mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Fokus på de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fokus på de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen (V), var den 22. februar 2017 kaldt til samråd i Beskæftigelsesudvalget om sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her blev han bedt om at redegøre for årsagerne til stigningen i ventetiden, samt hvilke tiltag han agter at gøre for at nå målet på 12 måneder.

Indledningsvis slog ministeren endnu en gang fast, at sagsbehandlingstiderne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er for lange. Han påpegede endvidere, at der bør ske en forbedring allerede inden for de næste år og ikke først om tre til fire år, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ellers har givet udtryk for.

Årsagen til stigningen

Ministeren anførte flere årsager til stigningen i sagsbehandlingstiden. Han påpegede bl.a., at der er tale om komplicerede sager og ofte alvorlige skader, hvilket betyder, at der skal indhentes mange oplysninger.

Læs mere om de forskellige kategorier af arbejdsskader samt faserne i sagsforløbet

Derudover skal den helbredsmæssige og erhvervsmæssige situation være afklaret og stabil, før der kan træffes afgørelse. Sagen bliver derfor ofte udsat, indtil der er sket en afklaring eksempelvis i kommunen.

Fremtidige tiltag

Som løsning på problemet påpegede ministeren, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også selv tager situationen alvorligt. Dette har konkret ført til såvel kort- som langsigtede tiltag, herunder bl.a. ansættelse af 40 nye medarbejdere, der i 2017 skal afvikle alle sager, der er mere end to år gamle.

Ministeren præciserede herefter, at han har en klar forventning om, at sagsbehandlingstiden vil blive væsentligt nedsat allerede i løbet af de par næste år. For at sikre dette vil han holde aktivt tilsyn med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, bl.a. ved kvartalsvise møder om udviklingen.

Slutteligt bemærkede han, at der på nuværende tidspunkt er stor fokus på ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet. Regeringen påtænker således en modernisering af arbejdsskadesystemet i samråd med arbejdsmarkedets parter. Forventeligt tages der hul på de politiske drøftelser i løbet af 2017.

Hos STORM Advokatfirma er vi positive over for ministerens udmeldinger. Vi mener naturligvis heller ikke, at det er rimeligt, at man som skadelidte skal vente flere år på en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi vil derfor løbende følge udviklingen i sagsbehandlingstiden og informere om det på vores hjemmeside og facebookside.