mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

erhvervslejemål forbrugsregnskab

Frist for aflevering af forbrugsregnskaber forlænges i erhvervslejemål

Udlejere af erhvervsejendomme har på grund af coronakrisen fået forlænget fristen for at aflevere forbrugsregnskab til lejerne.

For mange virksomheder i erhvervslejemål er det almindelig procedure, at virksomhederne en gang årligt får aflæst deres forbrug af vand og varme i virksomhedens lokaler.

Aflæsningen, der udføres af professionelle folk, skal ske tids nok til, at udlejer kan nå at aflevere et forbrugsregnskab til virksomheden inden for en frist på fire måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket normalt vis er uproblematisk.

Forlænget frist

I den nuværende situation, hvor der er iværksat mange tiltag for at hindre spredning af coronavirus blandt befolkningen, vil de professionelle aflæseres besøg i lejemålene dog indebære en unødig risiko for spredning af coronavirus.

For at forebygge spredning af smitte med COVID-19 har regeringen derfor midlertidigt forlænget fristen i erhvervslejeloven for aflevering af forbrugsregnskaber til lejerne, således at forbrugsregnskaberne skal være kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020.

Læs mere om vores rådgivning inden for erhvervslejeret her