mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Højesteretsdomme ændrer praksis vedrørende krav mod sælger

Højesteretsdomme ændrer praksis vedrørende krav mod sælger

Højesteret har for nyligt afsagt to domme vedrørende arealmangler på to ejendomme, som efter købernes overtagelse har vist sig at være mindre end det areal, der var angivet på BBR-ejermeddelelsen.

Ved køb af bolig, hvor huseftersynsordningen anvendes, dvs., hvor sælger

  • har fået udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport,
  • har fremlagt et gyldigt ejerskifteforsikringstilbud for sælger, og
  • har tilbudt at betale halvdelen af forsikringspræmien på det billigste af de forsikringstilbud, der er fremlagt for køber

gælder forbrugerbeskyttelsesloven. Dette medfører, at sælger er fritaget for ansvar for fysiske mangler ved ejendommen, jf. forbrugerbeskyttelseslovens § 2, stk. 1.

Det fremgår imidlertid af formålet bag bestemmelsen, at en sælger som udgangspunkt ikke bør fritages for hæftelse med hensyn til forhold, som almindeligvis ikke belyses i en tilstandsrapport, og som en køber ikke kan forsikre sig mod.

En køber har ikke mulighed for at forsikre sig mod arealmangler, da en ejerskifteforsikring ikke dækker sådanne forhold.

Højesteret kom ved sine afgørelser frem til, at en urigtig oplysning om en ejendoms areal ikke er en mangel, der har en sådan tilknytning til bygningens fysiske tilstand, at den er omfattet af forbrugerbeskyttelseslovens § 2, stk. 1.

Højesteret vurderer således, at en køber ikke er afskåret fra at gøre krav mod sælger ved arealmangler, da de forhold ikke er omfattet af ansvarsfritagelsen i forbrugerbeskyttelseslovens § 2, stk. 1.

For at kunne gøre et krav gældende mod sælger skal der tages udgangspunkt i, om kendskab til arealmanglerne ville have ført til, at købesummen var blevet lavere. Der skal altså ikke være tale om et uvæsentligt beløb.

Har du lyst til at høre mere om dine eventuelle muligheder for at rette et krav mod en sælger for arealmangler på din ejendom, så kontakt STORM Advokatfirma på telefon 72 30 12 05.