mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

Dato: 
|

Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

En skilsmisse, separation eller samlivsophævelse er altid en svær situation, og er der børn involveret er det vigtigt, at I hurtigst muligt bliver enige i forholdene omkring børnene for at gøre situationen for børnene så skånsom som muligt.

Er I lige gået fra hinanden, er der en række spørgsmål, der skal tages stilling til. Skal I fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal børnene bo? Hvor meget samvær skal den anden forælder have med børnene?

Kan I ikke blive enige, kan det blive nødvendigtat bede statsforvaltningen om hjælp til at blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det er dog retten, der træffer den endelig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl, men statsforvaltningen der træffer afgørelse om omfanget af samværet med den forælder som barnet ikke bor hos.

De beslutninger I hver især tager, f.eks. hvis én af jer flytter fra den fælles bolig uden børnene, kan få konsekvenser senere hen, og det er derfor vigtigt at kende reglerne, forinden der træffes store beslutninger.  

Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i enighed skal træffe væsentlige beslutninger om barnet. Væsentlige beslutninger er; valg af skole og skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, flytning til udlandet, risiko fyldte fritidsaktiviteter, religiøse forhold og værgemål.

Går I fra hinanden, fortsætter I med at have fælles forældremyndighed, medmindre I selv aftaler at én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller retten træffer afgørelse om ophør af den fælles forældremyndighed.

Den fælles forældremyndighed kan ophæves af retten og tillægges den ene forælder alene, såfremt forældrene ikke er i stand til at samarbejde til barnets bedste. Der skal meget til før retten finder det nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, og det skal være godtgjort at forældrenes samarbejde er så vanskeligt, at det er bedst for barnet, at forældremyndigheden tillægges den ene forælder alene.

Barnets bopæl og adresseskift

Det er ofte spørgsmålet om, hvor barnet skal bo efter en samlivsophævelse, der giver anledning til stridigheder. Barnet kan kun have adresse ét sted, uanset hvilken samværsordning i aftaler.

Problemstillingen bliver aktuel, når én af jer skal fraflytte den hidtil fælles bopæl. Ønsker du at fraflytte den fælles bolig med børnene, kan du som udgangspunkt ikke skifte børnenes adresse, hvis den anden forælder ikke er enig i flytningen. Bliver den ene forælder boende i huset med børnene, og flytter den anden forælder ud, vil børnenes adresse forblive i det fælles hjem, og den forælder der bliver boende, bliver herefter som udgangspunkt automatisk bopælsforælder, indtil der eventuelt er truffet en afgørelse om bopælen.

Det er vigtigt at være opmærksom på de beslutninger, der træffes straks efter samlivsophævelsen. Vælger du således at fraflytte den fælles bolig og dermed lade den anden forælder blive bopælsforælder, kan det blive sværere at få bopælen over barnet fremadrettet.

Ønsker du at tage barnet med dig, når du flytter, kan du anmode statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl, som skal gælde indtil spørgsmålet om bopæl er afgjort i retten. Det er kun muligt at få tillagt bopælen midlertidigt, hvis der er særlige forhold der gør, at en afgørelse om bopæl er nødvendig straks. I modsat fald må sagen afvente rettens afgørelse.

Det er retten, der træffer den endelige afgørelse om, hvor barnet skal bo, hvis I ikke kan blive enige. Du skal dog starte sagen i statsforvaltningen, og henvende dig der, såfremt I ikke kan blive enige.

Sagsbehandlingstiden i statsforvaltningen og i retten er ofte langvarigt, og det er derfor bedst, hvis I kan indgå en aftale, før I flytter fra hinanden. Eventuelt kan I selv lave en midlertidig aftale, der skal gælde, indtil sagen er afgjort i retten. Du skal dog være opmærksom på, at den midlertidige aftale I laver kan få betydning for afgørelsen af bopælsspørgsmålet i retten, og du bør derfor rådføre dig med en advokat, forinden du laver en aftale, så du kender de mulige konsekvenser heraf.

Samvær

Børnene har ret til samvær med den forælder barnet ikke bor hos. Det er et fælles ansvar for begge forældre at sørge for, at børnene opretholder kontakten til jer begge.

Den forælder, som barnet ikke bor hos, bliver automatisk samværsforælder. Hvis I aftaler en ordning hvor barnet er 7 dage hos den ene og 7 dage hos den anden er samværsforælderen den, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos.

Kan I ikke blive enige om samværet, er det statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom. Statsforvaltningen kan tillige træffe midlertidige afgørelser om samværet, som skal gælde, indtil en eventuel bopælssag er afgjort i retten.

Er I netop flyttet fra hinanden og har du som samværsforælder ikke samvær med dit barn, kan du anmode statsforvaltningen om at fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær. En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær træffes ud fra et standardiseret minimumssamvær ud fra barnets alder. Statsforvaltningen skal træffe afgørelse senest 3 uger efter henvendelsen. Du skal samtidig søge om, at der fastsættes almindeligt samvær.

Hvis I selv kan blive enige om en samværsordning, behøver I ikke indblande statsforvaltningen, En aftale om samvær skal heller ikke anmeldes til statsforvaltningen, men I bør oprette en skriftlig aftale om samværet.

Hvor skal du henvende dig?

Er der uenighed om bopæl og samvær, som I ikke selv kan løse, bør du hurtigst muligt henvende dig til statsforvaltningen. Du bør derudover rådføre dig med en advokat, der kender faldgruberne og mulige konsekvenser af de valg du tager, og de aftaler I eventuelt indgår.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.