mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

GDPR: Det har Datatilsynet fokus på

Offentliggjorte spørgeskemaer fra Datatilsynet gør, at virksomheder nu kan forberede sig på, hvad tilsynet lægger vægt på ved et kontrolbesøg. Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning i den forbindelse.

Den 8. oktober offentliggjorde Datatilsynet en række spørgeskemaer, som anvendes når tilsynet kommer på kontrolbesøg. Hermed får både private virksomheder og offentlige myndigheder nu mulighed for, at forberede sig konkret på fremtidig kontrolbesøg. Denne artikel omhandler konsekvenserne for private virksomheder, men ikke offentlige myndigheder.

Ikke en tjekliste, men et prioriteringsværktøj
Datatilsynet understreger, at spørgeskemaerne er forskellige fra tilsynsbesøg til tilsynsbesøg. Der er således ikke tale om en komplet tjekliste, men nærmere et resume af, hvilke spørgsmål Datatilsynet historisk set har stillet ved sine seneste kontroller.

Når det alligevel er relevant at studere spørgeskemaerne skyldes det, at emnerne i skemaerne kan hjælpe med at vurdere, hvilke GDPR-compliance opgaver der bør prioriteres højt. Ligeledes giver spørgeskemaerne svar på hvor stor detaljegrad, som tilsynet forventer.

Står en virksomhed eksempelvis med en liste over 20 opgaver som skal udføres, men grundet begrænsede ressourcer kun kan håndtere 10 af disse inden for de kommende 6 måneder, vil virksom-heden helt naturligt prioritere de 10 opgaver, som Datatilsynet har lagt størst vægt på historisk set.

Denne fremgangsmåde giver mening for virksomheden, der gerne vil begrænse sin risiko for bøde, påbud eller forbud. Men fremgangsmåden er også gavnlig for datasikkerheden i forhold til den under-liggende metode i persondataforordningen – navnlig en risikobaseret tilgang, hvor de ”værste” problemer håndteres først. Det forudsætter selvfølgelig, at virksomheden faktisk har dannet sig et over-blik, og at lavt prioriterede opgaver forfølges, så snart det er praktisk muligt.

Fokusområder
Der er offentliggjort følgende 5 skemaer;

– DPO-tilsyn for private virksomheder
– DPO-tilsyn for offentlige myndigheder
– Behandlingshjemmel og sikkerhed
– Retshåndhævelse
– Sletning

Derudover har Datatilsynet offentliggjort en række fokusområder fra resten af år 2018. Læs mere her

DPO-tilsyn
DPO (Data Protection Officer) eller en databeskyttelsesrådgiver er en særligt udnævnt person, som fører kontrol for virksomheden, og som rapporterer til ledelsen. Ikke alle private virksomheder skal have en DPO, og har man fravalgt at have en DPO, bør man være forberedt på at begrunde dette valg når tilsynet kommer på besøg.

Behandlingshjemmel og sikkerhed
Det bør forventes, at den dataansvarlige skal redegøre for samtlige aktiviteter i sin databehandlings-fortegnelse. Dette kræver både at der faktisk er udarbejdet en databehandlingsfortegnelse, og at denne er tilstrækkeligt ajourført.

Redegørelsen må være så detaljeret, at der for hver enkelt aktivitet kan redegøres for:
– typerne af behandlede personoplysninger,
– lovgrundlaget med henvisning til specifik artikel og stk. i persondataforordningen,
– efterlevelse af samtykkekrav hvis behandlingsgrundlaget er et samtykke, samt
– risikovurdering i henhold til forordningens artikel 32.

Redegørelsen bør beskrive, hvorledes de juridiske krav helt lavpraktisk overholdes i arbejdsgangen.

Retshåndhævelse
Offentliggørelsen af spørgeskemaet til retshåndhævelsesloven behandles ikke i denne artikel. Loven gælder en række offentlige myndigheder inden for strafferetsplejen og domstolene.

Sletning
Redegørelsen for den dataansvarliges håndtering af sletning bør ifølge skemaet berøre følgende:

– En liste over de systemer, som der foretages behandling gennem,
– For hvert af de enkelte systemer bør der redegøres for
o Hvilke typer af personoplysninger behandles?
o Hvad gør I ved personoplysninger, dvs. hvad består behandlingen i?
o Hvilke slettefrister er fastsat for personoplysninger i systemet?
o Hvordan understøtter systemet rent teknisk oprettelse af slettefrist?
o Hvad er procedurerne for hhv. manuel og automatisk udført sletning?
o Hvilke procedurer har I for kontrol og opfølgning i slettesystemet?
o Hvilke procedurer har I for logning af sletning, og for håndtering af backup?

Dette punkt er således i høj grad teknisk. Udfordringen består både i at fastsætte reelle slettefrister, og derefter påse, at slettefrister rent faktisk overholdes i praksis.

Vil du vide mere om udfordringerne inden for persondataområdet? Kontakt os på telefon 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.