mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Familieret

Dødsbo – Arv og dødsbobehandling

At miste en af sine nærmeste er en af de sværeste og hårdeste situationer, vi kan komme ud for i vores liv. Hvis du mister en nær pårørende, er der en række juridiske spørgsmål du og resten af familien skal tage stilling til. Vores advokater har stor erfaring med arv og dødsbobehandling og står altid klar til at hjælpe dig trygt igennem forløbet.

Få hjælp til at overskue en svær situation

Står du midt i den svære situation det er at miste, kan du ringe til os med det samme, og få overblik over, hvordan du skal forholde dig.

Som arving har du mulighed for at få et gratis vejledningsmøde hos os, inden du tager stilling til, hvordan boet skal behandles. Der kan være store skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser forbundet med dit valg. Mange efterlevende ægtefæller kan f.eks. med fordel skifte og lade arven fordele, i stedet for at sidde i uskiftet bo.

Selve bobehandlingen er ofte en proces, der dels kan være arbejdskrævende og dels kan have store skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Har du efter vejledningsmødet behov for det, hjælper vi dig med selve bobehandlingen, de nødvendige ekspeditioner og kontakten til skifteretten.

Du kan nedenfor få et overblik over de forskellige former for bobehandling. Nedenstående er alene et overblik og kan ikke erstatte den personlige rådgivning hos en advokat.

Afdødes formue

Når en person dør skal det opgøres, hvad den pågældende har i formue. Eventuelle kreditorer skal modtage det, de har til gode, og de efterladte arvinger skal modtage deres arv. Afdødes aktiver og passiver kaldes dødsboet.

Boudlæg

Boudlæg betyder, at afdødes aktiver udleveres til arvingerne uden en bobehandling. Det kan ske hvis afdødes formue består af få midler, dvs. hvis afdødes aktiver fratrukket udgifter til begravelse ikke overstiger kr. 43.000, hvis dødsfaldet er sket i 2017. Beløbet reguleres årligt.

Skal aktiverne udleveres som boudlæg er det skifteretten der vurderer, hvem der er afdødes nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende vil i så fald have ansvaret for betaling til begravelse, og kan have pligt til at sørge for oprydning i afdødes hjem.

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg betyder, at den efterlevende ægtefælle overtager hele afdødes formue uden yderligere bobehandling.

Det er muligt hvis ægtefællernes samlede formue ikke overstiger kr. 740.000, hvis dødsfaldet er sket i 2017. Beløbet reguleres årligt.

Beløbet beregnes af nettoformuen efter fradrag af al gæld. I beregningen indgår både fælles formue og førstafdødes og længstlevende ægtefælles særeje samt ubetalte summer fra pensioner. Hvis formuen udlægges til den efterlevende som ægtefælleudlæg, overtager den efterlevende ægtefælle afdødes gæld.

Uskiftet bo

Et uskiftet bo er en mulighed for den efterlevende ægtefælle. Uskiftet bo medfører, at arven til førstafdødes børn ikke udbetales, men i stedet bestyres af den efterlevende ægtefælle.

Den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra fælles børn, men har den afdøde ægtefælle børn fra tidligere forhold, skal de give deres samtykke til uskiftet bo.

Ægtefællen kan råde over formuen på normal vis. Dog må ægtefællen, der sidder i uskiftet bo, ikke misbruge rådigheden over formuen. Såfremt den længstlevende ægtefælle misbruger formuen, kan arvingerne anmode skifteretten om, at boet skiftes og arven fordeles. Man kan ikke gifte sig igen, så længe man sidder i uskiftet bo.

Det kan have store konsekvenser for den efterlevende ægtefælle, om man vælger at sidde i uskiftet bo eller skifte. I visse tilfælde kan det være en fordel at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en af vores advokater, før du eventuelt tager beslutning om at sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet udleveres til privat skifte. Det betyder at arvingerne selv står for behandling af boet og fordeling af arven. I den situation benytter mange sig af en advokat til at sørge for behandlingen af boet, kontakten til skifteretten, udarbejdelse af boopgørelse og fordeling af aktiver.

Det er en forudsætning for et privat skifte, at afdødes aktiver forventes at overstige afdødes gæld.

Når der skiftes skal arven fordeles imellem afdødes arvinger. Fordelingen sker efter arvelovens regler og i overensstemmelse med et eventuelt testamente.

Behandling ved bobestyrer

Ved behandling af boet ved bobestyrer, er det en advokat udpeget af skifteretten eller en advokat valgt i afdødes testamente, der varetager boets behandling.

Behandling ved bobestyrer er nødvendigt, når betingelserne for et privat skifte ikke er opfyldt. Eksempelvis hvis arvinger ikke er enige om boets behandling, eller boet er insolvent, dvs. afdødes gæld overstiger afdødes aktiver.

Bobestyreren træffer alle beslutninger i boet. Dog forelægges væsentlige beslutninger arvingerne.

Den første vurdering er altid gratis

Lad os drøfte hvad der er bedst at gøre for dig og din familie. Den første drøftelse er gratis, og du er ikke forpligtet til at gå videre med sagen hos os.

Du kan også benytte vores familieformular.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.