mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Forenkling af arbejdsskadesikringsloven på vej

Forenkling af arbejdsskadesikringsloven på vej

Der blev den 27. marts 2019 fremsat et lovforslag med henblik på ændring af arbejdsskadesikringsloven. Formålet er, ifølge regeringen, at forenkle en række af lovens bestemmelser. Et andet formål er at øge muligheden for, at en arbejdsskade anerkendes, herunder også forbigående skader.

Som loven er lige nu, tilstræbes det, at der træffes en samlet afgørelse om anerkendelse og godtgørelse/erstatning inden for ét år. Med lovforslaget indsættes en separat frist for at træffe afgørelse om anerkendelse. Fristen fastsættes her til 3 måneder for arbejdsulykker og 6 måneder for arbejdsbetingede lidelser. Bestemmelsen skal forpligte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at sikre, at sagens parter holdes orienteret om sagens status og begrundelsen for, at sagsbehandlingen trækker ud.

Stigning i anerkendte arbejdsulykker

Lovforslaget vil muligvis medføre en stigning i anerkendte arbejdsulykker, mens vi ikke forventer, at der sker ændringer i omfanget af sager med egentlig erstatningsudmåling. Om lovforslaget vil medføre en mere smidig og hurtigere sagsbehandlingstid må tiden vise, men intet tyder på, at lovforslaget, i sig selv, kan sikre en nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Vi følger behandlingen af lovforslaget tæt. Du kan læse hele lovforslaget her

Kontakt os på telefon 72 30 12 05 og få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag.