mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Erstatning og personskade > FAQ Personskade
STORM > Erstatning og personskade > FAQ Personskade
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Er du kommet til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


FAQ om Personskade

Generelt om ulykkesforsikringer

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring er en forsikring, som dækker pludselige personskader.

Skal man have en ulykkesforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ulykkesforsikring, men det kan ofte være en god idé.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt varigt mén og behandlingsudgifter. Andre dækninger kan aftales og vil fremgå af forsikringsbetingelserne.

Normalt har du ikke ret til godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne (erhvervsevnetab), hvis din skade kun er omfattet af en ulykkesforsikring.

Hvad dækker en heltidsulykkesforsikring?

Forsikringen dækker både skader, der sker i din arbejdstid og i din fritid.

Hvad dækker en fritidsulykkesforsikring?

Forsikringen dækker kun skader, der sker i din fritid.

Dækker ulykkesforsikringer i udlandet?

De fleste ulykkesforsikringer dækker også skader, der sker i udlandet.

Kan man få erstatning fra flere forsikringsselskaber?

Hvis du har tegnet to eller flere ulykkesforsikringer, er du berettiget til godtgørelse for varigt mén fra dem alle.

Hvem fastsætter méngraden?

Méngraden fastsættes af forsikringsselskabet i samråd med deres lægekonsulent. 

Hvordan vurderes méngraden?

Méngraden vurderes på baggrund af lægelige oplysninger – typisk en funktionsattest eller en speciallægeerklæring – og på baggrund af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. 

Er der nogen minimumsgrænse for méngraden?

Som udgangspunkt kan man først få erstatning for varigt mén, hvis man har en méngrad på 5 procent eller mere. I nogle tilfælde kan det dog også fremgå af dine forsikringsbetingelser, at du først er berettiget til udbetaling ved eksempelvis 8 eller 10 procent i varigt mén.

Hvad er strakserstatning?

Strakserstatning betyder, at du har ret til udbetaling allerede når skaden sker. Det kan eksempelvis være ved knoglebrud. I det tilfælde behøver du således ikke at vente på, at det varige mén kan vurderes, hvilket typisk sker et år efter skaden eller et år efter endt behandling.

Gælder der nogen anmeldelsesfrist?

Din skade skal som udgangspunkt anmeldes til forsikringsselskabet inden tre år efter, at skaden er sket. Hvis du har opsagt din forsikring efter skaden og inden anmeldelse, da kan der gælde andre frister.

Er godtgørelse for varigt mén skattefri?

Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

Generelt om trafikulykker

Hvad dækker modpartens ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen dækker flere forskellige erstatningsposter:

  • Behandlings- og medicinudgifter
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Erhvervsevnetab
  • Tab af forsørger
  • Tilskud til advokatbistand

Kan man få erstatning, hvis man selv er skyld i ulykken?

Ja, du kan få erstatning for din personskade uanset hvem der er skyld i ulykken.

Kan man få erstatning efter en soloulykke?

Hvis du har været ude for en soloulykke kan du stadig få erstatning. Enten fra din ulykkesforsikring eller fra en evt. førerforsikring.

Hvis du har været passager i bilen, kan du i øvrigt få erstatning fra bilens ansvarsforsikring.

Kan man få erstatning, hvis skaden er sket i udlandet?

Ja, det kan du godt. Men det er reglerne i det land, hvor skaden er sket der regulerer din ret til erstatning/godtgørelse.

Kan man få erstatning fra flere forsikringsselskaber?

Du har ret til at få erstatning fra både ansvarsforsikringsselskabet og dine egne ulykkesforsikringsselskaber.

Skal en trafikulykke anmeldes til politiet?

Det er ikke en betingelse for at få erstatning, at trafikulykken er anmeldt til politiet.

Gælder der nogen anmeldelsesfrist?

Din skade skal som udgangspunkt anmeldes til forsikringsselskabet inden tre år efter at skaden er sket.

Svie og smerte

Hvad er svie og smerte?

Svie og smerte er en skattefri godtgørelse, som du kan få pr. dag, hvor du er sygemeldt og underlagt behandling.

Hvornår udbetales svie og smerte?

Svie og smerte vil blive udbetalt løbende, så længe du stadig er sygemeldt. I nogle tilfælde vil du fortsat kunne få godtgørelse for svie og smerte, selvom du er begyndt at arbejde igen.

Er der nogen maksimumsgrænse for svie og smerte?

Svie og smerte er beløbsmæssigt begrænset i erstatningsansvarsloven. Når man har været sygemeldt i ca. et år er det derfor ikke længere muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom man stadig er sygemeldt.

Er godtgørelse for svie og smerte skattefri?

Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

Varigt mén

Hvad er varigt mén/méngrad?

Det varige mén er en betegnelse for de varige gener, som skaden medfører.

Hvornår fastsættes det varige mén/méngraden?

Det varige mén kan først fastsættes, når der ikke er udsigt til bedring eller forværring i tilstanden. Som udgangspunkt fastsættes det varige mén derfor først et år efter ulykken eller et år efter endt behandling.

Hvem fastsætter/vurderer det varige mén/méngraden?

Som udgangspunkt er det forsikringsselskabet selv, der fastsætter det varige mén. I nogle tilfælde kan selskabet bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om en vurdering, mod betaling af et gebyr.

Hvordan vurderes det varige mén/méngraden?

Det varige mén vurderes på baggrund af sagens lægelige akter. Ofte vil forsikringsselskabet indhente en funktionsattest eller speciallægeerklæring, hvoraf generne fremgår. Generne sammenholdes herefter med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel.

