mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

generationsskifte bo og gaveafgift

Generationsskifte: Nu ophæves den nedsatte bo- og gaveafgift

Skatteministeren har den 20. november 2019 fremsat lovforslag om ændring af boafgiftsloven. Ifølge lovforslaget ophæves den nugældende reduktion i bo- og gaveafgifter i familiehandler.

Gaver i familiehandler afgiftsbelægges i dag med 6%. Med lovforslaget vil det stige til 15%. Det samme vil være tilfældet for udlodninger af virksomheder og ejendomme fra dødsboer.

Loven vil omfatte gaver ydet den 1.1.2020 eller senere, samt boer med dødsfald den 1.1.2020 eller senere.

Der indføres samtidigt en forlængelse af muligheden for at afdrage afgiften i en 30 årig periode mod en forrentning, der svarer til standardrente i henhold til selskabsskatteloven (2,7% i 2019).

Konsekvenser og anbefalinger

Det er muligt at anvende de nugældende regler om den reducerede gaveafgift for handler, hvor der ydes gaver før den 1.1.2020.

Gennemføres der et generationsskifte, skal dette ske nu, og jeg anbefaler, at det gennemføres inden julen 2019.

Jeg anbefaler derudover, at alle underskrifter sker ved anvendelse af eksempelvis Penneo for at sikre et præcist aftaletidspunkt.

Det er af afgørende betydning, at alle elementer i generationsskiftet er solidt belyst og at det gennemføres med grundighed.

Jo før dette påbegyndes, jo bedre bliver generationsskiftet.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du vil nå at generationsskifte til den lave bo- og gaveafgift.