mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Familieret

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven skal skabe bedre mulighed for, at privatpersoner selv kan bestemme, hvem der skal varetage deres interesser, når de ikke længere selv er i stand til det f.eks. på grund af demens.

Loven skal samtidig skabe en bedre retssikkerhed og forebygge misbrug af fuldmagter.

Bestil fremtidsfuldmagt nu

Nuværende regler om fuldmagter

Det har hidtil været muligt at oprette en generalfuldmagt, hvori det bestemmes at f.eks. en pårørende skal varetage ens interesser økonomisk og/eller personligt. Der har med de almindelige fuldmagtsregler været risiko for misbrug, ligesom reglerne ikke har været tilstrækkelige, idet eksempelvis banker ofte ikke vil anerkende en fuldmagt, der ikke træder i kraft straks.

Oprettelse, ikrafttræden og tilsyn

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtregistret og underskrives med NemId. Der udover skal fremtidsfuldmagten vedkendes foran en notar i retten, hvilket svarer til de regler vi i dag kender i forbindelse med oprettelse af et testamente. Notaren vil da sikre, at den pågældende er i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen af fuldmagten, ligesom notaren sikrer, at oprettelsen er sket af den pågældende selv.  

Fuldmagten har ikke virkning fra oprettelsen, men får først virkning når fuldmagtsgiver får brug for det. Statsforvaltningen træffer efter anmodning fra fuldmægtigen eller fuldmagtsgiver afgørelse om fuldmagtens ikrafttræden. Derefter skal fuldmagten tinglyses i personbogen for at få virkning. Statsforvaltningen fører endvidere i et vist omfang tilsyn med, at fuldmægtigen varetager fuldmagtsgivers interesser.

De nye regler om oprettelse, ikrafttræden og tilsyn skal således give en bedre retssikkerhed på området, og mindske risiko for misbrug af fuldmagten.

Fremtidsfuldmagtens indhold

I en fremtidsfuldmagt kan du give fuldmagt til, at handle på dine vegne både økonomisk og i visse tilfælde personligt. Fuldmægtigen vil i personlige forhold kunne handle på dine vegne overfor det offentlige, men fuldmægtigen vil derimod ikke kunne tage stilling til, hvem der skal have ret til at besøge dig eller andre lignende private forhold.

Den nye lov indeholder en række regler om fuldmægtigens pligter samt en række begrænsninger for udøvelsen af fuldmagten, som skal beskytte fuldmagtsgiver. Det vil dog være nødvendigt i de fleste tilfælde, at tage konkret stilling til, hvad man ønsker fuldmagten skal indeholde. Dette gælder både, hvis man ønsker, at fuldmægtigen får større eller mindre beføjelser, end hvad der følger af lovens regler.

Hvem bør oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, idet man da selv er herre over, hvilken person der skal varetage ens interesser, når man ikke selv er i stand til det.

Ønsker man, at udvide fuldmægtigens bemyndigelse udover, hvad der følger af loven, f.eks. give mulighed for større økonomiske dispositioner over virksomhed, eller at der skal kunne gives gaver i et større omfang end hvad der følger af loven, bør man få skrevet sin fuldmagt, så den tager højde for de konkrete ønsker man har. Det kan også være man ønsker, at begrænse fuldmægtigens bemyndigelse enten økonomisk eller personligt, hvilket også forudsætter, at man tager stilling til, om der er dele af loven, man ønsker at fravige.

Det anbefales derfor, at du søger rådgivning hos en advokat, når du skal oprette en fuldmagt for at sikre, at indholdet tager konkret højde for dine ønsker.

For mere information kontakt:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (H), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.