Hvordan beregnes erstatningens størrelse?

Hvis der er tale om en ansvarsforsikring, arbejdsskade eller patientskade, vil erstatningen blive beregnet ud fra de beløbsmæssige takster i erstatningsansvarsloven. Er der derimod tale om en ulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet ud fra din forsikringssum. 

Er der nogen minimumsgrænse for méngraden?

Som udgangspunkt kan man kun få erstatning for varigt mén, hvis man har en méngrad på 5 procent eller mere. I nogle tilfælde kan det dog også fremgå af dine forsikringsbetingelser, at du først er berettiget til udbetaling ved eksempelvis 8 eller 10 procent i varigt mén. Ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og patientskadeforsikring dækker alle fra en méngrad på 5 procent.

Er godtgørelse for varigt mén skattefri?

Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste er erstatning for din mistede indtjening – beregnet krone for krone.

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom. Differencen vil blive udbetalt. 

Hvornår udbetales tabt arbejdsfortjeneste?

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales løbende og ophører først, når du kommer tilbage i arbejde eller der er vished om din fremtidige erhvervsmæssige situation midlertidigt eller endeligt (erhvervsevnetabet).

Er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skattefri?

Nej. Erstatningen er skattepligtig og kan ikke kreditorbeskyttes.

Erhvervsevnetab

Hvad er erhvervsevnetab/tab af erhvervsevne?

Erhvervsevnetabet er en betegnelse for varig nedsættelse af evnen til at kunne arbejde.

Hvornår fastsættes erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

Erhvervsevnetabet kan som udgangspunkt først fastsættes, når den fremtidige erhvervsmæssige situation er afklaret midlertidigt eller endeligt – som regel via kommunen. Det kan eksempelvis være ved tilkendelse af fleksjob eller førtidspension.

Hvem fastsætter/vurderer erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

Det er forsikringsselskabet, der foretager en vurdering af dit erhvervsevnetab. I nogle tilfælde kan de bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om at foretage en vurdering, mod betaling af et gebyr.

Hvordan vurderes erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

Erhvervsevnetabet vurderes på baggrund af forskellen mellem din årsløn før skaden og den årsløn, som du har nu. Erhvervsevnetabet fastsættes herefter i procent.

Hvordan beregnes erstatningens størrelse?

Erstatningen beregnes på baggrund af nogle beløbsmæssige takster, som er fastsat i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

Er der nogen minimumsgrænse for erhvervsevnetabet?

Du skal som udgangspunkt have et erhvervsevnetab på 15 procent, før du har krav på erstatning.

Er erstatning for tab af erhvervsevne skattefri?

Ja, hvis der er tale om et engangsbeløb. Beløbet kan derudover kreditorbeskyttes.

Mulige spørgsmål

Hvilke forsikringer skal man have?

Det afhænger af din situation. Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er frivillige. Det er derfor en god idé at drøfte dit behov med et forsikringsselskab.

Har jeg brug for en advokat til at hjælpe mig?

Det er ikke en betingelse for at du kan få erstatning, at du har en advokat til at hjælpe dig. Ofte kan det dog være en god idé, for at sikre at du får den erstatning, som du har ret til.

Hvad er selvrisiko?

Nogle forsikringer indeholder bestemmelser om betaling af selvrisiko. Der er et beløb som du selv skal betale, selvom skaden/hændelsen er omfattet af forsikringen.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


[contact-form-7 id="22635" title="Tilmelding nyhedsbrev"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f22635-o6" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response" role="alert" aria-live="polite"></div> <form action="/erstatning-personskade/faq-personskade/#wpcf7-f22635-o6" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="22635" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.2.2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f22635-o6" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:22635,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top modal-pop"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-navn"><input type="text" name="klient-navn" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Navn..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-virksomhed"><input type="text" name="klient-virksomhed" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Virksomhed..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-email"><input type="email" name="klient-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="E-mail..." /></span> </div> <p><input type="submit" value="Skriv mig op" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit uk-button uk-button-primary uk-width-1-1" /></p> <div class="wpcf7-response-output" role="alert" aria-hidden="true"></div></form></div>
[contact-form-7 id="22617" title="Rekonstruktion"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f22617-o7" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response" role="alert" aria-live="polite"></div> <form action="/erstatning-personskade/faq-personskade/#wpcf7-f22617-o7" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="22617" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.2.2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f22617-o7" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:22617,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top modal-pop"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-navn"><input type="text" name="klient-navn" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Navn..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-virksomhed"><input type="text" name="klient-virksomhed" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Virksomhed..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-email"><input type="email" name="klient-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="E-mail..." /></span> </div> <p><input type="submit" value="Få adgang" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit uk-button uk-button-primary uk-width-1-1" /></p> <div class="wpcf7-response-output" role="alert" aria-hidden="true"></div></form></div>
[contact-form-7 id="22603" title="Ejendomsforbehold"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f22603-o8" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response" role="alert" aria-live="polite"></div> <form action="/erstatning-personskade/faq-personskade/#wpcf7-f22603-o8" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="22603" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.2.2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f22603-o8" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:22603,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top modal-pop"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-navn"><input type="text" name="klient-navn" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Navn..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-virksomhed"><input type="text" name="klient-virksomhed" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Virksomhed..." /></span> </div> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"> <span class="wpcf7-form-control-wrap klient-email"><input type="email" name="klient-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="E-mail..." /></span> </div> <p><input type="submit" value="Få adgang" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit uk-button uk-button-primary uk-width-1-1" /></p> <div class="wpcf7-response-output" role="alert" aria-hidden="true"></div></form></div>