naboejendommen omfattet af sælgers oplysningspligt


Byggeri på naboejendommen omfattet af sælgers oplysningspligt

Køber kunne kræve erstatning fra sælger for ikke at have oplyst om en planlagt ombygning/tilbygning på naboejendommen.

I en ny dom fra Vestre Landsret er det blevet slået fast, at sælgers oplysningspligt, i forbindelse med salg af sin ejendom, tillige omfatter oplysning om en tilbygning/ombygning på naboejendommen.

Sælger havde givet tilladelse til naboens byggeri

Køber købte ejendommen af Sælger den 8. juli 2008 for en kontantpris på kr. 1.825.000,00 med overtagelse den 1. september 2008.

Det fremgik af en partiel byplanvedtægt gældende for området, hvor ejendommen var beliggende, at der kun måtte opføres åben og lav bebyggelse. Der var derudover tinglyst en deklaration på ejendommen vedrørende, at samtlige parcelejere skulle give tilladelse til at foretage ændringer i bygningernes form, farve og anlæg.

Sælger, samt øvrige parcelejere, havde givet tilladelse til naboens planlagte ombygning/tilbygning før salget til Køber. Sælger havde ikke oplyst Køber herom forinden handlens indgåelse.

I januar/februar 2009 fik Køber kendskab til ombygningen, hvorefter der udtages stævning mod Sælger, da det er Købers opfattelse, at den erhvervede ejendom har lidt et værditab.

Ejendommens værdi bliver væsentligt forringet

Under retssagen bliver der udmeldt syn og skøn, og skønsmanden bliver spurgt, hvilken betydning naboens byggeri vil have for værdien af Købers ejendom.

Skønsmanden skønner, at naboens byggeri vil nedsætte markedsværdien med kr. 325.000,00, således at markedsværdien vil være kr. 1.500.000,00. Derudover bemærkede han, at når ombygningen/tilbygning var færdiggjort, var der en risiko for, at det ville have en større negativ påvirkning af prisen, ligesom nogle mulige købere helt ville fravælge ejendommen.

Sælger havde tilsidesat sin oplysningspligt og Køber kunne få erstatning

Vestre Landsret kom frem til, at Køber var berettiget til at få en erstatning på kr. 325.000,00, svarende til skønsmandens vurdering af værdiforringelsen af ejendommen.

Dette begrundes med, at Sælger ikke før handlens indgåelse havde gjort Køber opmærksom på, at denne havde givet naboen lov til at foretage ombygningen/tilbygningen. Derudover måtte Sælger være klar over, at det var en oplysning, som havde betydning for Købers køb af ejendommen. Som følge heraf havde Sælger tilsidesat sin loyale oplysningspligt.

Som følge af ovenstående, og som følge af, at der var tale om en væsentlig værdiforringelse af ejendommen, jf. skønsmandens vurdering, kunne Køber kræve erstatning af Sælger.

Hvad kan man som køber og sælger udlede af dette

Sælgers loyale oplysningspligt dækker også over oplysninger vedrørende påtænkte ændringer på naboers ejendomme, som Sælger er vidende om før handlens indgåelse.

Den beskrevne konkrete sag vedrører en tilbygning/ombygning, som medfører indkigsgener for naboen, men der kunne også have været tale om

– Støjgener
– Lugtgener
– Skyggegener

hvor man må formode, at Retten ville være kommet frem til det samme resultat. Dog er det en betingelse, at generne medfører en værdiforringelse af ejendommen for, at der kan blive statueret et erstatningsansvar.

Såfremt du har spørgsmål til omfanget af sælgers oplysningsforpligtelse, købers undersøgelsespligt, tabsopgørelse osv., er du velkommen til at kontakte os.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Cand.jur.
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.