mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Deling af pension ved skilsmisse

Nyere retspraksis viser, at der fortsat er stor ulighed mellem ægtefællers pensioner. Dette kan ved skilsmisse få konsekvenser for den ægtefælle, der har den mindste pensionsopsparing.

I 2007 kom der nye regler om ægtefællers deling af pensioner ved skilsmisse. Det blev herefter udgangspunktet, at ægtefællerne hver beholder deres egne ”rimelige” pensionsordninger. Denne ordning er dermed en undtagelse til udgangspunktet om, at ægtefæller ved indgåelse af ægteskab samtidig forpligter sig til, at dele alle aktiver i tilfælde af skilsmisse – dvs. at de har fælleseje.

Hvilke pensioner skal deles?

– Reglerne om deling af pensioner er komplicerede, og det kan derfor være svært for parterne at gennemskue, i hvilket omfang de selv beholder deres pensionsordninger ved skilsmisse, siger Lene Braad, advokatfuldmægtig med speciale i familieret fra STORM Advokatfirma.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle uden deling udtager pensionsordninger, der må anses som sædvanlige for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. – Dette betyder, at lønmodtageres pensionsordninger, der svarer til, hvad der følger af en overenskomst, altid vil betragtes som rimelige, og dermed som udgangspunkt ikke skal deles. Det giver anledning til yderligere problemer, at vurdere en rimelig pension for en selvstændig erhvervsdrivende, idet der her må ses på, om opsparingen er sædvanlig set i forhold til den pågældende virksomhed, siger Lene Braad.

I modsætning hertil, skal ekstrapensioner som udgangspunkt deles. Dette kan f.eks. være en privat kapitalpension opsparet af den pensionsmæssigt bedst stillede ægtefælle.

Kompensation til den dårligst stillede ægtefælle

Hvis ovenstående regler stiller en ægtefælle urimeligt, er der efter loven mulighed for, at kræve kompensation udbetalt af den anden ægtefælle. Først og fremmest kan skifteretten bestemme, at der skal betales en ”fællesskabskompensation” til den ægtefælle med den mindste pensionsordning, såfremt ægtefællerne, af hensyn til familien, har indrettet sig sådan, at den ene ægtefælle arbejder mindre og dermed har en mindre pensionsordning. Dette vil typisk være i situationer, hvor der er behov for, at den ene ægtefælle er hjemmegående af hensyn til børnene, mens den anden ægtefælle har et mere tidskrævende arbejde, eller et arbejde med meget rejseaktivitet. Mange betingelser skal være opfyldt, og hvorvidt betingelserne er opfyldt kan derfor ikke på forhånd gennemskues af parterne. Kompensationen er ud fra en betragtning om, at begge parter har bidraget til, at den ene ægtefælle kunne oparbejde en større pensionsordning.

Hvis der ikke er grundlag for en fællesskabskompensation, kan der være grundlag for en ”rimelighedskompensation”. Reglen skal opsamle de tilfælde, hvor en ægtefælle stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende.
Samtidig skal andre krav være opfyldt, f.eks. skal ægteskabet have været af længere varighed. Der beregnes herefter en andel af den bedst stillede ægtefælles pension, som skal udbetales til den dårligst stillede ægtefælle.
En kompensation efter reglerne om fællesskabskompensation vil være højere, end efter reglerne om rimelighedskompensation. En rimelighedskompensation stiller ikke ægtefællerne lige, idet der er fastsat grænser for kompensationens størrelse. Der kan efter udbetaling af både rimelighedskompensation og fællesskabskompensation stadig være stor ulighed i ægtefællernes andel af pensionerne.

Ægtefællerne har mulighed for selv at bestemme

Ved at der oprettes en ægtepagt herom, kan ægtefællerne selv tage stilling til delingen af pensionerne ved skilsmisse. Begge ægtefæller skal underskrive ægtepagten. Den dårligst stillede ægtefælle, kan med en ægtepagt om deling af pensionerne sikre sig en ligedeling og afværge en utilsigtet skævdeling i forbindelse med en skilsmisse.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 • storm_ditte-frederiksen-oesetgaard-150x150

  Advokat Ditte Frederiksen Østergaard,
  STORM Advokatfirma, tlf. dir. 61 65 70 42 og df@stormadvokatfirma.dk


 • storm_lene-braad_150x150

  Advokatfuldmægtig Lene Braad,
  STORM Advokatfirma, tlf. dir. 44 22 31 72 og lbr@stormadvokatfirma.dk


 • storm_mark-kray-brandt

  Presseservice (herunder kontaktformidling, tekst, foto mv.):
  Komm.- & kontaktassistent, Mark Kray Brandt, tlf. 72 30 12 05 og mkb@stormadvokatfirma.dk


logo_stormadvokatfirma

Om Storm Advokatfirma

STORM Advokatfirma med hovedsæde i Aalborg er et advokathus med specialiserede teams inden for personskadeerstatning, familieret, fast ejendom, landbrug og erhvervsrådgivning. Vi har erfarne jurister inden for alle vores specialer, og vi vil gå igennem både ild, vand og alle de nødvendige retsinstanser for at nå det bedst mulige resultat for dig.

STORM Advokatfirma går nye veje for at være et bedre advokatfirma for dig som kunde. Vi arbejder ud fra de fem grundværdier, fremsynet, nærværende, markant, modig og ordentlig, og du vil opleve, at vi på én gang har et meget højt fagligt niveau, men at vi samtidig er helt nede på jorden som mennesker.

Vi agerer bedre og anderledes over for vores kunder. Vi er personlige og nærværende og gør en dyd ud af at være ligefremme og uhøjtidelige, så du føler dig tryg ved det, vi gør. Det betyder også, at vi tilpasser os og forklarer juridiske spidsfindigheder i et sprog, som du som kunde kan forstå.

Vi handler hurtigt og præcist over for alle vores kunder. Vi vender tilbage og følger op, så du hele tiden ved, hvor langt vi er i processen, og kan agere derefter. Vi er faglige og fremsynede. Vi vil til enhver tid bestræbe os på at opnå det bedste resultat for dig – ved dels at tænke helhedsorienteret og ved dels at være fremsynede og forudsige de mulige scenarier. Kun ved at sikre dig maksimalt, kan vi selv sove roligt om natten.

Vi har en høj moral, og vi agerer ordentligt og ærligt. Herved opnås den bedste og mest konstruktive dialog med såvel mod- og medparter, og kun herved opnås mindelige løsninger til alles gavn.

Vi er samtidig markante og modige og ved, hvilken taburet vi har at stå på i de enkelte tilfælde. Det er helt afgørende at vide, hvornår man skal slå til, og hvornår man skal forhandle videre, og det handler om markant og modig fingerspitzengefühl.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Nicolai Lund Sørensen

  Advokat
  "Jeg hjælper dig med at afdække risici, når du køber en ejendom."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Jeg bistår firmaets insolvensafdeling med behandling af konkursboer, herunder sikring og registrering af aktiver og salg og vurdering af aktiver."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Cand.jur.
  "Mit primære arbejdsområde er i Erhvervsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med insolvensret."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg lægger vægt på en grundig og effektiv arbejdsgang"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Anne Mette Sand Nielsen

  Stud. Jur
  "Jeg lægger vægt på en struktureret arbejdsgang og prioriterer en grundig og effektiv udførelse."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Tobias Worsøe

  Stud. Jur
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og insolvensret."
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier