mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Artikler, Nyheder

Få gældssanering og kom tilbage på sporet

Hvis du har måttet sælge din landbrugsbedrift med tab, så du står tilbage med en stor gæld til banken, kreditforeningen og andre kreditorer, er der forskellige muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden.

Du kan forsøge at indgå en frivillig aftale med dine kreditorer om afvikling af din gæld til dem ved betaling af et aftalt beløb, når din gård er solgt. Forsøger man den løsning, løber man typisk ind i det problem, at banken kræver betaling af en høj dividende – altså en høj andel af dens tilgodehavende – over en lang periode.

Svært med flere kreditorer

Derudover viser erfaringen, at det kan være vanskeligt at indgå frivillige aftaler med flere kreditorer på én gang.

Jo, flere kreditorer, du har, jo sværere er det at lave en samlet, frivillig aftale om en afvikling af din gæld, som alle dine kreditorer kan tilslutte sig. Viser det sig umuligt for dig at indgå frivillige aftaler med dine kreditorer, som du og din familie kan leve med, kan du i stedet anmode skifteretten om at indlede en gældssaneringssag, som omfatter alle dine kreditorer. På den måde kan du få ryddet op i en uoverskuelig gæld én gang for alle. En gældssaneringssag indledes med, at du indsender en blanket, som kan hentes på skifterettens hjemmeside. Blanketten skal vedlægges årsrapporter og lønsedler for alle i din husstand.

Retlige krav ved gældssanering

Skal skifteretten indlede en gældssaneringssag på dine vegne, er der nogle retlige krav, som skal opfyldes:

 • Du skal som skyldner udnytte din erhvervsevne bedst muligt.
 • Du skal have faste økonomiske forhold, som ikke er af midlertidig karakter.
 • Den gæld, du ønsker saneret, må ikke for størstepartens vedkommende være til det offentlige, eksempelvis skatter og afgifter.
 • Du må ikke i perioden op til, at du søger om gældssanering, have disponeret økonomisk til fordel for dig selv og din familie – eksempelvis ved udnyttelse af skattemæssige underskud – eller ved moralsk tvivlsomme økonomiske dispositioner op til salget af bedriften.
 • Din gæld skal være så stor, at du ikke umiddelbart har mulighed for at betale den tilbage.

Hvor meget skal gælden nedskrives?

Opfylder du de ovennævnte betingelser, indleder skifteretten en gældssaneringssag for dig – med dit eget forslag til, hvor meget gælden skal nedskrives.

Hvor stort et beløb, du skal betale, beregnes ud fra hele din husstands indtægter og faste udgifter.

Efter en gældssanering skal der være økonomisk råderum til rimelige leve- og boligomkostninger – herunder et passende rådighedsbeløb, der som udgangspunkt sættes til 5.000 kroner pr. voksen og 2.500 pr. barn i husstanden. Alle disse beløb beregnes pr. måned, og du skal som udgangspunkt betale i fem år.

Gældssanering ved konkurs

Er du under konkursbehandling – måske på din egen begæring – har du også mulighed for at opnå en gældssanering i skifteretten på de samme betingelser som beskrevet ovenfor. Dog med den væsentlige forskel, at du kun skal betale i tre år i stedet for fem.

Opnår du en gældssanering i skifteretten, kan du ikke fremføre et skattemæssigt underskud. I øvrigt omfatter en gældssanering kun den gæld, du har, når gældssaneringssagen sættes i gang, og altså ikke gæld, der stiftes efter dette tidspunkt.

Vær opmærksom på skattegæld

Pådrager du dig også skattegæld i forbindelse med salget af dit landbrug, bør du derfor vente med at søge om gældssanering til efter udgangen af det indkomstår, hvor dit landbrug er blevet solgt. Juridisk set stiftes skattegæld nemlig først ved slutningen af indkomståret.

Jeg må råde til, at du tager en specialiseret advokat med på råd, allerede inden du og din familie beslutter, om bedriften skal sælges, og i givet fald hvornår det skal ske.

Det afgørende er, at du og din familie kommer tilbage på sporet med jeres liv, når gården er solgt. En forudsætning for, at det kan ske, er, at du får en gældssanering på de bedst mulige vilkår.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier