mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Har du styr på den nye persondataforordning?

Der er omfattende ændringer i reglerne om persondata på vej. Hvem skal være databeskyttelsesrådgiver i din virksomhed og hvordan får du lavet konsekvensanalyser? Det er blot nogle af de emner, virksomhederne skal have taget stilling til.

Denne artikel omhandler et udsnit af de omfattende regelændringer indenfor persondataområdet, som træder i kraft med persondataforordningen den 25. maj 2018. Artiklen fokuserer på databeskyttelsesrådgivere og krav om konsekvensanalyser indenfor private virksomheder. Du får et indblik i hvad problemet er, hvordan du kan løse det og hvad konsekvensen er, hvis du ikke løser problemet.

Databeskyttelsesrådgiver 

Lige nu skal virksomheder ikke udpege en såkaldt databeskyttelsesrådgiver (DPO). Persondataforordningen stiller nye krav om det. Visse virksomheder skal derfor udpege en databeskyttelsesrådgiver i fremtiden.

Problemet ved at udpege en databeskyttelsesrådgiver er, at det ofte er forbundet med udgifter, og derfor ikke altid er i virksomhedens interesse. For visse mindre virksomheder kan det også være et uforholdsmæssigt arbejde i forhold til den risiko, som virksomheden skal håndtere. Heldigvis er det ikke alle virksomheder, som får pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. 

Persondataforordningen stiller tre betingelser for pligten til at udpege en databeskyttelsesrådgiver: 

 • For det første skal behandling af personoplysninger være en del af virksomhedens kerneaktivitet.
 • For det andet skal der behandles personoplysninger i et stort omfang.
 • For det tredje skal virksomheden enten regelmæssigt og systematisk overvåge personer, eller behandle særlige kategorier af følsomme oplysninger i stort omfang.

De virksomheder, som skal have en databeskyttelsesrådgiver, får mulighed for at udpege en fælles databeskyttelsesrådgiver for flere virksomheder. 

For nogle virksomheder kan problemet med udpegning af databeskyttelsesrådgivere løses allerede ved, at virksomheden undersøger og får klarhed over, om virksomheden overhovedet har pligt til at udpege en. For andre virksomheder kan problemet løses ved udlicitering til en ekstern, fælles databeskyttelsesrådgiver. 

Det er naturligvis altid en mulighed at udpege en databeskyttelsesrådgiver, også selvom der ikke er en pligt hertil. Hvis det sker bør virksomheden være særligt opmærksom på, at databeskyttelsesrådgiverens arbejde lever op til kravene i persondataforordningen.

Konsekvensanalyser 

En konsekvensanalyse, eller en såkaldt Data Protection Impact Assessment (DPIA), er en analyse af de risici og konsekvenser, som følger med, når virksomhedens aktiviteter involverer behandling af personoplysninger. Konsekvensanalysen er ikke en nyskabelse i sig selv, for Datatilsynet har tidligere anbefalet analysen. 

Det nye består i at der med de nye regler stilles udtrykkeligt krav om, at virksomheder i visse tilfælde skal foretage konsekvensanalyser. Det er i denne forbindelse afgørende, om en given behandling af personoplysninger medfører en høj risiko for fysiske personers rettigheder. Der skal således foretages en konsekvensanalyse, hvis behandlingen medfører en høj risiko for, at persondataforordningens regler ikke overholdes. 

Problemet ved at foretage en konsekvensanalyse er typisk, at mange virksomheder ikke ved med sikkerhed hvornår risikoen er ”høj”. Desuden kan selv velforberedte virksomheder være i tvivl om præcist hvordan en konsekvensanalyse skal udføres og hvad den som minimum skal indeholde.
Endelig forudsætter konsekvensanalysen, at virksomheden allerede har et overblik over sine datastrømme og behandlinger.

Det er naturligvis ikke muligt at vurdere risikoen ved behandling af persondata, hvis man ikke har kendskab til, hvilke behandlinger af personoplysninger, der foretages i virksomheden. 

De mest grundlæggende punkter resumeres kort her.
Ved vurdering af om risikoen er høj bør der især lægges vægt på anvendelse af ny teknologi, karakteren, omfanget, sammenhængen og formålet med behandlingen, mængden af oplysninger der behandles, konsekvenserne for den registrerede ved sikkerhedsbrud mv.

Konsekvensanalysen bør især omfatte de foranstaltninger, garantier og mekanismer, der er planlagt til begrænsning af risiciene, til sikring af beskyttelsen af personoplysninger og påvisning af overholdelse af persondataforordningens regler. 

Endeligt kan konsekvensanalysen med fordel baseres på den obligatoriske fortegning over behandlingsaktiviteter, som indføres for nogle virksomheder med persondataforordningens nye regler. 

Straf eller rådgivning

Når forordningen er trådt i kraft, kan virksomheder der tilsidesætter sine pligter vedrørende data-beskyttelsesrådgivere eller konsekvensanalyser straffes med bøde på op til 10.000.000 euro eller op til 2 % af den globale årlige omsætning. 

Vi anbefaler, at virksomheden tager kontakt til en professionel rådgiver. Det giver en større tryghed og et bedre resultat for de virksomheder, der ikke selv arbejder med compliance som en del af virksomhedens kernekompetence. Læs mere

Virksomheder der selv ønsker at foretage de relevante analyser kan finde vejledning, dels i persondataforordningen og Artikel-29 Gruppens nye retningslinjer, dels i den nye betænkning nr. 1565 udgivet af justitsministeriet, og dels i de mange branchepublikationer, som behandler emnet. 

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier