mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

arbejdsulykker i landbruget

Forsikring ved arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af dem er alvorlige. Derfor er det vigtigt at have styr på både lovpligtige og andre forsikringer, hvis ulykken skulle ske.

Statistikker fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring viser, at antallet af arbejdsulykker er højt inden for branchegruppen landbrug, fiskeri og skovbrug. Ulykkerne, der sker i landbruget er desværre også ofte alvorlige.

Det er derfor fortsat vigtigt at sørge for, at du har de korrekte forsikringer uanset, om du er arbejdsgi- ver eller ansat medarbejder.

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring (dækning ved ulykker) og betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES (dækning ved erhvervssygdomme).

Vær dog også opmærksom på, at du skal tegne en separat arbejdsskadeforsikring og betale bidrag til AES for dig selv som selvstændig og for din medhjælpende ægtefælle, hvis I ikke anses som ansatte i virksomheden.

Ud over arbejdsskadeforsikring kan det være en god ide at tegne for eksempel en ulykkesforsikring og en forsikring ved tab af erhvervsevne.

Arbejdsskadesagens behandling

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade i landbruget er det vigtigt at få skaden anmeldt til din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsskader her.

Gode råd

  • Sørg for, at ulykken beskrives korrekt og fyldestgørende i anmeldelsen
  • Sørg for at sikre dig lægelig dokumentation for din skade straks efter ulykken Sørg for løbende at konsultere din læge eller anden behandler
  • Sørg for at anmelde skaden til egne forsikringer

Arbejdsgivers ansvar

Som arbejdsgiver er det også vigtigt at være opmærksom på det ansvar, man har som arbejdsgiver, for at de ansatte instrueres korrekt i udførelse af arbejdet, og arbejdsgiveren skal sørge for at føre tilsyn med, at normerne herfor overholdes.

En arbejdsgiver kan nemlig risikere at blive stillet til ansvar for de skader, der overgår hans eller hen- des ansatte under udførelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarlige.