mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Arbejdsskadeforsikring

   Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde en arbejdsskade, og du kan få erstatning fra din arbejdsgivers forsikringsselskab.

   Men der kan opstå situationer hvor du selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det er derfor vigtigt, at du undersøger om din arbejdsgiver har anmeldt arbejdsskaden.

   Anmeld erhvervssygdom

   Hvis der er tale om en erhvervssygdom har din læge også pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skal ske så hurtigt som muligt.

   Hvis din skade ikke er anmeldt, kan du selv anmelde den via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

   Anmeld din arbejdsskade hos AES

    

   Anmeldes senest 1 år efter skaden er opstået

   En arbejdsskade skal som udgangspunkt anmeldes senest 1 år efter at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde. Overholder du ikke fristen, kan du risikere at miste retten til erstatning.

   Erstatning

   Hvis du får du varige gener af en arbejdsskade, kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén. Varigt mén dækker skader, der ikke kan helbredes. En sådan skade giver dig ret til en skattefri godtgørelse, der fastsættes på baggrund af din ménprocent.

   Du kan også få erstatning for tab af erhvervsevne. Denne erstatning får du, hvis arbejdsskaden har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller som skattefrit engangsbeløb.

   Udgifter til nødvendig behandling, medicin og hjælpemidler med videre bliver også dækket.

   Klage til Ankestyrelsen

   Du kan klage over alle afgørelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet i din sag. Klagen behandles af Ankestyrelsen, men skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Fristen for at påklage afgørelsen er 4 uger efter, at du har modtaget Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

   Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad du klager over. Det kan betyde to ting for dig:

   I den samlede afgørelse kan Ankestyrelsen vælge at behandle andre delafgørelser i sagen, som du ikke har klaget over. Eksempelvis kan Ankestyrelsen også afgøre sagen om dit erhvervsevnetab, selvom du kun har klaget over méngraden.

   Ankestyrelsen kan også ændre en afgørelse til ugunst for dig – altså sætte din erstatning ned eller ændre anerkendelsen til afvisning.

   Stå ikke alene

   Arbejdsskadesager kan være komplekse og kræver et indgående kendskab til de relevante processer og love.

   Det kan derfor være en god idé, at søge professionel rådgivning hos en advokat med speciale i erstatningsret, allerede tidligt i forløbet. 

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

    Er du komme til skade?

    Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.