mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

coronasmitte plejehjem patienterstatningen covid-19

Første erstatning til efterladte til afdød coronamittet plejehjemsbeboer

Patienterstatningen har den 17. februar 2021 offentliggjort, at man har anerkendt en patientskade i en sag om erstatning til de efterladte til en plejehjemsbeboer, som døde efter at være blevet smittet med COVID-19 på et plejehjem.

Patienterstatningen vurderer, at borgeren med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejehjemmet.

Selvom det pågældende plejehjem havde fulgt alle relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og der derfor heller ikke var begået nogen form for fejl på plejehjemmet, kunne skaden i form af smitte og dødsfald alligevel anerkendes, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed er blevet smittet af personalet. Skaden i form af smitte og deraf følgende dødsfald er tilstrækkelig sjælden og alvorlig til at berettige til erstatning.

Det er første gang, at Patienterstatningen anerkender en skade i form af smitte med COVID-19 på et plejehjem.

Det er derfor vigtigt at understrege, at det er muligt at søge erstatning for efterladte til personer, som er døde på grund af smitte med COVID-19 under plejehjemsophold.

Efter anerkendelse af skaden skal Patienterstatningen nu opgøre, hvad de efterladte skal have i erstatning. Dette kan eksempelvis være begravelsesudgifter eller et særligt overgangsbeløb til dækning af andet økonomisk tab som følge af dødsfaldet, herunder eksempelvis flytteudgifter, udgifter til bistand i hjemmet mv.

Økonomisk kompensation og erstatningsposter

I situationer, hvor en patientskade efter smitte med COVID-19 ikke forårsager dødsfald, kan den skadelidte i stedet være berettiget til andre former for økonomisk kompensation. Patienterstatningen understreger dog, at det er en betingelse, at skaden og tabet med overvejende sandsynlighed direkte eller indirekte skal relatere sig til COVID-19.

En af de erstatningsposter, som den tilskadekomne muligvis kan være berettiget til, er godtgørelse for svie og smerte for den sygeperiode, som vedkommende har haft grundet skaden. Derudover kan den skadelidte være berettiget til godtgørelse for varigt mén, hvis skaden har medført varige gener. I situationer, hvor arbejdsindtægten påvirkes af skaden, og vedkommende har haft et indtægtstab og eventuelt påvirker den skadelidtes fremadrettede evne til at tjene penge ved arbejde, kan vedkommende være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste henholdsvis erstatning for erhvervsevnetab.

Uanset om en patientskade resulterer i dødsfald eller ej, er det derfor vigtigt at få anmeldt sagen til Patienterstatningen.