mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Har du styr på dine kontrakter?

Har du styr på dine kontrakter?

Det er slående at opleve, hvor lidt fokus mange landmænd har på at vedligeholde det juridiske fundament under deres bedrifter.

Det kan i værste fald få meget uheldige konsekvenser, hvis
en landmand ikke har ordentligt styr på de kontrakter og
aftaler af forskellig art, som udgør det juridiske fundament,
hans bedrift hviler på.
Gennem mit mangeårige virke som advokat har jeg desværre
alt for ofte oplevet, at landmænd ikke har tilstrækkelig
fokus på det juridiske, og at den faktiske nytteværdi
af foreliggende kontrakter derfor er meget forskellig fra
bedrift til bedrift.
Det, der sker i praksis, er, at konsekvenserne af en utilstrækkeligt
gennemarbejdet kontrakt først viser sig, når
der opstår uenighed mellem parterne. Så kan tingene spidse
til, fordi man ikke kan blive enige om, hvad kontrakten
siger, fordi den er uheldigt formuleret og derfor rummer for
mange uklarheder.
For at undgå den slags kedelige situationer, har jeg en række
anbefalinger til landmænd i forbindelse med udformningen
af kontraktlige aftaler.

SÅDAN GØR DU

 1. Undgå juridiske formuleringer, som den ene eller begge
  parter ikke forstår 100 procent. Det kan mindske risikoen
  for, at der opstår uenighed mellem parterne.
 2. Mit næste råd er, at man sørger for, at den kontraktlige
  aftale indeholder en klar angivelse af, hvornår den træder i
  kraft, og hvornår den ophører. Alternativt kan det angives,
  hvordan en kontrakt eventuelt kan opsiges.
 3. Som part i en kontraktlig aftale bør du beskrive dine
  forudsætninger for at indgå i netop denne aftale. En sådan
  beskrivelse kan nemlig bidrage til, at det er muligt at tolke
  en i øvrigt uklar aftale korrekt.
 4. Som noget helt selvfølgeligt bør enhver kontrakt altid
  foreligge på skrift. I en række tilfælde, eksempelvis når det
  drejer sig om ansættelsesaftaler, er dette obligatorisk.
 5. Indeholder en kontrakt aftaler om betalinger, skal den
  indeholde en utvetydig præcisering af, hvornår en betaling
  er sket rettidigt. Desuden skal det fremgå, hvilke vilkår
  vedrørende forrentning, der gælder, hvis en betaling ikke
  er sket rettidigt.
 6. Hvis en kontrakt handler om leveringer, skal det præciseres,
  hvornår og hvor leveringerne skal finde sted.
 7. Opbevar altid vigtige, skriftlige aftaler et sikkert sted.
  Så ved du, hvor de befinder sig, så du hurtigt kan finde dem
  frem, hvis der skulle blive brug for det.
 8. Selv om en kontrakt er grundigt gennemarbejdet og tydeligt
  formuleret, kan lovændringer eller udefra kommende
  begivenheder, som parterne ingen indflydelse har på,
  føre til en opsigelse af aftalen – eller gøre det nødvendigt at
  genforhandle den. Sådanne situationer kan forebygges ved
  at gennemgå sine kontrakter en gang om året sammen med
  en advokat.

HOLD DET JURIDISKE FUNDAMENT VED LIGE

Afslutningsvis ligger det mig på sinde at pege på det tankevækkende
i, hvordan langt de fleste moderne landmænd
har konstant fokus på alle sider af bedriftens økonomi.
Der ofres i den forbindelse mange penge på udarbejdelse af
fyldige årsrapporter og regelmæssige budgetopfølgninger.
Alt det økonomiske følges tæt, hvilket i øvrigt også er fuldt
forståeligt, da dette for de fleste er både et krav og et vilkår,
som de færreste landmænd kommer udenom.
Set på den baggrund er det slående at opleve, hvor lidt fokus
mange af de samme landmænd har på at vedligeholde
det juridiske fundament under deres bedrifter.
Er du en af disse landmænd, er det uden tvivl en rigtig god
ide at lade en erfaren og rutineret advokat foretage et juridisk
tjek af dine kontrakter.

Artikel fra September 2015 | AGRA R +