mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Har du styr på dine kontrakter?

Det er slående at opleve, hvor lidt fokus mange landmænd har på at vedligeholde det juridiske fundament under deres bedrifter.

Det kan i værste fald få meget uheldige konsekvenser, hvis en landmand ikke har ordentligt styr på de kontrakter og aftaler af forskellig art, som udgør det juridiske fundament, hans bedrift hviler på. Gennem mit mangeårige virke som advokat har jeg desværre alt for ofte oplevet, at landmænd ikke har tilstrækkelig fokus på det juridiske, og at den faktiske nytteværdi af foreliggende kontrakter derfor er meget forskellig fra bedrift til bedrift. Det, der sker i praksis, er, at konsekvenserne af en utilstrækkeligt gennemarbejdet kontrakt først viser sig, når der opstår uenighed mellem parterne. Så kan tingene spidse til, fordi man ikke kan blive enige om, hvad kontrakten siger, fordi den er uheldigt formuleret og derfor rummer for mange uklarheder. For at undgå den slags kedelige situationer, har jeg en række anbefalinger til landmænd i forbindelse med udformningen af kontraktlige aftaler.

SÅDAN GØR DU

 1. Undgå juridiske formuleringer, som den ene eller begge parter ikke forstår 100 procent. Det kan mindske risikoen for, at der opstår uenighed mellem parterne.
 2. Mit næste råd er, at man sørger for, at den kontraktlige aftale indeholder en klar angivelse af, hvornår den træder i kraft, og hvornår den ophører. Alternativt kan det angives, hvordan en kontrakt eventuelt kan opsiges.
 3. Som part i en kontraktlig aftale bør du beskrive dine forudsætninger for at indgå i netop denne aftale. En sådan beskrivelse kan nemlig bidrage til, at det er muligt at tolke en i øvrigt uklar aftale korrekt.
 4. Som noget helt selvfølgeligt bør enhver kontrakt altid foreligge på skrift. I en række tilfælde, eksempelvis når det drejer sig om ansættelsesaftaler, er dette obligatorisk.
 5. Indeholder en kontrakt aftaler om betalinger, skal den indeholde en utvetydig præcisering af, hvornår en betaling er sket rettidigt. Desuden skal det fremgå, hvilke vilkår vedrørende forrentning, der gælder, hvis en betaling ikke er sket rettidigt.
 6. Hvis en kontrakt handler om leveringer, skal det præciseres, hvornår og hvor leveringerne skal finde sted.
 7. Opbevar altid vigtige, skriftlige aftaler et sikkert sted. Så ved du, hvor de befinder sig, så du hurtigt kan finde dem frem, hvis der skulle blive brug for det.
 8. Selv om en kontrakt er grundigt gennemarbejdet og tydeligt formuleret, kan lovændringer eller udefra kommende begivenheder, som parterne ingen indflydelse har på, føre til en opsigelse af aftalen – eller gøre det nødvendigt at genforhandle den. Sådanne situationer kan forebygges ved at gennemgå sine kontrakter en gang om året sammen med en advokat.

HOLD DET JURIDISKE FUNDAMENT VED LIGE

Afslutningsvis ligger det mig på sinde at pege på det tankevækkende i, hvordan langt de fleste moderne landmænd har konstant fokus på alle sider af bedriftens økonomi. Der ofres i den forbindelse mange penge på udarbejdelse af fyldige årsrapporter og regelmæssige budgetopfølgninger. Alt det økonomiske følges tæt, hvilket i øvrigt også er fuldt forståeligt, da dette for de fleste er både et krav og et vilkår, som de færreste landmænd kommer udenom. Set på den baggrund er det slående at opleve, hvor lidt fokus mange af de samme landmænd har på at vedligeholde det juridiske fundament under deres bedrifter. Er du en af disse landmænd, er det uden tvivl en rigtig god ide at lade en erfaren og rutineret advokat foretage et juridisk tjek af dine kontrakter.

Artikel fra September 2015 | AGRA R +

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.