mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Er din arbejdsgiver ansvarlig for din arbejdsskade?

Er din arbejdsgiver ansvarlig for din arbejdsskade?

Har du været udsat for en arbejdsskade, er det værd at få foretaget en vurdering af, hvorvidt din arbejdsgiver er ansvarlig for din tilskadekomst.

Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis din arbejdsgiver ikke har tilrettelagt arbejdet på forsvarlig vis eller har indrettet arbejdspladsen på uhensigtsmæssig måde, hvorved der sker en skade.

Såfremt din arbejdsgiver er ansvarlig for arbejdsskadens indtræden, betyder det, at du som skadelidt har mulighed for at få udbetalt bl.a. godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, differenceerstatning for erhvervsevnetab og dækning af en del af advokatens salær.

Dette samtidig med, at du som skadelidt fortsat er berettiget til godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne fra arbejdsskadeforsikringsselskabet via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Der kan altså være store erstatningsbeløb at hente. Det er derfor af stor betydning, at du som skadelidt får en professionel vurdering af, om arbejdsgiver er ansvarlig for din skade.

Hvis du ønsker en vurdering heraf, er du velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma på telefon 7230 1205.

Du kan også læse mere om arbejdsskader her