mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Hvad gør du, når budgettet viser blodrøde tal?

Hvad gør du, når budgettet viser blodrøde tal?

Er du reelt sat under administration og under alle omstændigheder kommer til at betale en høj pris for at fortsætte på bedriften, bør du sammen med din familie overveje, om det er prisen værd.

Læs mere om det gode generationsskifte i landbruget i den seneste artikel af Jens Axel Kruchov, Advokat, Partner, bragt i Agrar+ juli 2015

Mange landmænd er i denne tid i gang med at få udarbejdet budgetter for
2016, eller skal til at have det gjort. Og det tegner til et noget trøstesløst
billede på mange bedrifter.

Med de aktuelle afregningspriser på landbrugets produkter er rigtig mange
landmænd desværre i en situation, hvor de budgetter, de i den kommende
tid skal præsentere for deres pengeinstitut, viser underskud for det
kommende år.

Det er selvsagt en temmelig ubehagelig situation for de pågældende landmænd
at stå i. Min erfaring fra mange års arbejde med landbrug er, at alt
for mange landmænd ikke benytter en sådan lejlighed til at få forhandlet
en ny og klar aftale på plads med pengeinstituttet om, hvordan den fremtidige
drifts skal finansieres.

Ligger der ikke en aftale om, hvordan likviditeten til driften skal sikres på
lidt længere sigt, er det et alvorligt krisetegn.

Gode og vigtige råd

Jeg har en række gode og vigtige råd til landmænd, der er i den situation:

  • Sørg altid for, at dit budget lægges ud fra fuldstændigt realistiske forudsætninger.
  • Undgå at lægge budget med udgangspunkt i faktorer, som du ikke indflydelse
   har på, eksempelvis stigninger i afregningspriserne på dine produkter.
  • Glem ikke at sætte penge af til den løbende vedligeholdelse. Det er dybest
   set uholdbart ikke at sætte penge af til dette formål på en bedrift, der skal
   køre videre.
  • Vær realistisk i ansættelsen af privatforbruget ud fra bedriftens resultat.
  • Husk at indregne en økonomisk buffer til imødegåelse af uventede omkostninger.

Forhold, du skal være opmærksom på

Når processen er nået så langt, at dit pengeinstitut har haft dit budget
under behandling, er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

  • Sig nej til krav om yderligere sikkerhedsstillelse i form af kautioner. Bliver
   du stillet overfor et krav om flere sikkerheder, er der reelt tale om en ny
   situation, hvor du måske bør overveje, om du skal blive på bedriften. Prisen
   kan blive for høj, hvis også andre skal løbe en risiko.
  • Vær særligt opmærksom på bedriftens momstilsvar, som jo oparbejdes
   løbende. Her vil jeg råde til, at der oprettes en særlig sikringskonto, hvorfra
   momsbetalingen skal foregå. Ender man i en konkurs, kan Skat nemlig
   gå ind og tilbageholde en del af lønnen, hvis man efterfølgende finder et
   lønnet arbejde.
  • Kan du ikke få en aftale med dit pengeinstitut om en finansiering af
   driften på længere sigt, er det vigtigt, at du undlader at stifte gæld, som
   du hæfter for udover den periode, som budgettet dækker. Det kan faktisk
   være strafbart at stifte gæld, som man er ude af stand til at betale tilbage.
  • Hvis du ikke kan få dit pengeinstitut til at stille en passende likviditetsmæssig
   ramme til rådighed til driften, kan du havne i en situation, hvor
   andre i dit nabolag kommer til at finansiere din bedrift. Det kan være
   grovvareselskabet, maskinstationen og naboer, som du har forpagtet jord
   af. Den situation kan være meget ubehagelig, da du risikerer at møde dem,
   du skylder penge, i diverse private sammenhænge.
  • Sørg for, at der foreligger en klar plan for, hvordan du løbende skal afrapportere
   til dit pengeinstitut, som typisk forlanger årsrapport, budgetter,
   budgetopfølgninger og tal fra effektivitetskontrollen. Det virker demotiverende,
   koster mange penge og flytter dit fokus væk fra marken og stalden.
   Prøv derfor at få afrapporteringerne begrænset til eksempelvis 10 udvalgte,
   dækkende nøgletal

Beskyt familien og bedriftens værdier

Viser det sig umuligt for dig at opnå en tilfredsstilende og langvarig aftale
med dit pengeinstitut, må jeg kraftigt opfordre til, at du kontakter en advokat,
der er specialist i landbrugsforhold og krisehåndtering.

Hensigten med dette er, at der skal iværksættes en koordineret indsat
med det formål at beskytte både familien og bedriftens værdier bedst
muligt i den pressede økonomiske situation.

Er du ude i en situation, hvor du reelt er sat under administration, og der
under alle omstændigheder vil skulle betales en høj pris for at fortsætte
på bedriften, vil jeg opfordre til, at du sammen med din familie nøje overvejer, om det er prisen værd!