mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Artikler, Nyheder

Få gældssanering og kom tilbage på sporet

Hvis du har måttet sælge din landbrugsbedrift med tab, så du står tilbage med en stor gæld til banken, kreditforeningen og andre kreditorer, er der forskellige muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden.

Du kan forsøge at indgå en frivillig aftale med dine kreditorer om afvikling af din gæld til dem ved betaling af et aftalt beløb, når din gård er solgt. Forsøger man den løsning, løber man typisk ind i det problem, at banken kræver betaling af en høj dividende – altså en høj andel af dens tilgodehavende – over en lang periode.

Svært med flere kreditorer

Derudover viser erfaringen, at det kan være vanskeligt at indgå frivillige aftaler med flere kreditorer på én gang.

Jo, flere kreditorer, du har, jo sværere er det at lave en samlet, frivillig aftale om en afvikling af din gæld, som alle dine kreditorer kan tilslutte sig. Viser det sig umuligt for dig at indgå frivillige aftaler med dine kreditorer, som du og din familie kan leve med, kan du i stedet anmode skifteretten om at indlede en gældssaneringssag, som omfatter alle dine kreditorer. På den måde kan du få ryddet op i en uoverskuelig gæld én gang for alle. En gældssaneringssag indledes med, at du indsender en blanket, som kan hentes på skifterettens hjemmeside. Blanketten skal vedlægges årsrapporter og lønsedler for alle i din husstand.

Retlige krav ved gældssanering

Skal skifteretten indlede en gældssaneringssag på dine vegne, er der nogle retlige krav, som skal opfyldes:

 • Du skal som skyldner udnytte din erhvervsevne bedst muligt.
 • Du skal have faste økonomiske forhold, som ikke er af midlertidig karakter.
 • Den gæld, du ønsker saneret, må ikke for størstepartens vedkommende være til det offentlige, eksempelvis skatter og afgifter.
 • Du må ikke i perioden op til, at du søger om gældssanering, have disponeret økonomisk til fordel for dig selv og din familie – eksempelvis ved udnyttelse af skattemæssige underskud – eller ved moralsk tvivlsomme økonomiske dispositioner op til salget af bedriften.
 • Din gæld skal være så stor, at du ikke umiddelbart har mulighed for at betale den tilbage.

Hvor meget skal gælden nedskrives?

Opfylder du de ovennævnte betingelser, indleder skifteretten en gældssaneringssag for dig – med dit eget forslag til, hvor meget gælden skal nedskrives.

Hvor stort et beløb, du skal betale, beregnes ud fra hele din husstands indtægter og faste udgifter.

Efter en gældssanering skal der være økonomisk råderum til rimelige leve- og boligomkostninger – herunder et passende rådighedsbeløb, der som udgangspunkt sættes til 5.000 kroner pr. voksen og 2.500 pr. barn i husstanden. Alle disse beløb beregnes pr. måned, og du skal som udgangspunkt betale i fem år.

Gældssanering ved konkurs

Er du under konkursbehandling – måske på din egen begæring – har du også mulighed for at opnå en gældssanering i skifteretten på de samme betingelser som beskrevet ovenfor. Dog med den væsentlige forskel, at du kun skal betale i tre år i stedet for fem.

Opnår du en gældssanering i skifteretten, kan du ikke fremføre et skattemæssigt underskud. I øvrigt omfatter en gældssanering kun den gæld, du har, når gældssaneringssagen sættes i gang, og altså ikke gæld, der stiftes efter dette tidspunkt.

Vær opmærksom på skattegæld

Pådrager du dig også skattegæld i forbindelse med salget af dit landbrug, bør du derfor vente med at søge om gældssanering til efter udgangen af det indkomstår, hvor dit landbrug er blevet solgt. Juridisk set stiftes skattegæld nemlig først ved slutningen af indkomståret.

Jeg må råde til, at du tager en specialiseret advokat med på råd, allerede inden du og din familie beslutter, om bedriften skal sælges, og i givet fald hvornår det skal ske.

Det afgørende er, at du og din familie kommer tilbage på sporet med jeres liv, når gården er solgt. En forudsætning for, at det kan ske, er, at du får en gældssanering på de bedst mulige vilkår.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.