mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Er du kommet til skade i forbindelse med firmajulefrokosten?

Er du kommet til skade i forbindelse med firmajulefrokosten?

Vidste du, at en personskade opstået i forbindelse med en firmajulefrokost sandsynligvis er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det betyder, at der er god mulighed for at få anerkendt og udbetalt erstatning for en personskade opstået under en firmajulefrokost – eller et andet firmaarrangement. Det er derfor vigtigt at få anmeldt skaden til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

For at der kan blive tale om en erstatningsudbetaling som følge af en personskade indtruffet under en firmajulefrokost, kræves det, at der er tale om en fest, som er arrangeret af arbejdsgiver. Der stilles ikke krav om, at arbejdsgiver er til stede på skadestidspunktet eller om festen afholdes på arbejdspladsen eller et andet sted. Skaden skal dog indtræde under den planlagte del af festen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i praksis desuden lagt vægt på, om skaden er indtrådt i forbindelse med en aktivitet, som anses for en naturlig del af festen/arrangementet. Det er derfor af stor betydning at ulykken og årsagen hertil beskrives præcist.

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med et firmaarrangement, kan du læse mere om anmeldelse og sagsbehandling af arbejdsskader her.

Du er desuden velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma på telefon 7230 1205, hvis du har spørgsmål til netop din skadesag og få en gratis gennemgang og drøftelse heraf.