mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Har du taget stilling til arvens fordeling efter dig?

Har du taget stilling til arvens fordeling efter dig?

Et testamente kan, uanset din familiemæssige situation, forebygge uenigheder mellem dine efterladte den dag, du går bort. Mange arvestridigheder opstår nemlig som følge af, at de pårørende ikke er bekendt med, hvad der har været afdødes ønske og derfor ikke kan blive enige om arvens fordeling.

Artiklen er opdateret 1. november 2019

Langt de fleste kan således med fordel oprette et testamente. Der er dog visse familieforhold, hvor et testamente kan være tvingende nødvendigt, idet arven ellers kan få en utilsigtet fordeling. I det følgende gennemgås kort et udvalg af de situationer, hvor man særligt bør overveje at få oprettet et testamente. Endvidere gennemgås reglerne om, hvem der modtager dine forsikringer og pensioner, såfremt du går bort.

Ugifte samlevende

Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende arver hinanden, når man har levet sammen i en vis årrække. Som ugifte samlevende har man ingen arveret efter hinanden – uanset hvor længe man har levet sammen.

Har man børn sammen betyder det, at børnene arver alt efter hver af forældrene. Dette kan f.eks. betyde, at den efterlevende kan have problemer med at blive boende i familiens bolig. Ejer man som samlevende fast ejendom sammen, bør man overveje, om man skal arve hinandens halvdel af ejendommen i tilfælde af dødsfald. Opretter man ikke et testamente, bliver afdødes børn ejer af halvdelen af huset, eller afdødes forældre, hvis man ikke efterlader sig børn.

Ægtefæller med børn fra tidligere forhold

Som ægtefæller arver man efter arveloven halvdelen af arven efter hinanden. Den anden halvdel arver afdødes børn. Har ægtefællerne børn fra tidligere forhold, vil det blive tilfældigt, hvem af børnene der arver mest – alt efter hvem af ægtefællerne der dør først.

Det er en god idé at tage stilling til, hvordan fordelingen af arven til børnene skal være. Derudover bør man tage stilling til, om den længstlevende ægtefælle er tilstrækkeligt økonomisk sikret i tilfælde af dødsfald.

I bør tage stilling til arvens fordeling uanset, om kun én af jer, eller I begge, har børn fra tidligere forhold.

Ægtefæller hvor den ene er insolvent

Er én af ægtefællerne insolvent, er det afgørende at få oprettet et testamente. Man kan da overveje, om arv eventuelt skal tilfalde børnene i stedet for den ægtefælle, der er insolvent.

Pensioner og forsikringer ved dødsfald

Når du går bort, vil dine forsikringer og pensioner blive udbetalt til den eller de personer, som du har indsat som begunstiget på de enkelte pensionsopsparingsaftaler eller forsikringspolicer. Har du ikke taget stilling til begunstigelsen, sker udbetaling til din “nærmeste pårørende”.

Dine nærmeste pårørende er din ægtefælle. Har du en samlever, er din samlever din nærmeste pårørende, hvis ordningen eller begunstigelsesklausulen er oprettet efter d. 1. januar 2008, og I har levet sammen på fælles bopæl de seneste 2 år før dødsfaldet eller venter eller har fælles barn. 2/2

Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, eller ordningen er oprettet før d. 1. januar 2008, er det i stedet dine børn, der er dine nærmeste pårørende, og modtager udbetalingen.

Reglerne om begunstigelse følger således ikke reglerne om arvens fordeling, hvilket kan give anledning til uenigheder og tvivl i tilfælde af dødsfald, såfremt afdøde ikke har taget stilling til sine ønsker.

Ønsker du en anden begunstiget end din “nærmeste pårørende”, skal du tage kontakt til forsikrings- eller pensionsselskabet og anmode om at få indsat den ønskede person med navn.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05

[contact-form-7 id="14831" title="2 - Ring mig op"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f14831-o2" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/har-du-taget-stilling-til-arvens-fordeling-efter-dig/#wpcf7-f14831-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="14831" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.4" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f14831-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:14831,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false,&quot;notice_dismissed_rollback-cf7-5.4&quot;:true}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"><span class="wpcf7-form-control-wrap klient-telefon"><input type="tel" name="klient-telefon" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Dit telefonnr." /></span></div> <div class="cta-submit"> <p><input type="submit" value="Ring mig op" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit uk-button uk-button-primary om-trigger-conversion uk-width-1-1" /></p></div> </div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>