mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Har du styr på dine kontrakter?

Det er slående at opleve, hvor lidt fokus mange landmænd har på at vedligeholde det juridiske fundament under deres bedrifter.

Det kan i værste fald få meget uheldige konsekvenser, hvis en landmand ikke har ordentligt styr på de kontrakter og aftaler af forskellig art, som udgør det juridiske fundament, hans bedrift hviler på. Gennem mit mangeårige virke som advokat har jeg desværre alt for ofte oplevet, at landmænd ikke har tilstrækkelig fokus på det juridiske, og at den faktiske nytteværdi af foreliggende kontrakter derfor er meget forskellig fra bedrift til bedrift. Det, der sker i praksis, er, at konsekvenserne af en utilstrækkeligt gennemarbejdet kontrakt først viser sig, når der opstår uenighed mellem parterne. Så kan tingene spidse til, fordi man ikke kan blive enige om, hvad kontrakten siger, fordi den er uheldigt formuleret og derfor rummer for mange uklarheder. For at undgå den slags kedelige situationer, har jeg en række anbefalinger til landmænd i forbindelse med udformningen af kontraktlige aftaler.

SÅDAN GØR DU

 1. Undgå juridiske formuleringer, som den ene eller begge parter ikke forstår 100 procent. Det kan mindske risikoen for, at der opstår uenighed mellem parterne.
 2. Mit næste råd er, at man sørger for, at den kontraktlige aftale indeholder en klar angivelse af, hvornår den træder i kraft, og hvornår den ophører. Alternativt kan det angives, hvordan en kontrakt eventuelt kan opsiges.
 3. Som part i en kontraktlig aftale bør du beskrive dine forudsætninger for at indgå i netop denne aftale. En sådan beskrivelse kan nemlig bidrage til, at det er muligt at tolke en i øvrigt uklar aftale korrekt.
 4. Som noget helt selvfølgeligt bør enhver kontrakt altid foreligge på skrift. I en række tilfælde, eksempelvis når det drejer sig om ansættelsesaftaler, er dette obligatorisk.
 5. Indeholder en kontrakt aftaler om betalinger, skal den indeholde en utvetydig præcisering af, hvornår en betaling er sket rettidigt. Desuden skal det fremgå, hvilke vilkår vedrørende forrentning, der gælder, hvis en betaling ikke er sket rettidigt.
 6. Hvis en kontrakt handler om leveringer, skal det præciseres, hvornår og hvor leveringerne skal finde sted.
 7. Opbevar altid vigtige, skriftlige aftaler et sikkert sted. Så ved du, hvor de befinder sig, så du hurtigt kan finde dem frem, hvis der skulle blive brug for det.
 8. Selv om en kontrakt er grundigt gennemarbejdet og tydeligt formuleret, kan lovændringer eller udefra kommende begivenheder, som parterne ingen indflydelse har på, føre til en opsigelse af aftalen – eller gøre det nødvendigt at genforhandle den. Sådanne situationer kan forebygges ved at gennemgå sine kontrakter en gang om året sammen med en advokat.

HOLD DET JURIDISKE FUNDAMENT VED LIGE

Afslutningsvis ligger det mig på sinde at pege på det tankevækkende i, hvordan langt de fleste moderne landmænd har konstant fokus på alle sider af bedriftens økonomi. Der ofres i den forbindelse mange penge på udarbejdelse af fyldige årsrapporter og regelmæssige budgetopfølgninger. Alt det økonomiske følges tæt, hvilket i øvrigt også er fuldt forståeligt, da dette for de fleste er både et krav og et vilkår, som de færreste landmænd kommer udenom. Set på den baggrund er det slående at opleve, hvor lidt fokus mange af de samme landmænd har på at vedligeholde det juridiske fundament under deres bedrifter. Er du en af disse landmænd, er det uden tvivl en rigtig god ide at lade en erfaren og rutineret advokat foretage et juridisk tjek af dine kontrakter.

Artikel fra September 2015 | AGRA R +

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier