mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Hvad gør du, når budgettet viser blodrøde tal?

Er du reelt sat under administration og under alle omstændigheder kommer til at betale en høj pris for at fortsætte på bedriften, bør du sammen med din familie overveje, om det er prisen værd.

Læs mere om det gode generationsskifte i landbruget i den seneste artikel af Jens Axel Kruchov, Advokat, Partner, bragt i Agrar+ juli 2015

Mange landmænd er i denne tid i gang med at få udarbejdet budgetter for 2016, eller skal til at have det gjort. Og det tegner til et noget trøstesløst billede på mange bedrifter.

Med de aktuelle afregningspriser på landbrugets produkter er rigtig mange landmænd desværre i en situation, hvor de budgetter, de i den kommende tid skal præsentere for deres pengeinstitut, viser underskud for det kommende år.

Det er selvsagt en temmelig ubehagelig situation for de pågældende landmænd at stå i. Min erfaring fra mange års arbejde med landbrug er, at alt for mange landmænd ikke benytter en sådan lejlighed til at få forhandlet en ny og klar aftale på plads med pengeinstituttet om, hvordan den fremtidige drifts skal finansieres.

Ligger der ikke en aftale om, hvordan likviditeten til driften skal sikres på lidt længere sigt, er det et alvorligt krisetegn.

Gode og vigtige råd

Jeg har en række gode og vigtige råd til landmænd, der er i den situation:

 • Sørg altid for, at dit budget lægges ud fra fuldstændigt realistiske forudsætninger.
 • Undgå at lægge budget med udgangspunkt i faktorer, som du ikke indflydelse har på, eksempelvis stigninger i afregningspriserne på dine produkter.
 • Glem ikke at sætte penge af til den løbende vedligeholdelse. Det er dybest set uholdbart ikke at sætte penge af til dette formål på en bedrift, der skal køre videre.
 • Vær realistisk i ansættelsen af privatforbruget ud fra bedriftens resultat.
 • Husk at indregne en økonomisk buffer til imødegåelse af uventede omkostninger.
 • Forhold, du skal være opmærksom på

  Når processen er nået så langt, at dit pengeinstitut har haft dit budget under behandling, er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

 • Sig nej til krav om yderligere sikkerhedsstillelse i form af kautioner. Bliver du stillet overfor et krav om flere sikkerheder, er der reelt tale om en ny situation, hvor du måske bør overveje, om du skal blive på bedriften. Prisen kan blive for høj, hvis også andre skal løbe en risiko.
 • Vær særligt opmærksom på bedriftens momstilsvar, som jo oparbejdes løbende. Her vil jeg råde til, at der oprettes en særlig sikringskonto, hvorfra momsbetalingen skal foregå. Ender man i en konkurs, kan Skat nemlig gå ind og tilbageholde en del af lønnen, hvis man efterfølgende finder et lønnet arbejde.
 • Kan du ikke få en aftale med dit pengeinstitut om en finansiering af driften på længere sigt, er det vigtigt, at du undlader at stifte gæld, som du hæfter for udover den periode, som budgettet dækker. Det kan faktisk være strafbart at stifte gæld, som man er ude af stand til at betale tilbage.
 • Hvis du ikke kan få dit pengeinstitut til at stille en passende likviditetsmæssig ramme til rådighed til driften, kan du havne i en situation, hvor andre i dit nabolag kommer til at finansiere din bedrift. Det kan være grovvareselskabet, maskinstationen og naboer, som du har forpagtet jord af. Den situation kan være meget ubehagelig, da du risikerer at møde dem, du skylder penge, i diverse private sammenhænge.
 • Sørg for, at der foreligger en klar plan for, hvordan du løbende skal afrapportere til dit pengeinstitut, som typisk forlanger årsrapport, budgetter, budgetopfølgninger og tal fra effektivitetskontrollen. Det virker demotiverende, koster mange penge og flytter dit fokus væk fra marken og stalden. Prøv derfor at få afrapporteringerne begrænset til eksempelvis 10 udvalgte, dækkende nøgletal
 • Beskyt familien og bedriftens værdier

  Viser det sig umuligt for dig at opnå en tilfredsstilende og langvarig aftale med dit pengeinstitut, må jeg kraftigt opfordre til, at du kontakter en advokat, der er specialist i landbrugsforhold og krisehåndtering.

  Hensigten med dette er, at der skal iværksættes en koordineret indsat med det formål at beskytte både familien og bedriftens værdier bedst muligt i den pressede økonomiske situation.

  Er du ude i en situation, hvor du reelt er sat under administration, og der under alle omstændigheder vil skulle betales en høj pris for at fortsætte på bedriften, vil jeg opfordre til, at du sammen med din familie nøje overvejer, om det er prisen værd!

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.