mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Familieret, Nyheder

Hvis julen ikke ender med at blive hjerternes fest….

Det er almindeligt kendt, at mange par vælger at gå fra hinanden efter højtiden er ovre og vi oplever hos Storm Advokatfirma, at en masse spørgsmål i den forbindelse melder sig.

Det kan dreje sig om spørgsmål om, hvor man skal henvende sig i forbindelse med en skilsmisse samt hvilke aftaler, man som ægtefæller kan indgå vedrørende deling af formuen.

Hvis man ønsker at blive separeret eller skilt er det Statsforvaltningen, man skal henvende sig til Man har altid ret til at blive separeret uanset om man er enige eller ej. Men man har mulighed for at blive skilt straks, hvis man er enige herom. Er dette ikke tilfældet, kan man blive skilt efter seks måneders separation. Er man enige om, at man ønsker skilsmisse, kan man blive skilt ved at indsende anmodning om skilsmisse via Statsforvaltning.dk. Er man ikke enige om at søge skilsmisse eller er man ikke enige om vilkåret om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan man søge om separation via Statsforvaltning.dk. Bliver man ikke enige om vilkåret eller ønsker den anden part ikke separation, bliver sagen videresendt til Retten, hvorefter en dommer vil tage stilling hertil. Det er efterhånden en meget begrænset gruppe, der kan være berettiget til et ægtefællebidrag og det kan derfor være relevant at spørge en advokat til råds herom, inden man søger om ægtefællebidrag i forbindelse med sin anmodning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen.

Forskellen på separation og skilsmisse er, at man mens man er separeret ikke kan indgå nyt ægteskab. Det kræver at man er skilt. En separation vil derudover bortfalde, hvis man genoptager samlivet eller ikke flytter fra hinanden inden for ca. 3-4 måneder efter man er blevet separeret. Er man skilt og genoptager samlivet, vil man blive anset for ugifte samlevende. Arveretten mellem hinanden bortfalder ved såvel separation som skilsmisse.

Når man indgår et ægteskab, får man automatisk formuefællesskab, med mindre man opretter en ægtepagt, der bestemmer andet. At have formuefællesskab betyder blandt andet, at man i forbindelse med en skilsmisse eller separation skal dele formuen ligeligt, med mindre man kan blive enige om at aftale andet. Er man ikke enige om at fravige en ligedeling af formuen, skal de to bodele gøres op, hvorefter en positiv bodel skal deles med ægtefællen, mens gæld ikke deles med ægtefællen.

Spørgsmålet om deling af pensioner fylder ofte en del hos ægtefæller i forbindelse med en bodeling ved separation eller skilsmisse. Udgangspunktet er, at hver ægtefælle udtager egne pensioner, med mindre en af ægtefællerne har sparet mere op, end hvad der kan betegnes som rimeligt. Det vil sige, at man deler ”ikke rimelige” pensioner. Har ægteskabet varet under 5 år udtager hver egne pensioner uanset om de er rimelige eller ej. Derudover kan den måde ægtefællerne under samlivet har indrettet sig på begrunde, at der skal betales en kompensation til den af ægtefællerne med den mindste pensionsopsparing. Reglerne omkring deling af pensioner er komplekse og da de fleste midler ofte er bundet i pensionsordninger, er det relevant at søge juridisk rådgivning herom, såfremt man ikke kan nå til enighed om spørgsmålet. Også spørgsmålet om retten til boligen fylder meget, når man skal flytte fra hinanden. Bor man til leje, er det den af ægtefællerne, der står på lejekontrakten, der har ret til at blive boende i lejligheden, men det er også alene den af ægtefællerne, der står på lejekontrakten, der hæfter for betalingen af huslejen. Dette gælder uanset, om ægtefællerne har indgået en indbyrdes aftale om, at de skal dele udgifterne. Står begge ægtefæller på lejekontrakten vil man hæfte solidarisk for de økonomiske forpligtelser over for udlejer. Det vil sige, at hvis den ene ikke betaler, må den anden ægtefælle i første omgang sørge for afholdelse af hele udgiften. Derefter bliver der tale om et indbyrdes opgør om den økonomiske fordeling mellem ægtefællerne.

Bor man i ejerbolig afhænger det af, hvem der står som ejer på skødet, hvem der hæfter for de økonomiske forpligtelser vedrørende ejendommen. Selvom man har formuefællesskab i ægteskabet ejer man ikke nødvendigvis den faste ejendommen sammen, det afhænger altså af, hvem der formelt står registreret som ejer. Har ikke-ejer-ægtefællen ikke påtaget sig forpligtelser i forhold til lån i ejendommen eller lignende, kan denne fraflytte ejendommen og hæfter ikke for betaling af udgifter.

Hvis man vælger eller bliver nødt til at sælge ejendommen i forbindelse med separationen/skilsmissen og salget af ejendommen giver et underskud hæfter kun ejer-ægtefællen for gælden – alene. Giver ejendommen modsat et overskud, skal værdien deles med ikke-ejer-ægtefællen, hvis der er formuefællesskab.

Ejer man derimod ejendommen i lige sameje – altså begge ægtefæller står som ejere på skødet – hæfter man solidarisk for de økonomiske forpligtelser, ligesom overskud og underskud ved eventuelt salg af ejendommen, skal deles mellem ægtefællerne.

Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, der kan melde sig den første tid efter man har besluttet sig for, at man ikke længere vil leve sammen. Det kan derfor være relevant at kontakte en rådgiver i forløbet – herunder enten banken, en advokat eller revisor. Hos Storm Advokatfirma er det altid gratis at ringe til os for at få en uforpligtende samtale ligesom, der altid er mulighed for at ringe til os og booke et uforpligtende møde for at få en professionel juridisk vurdering af sagen.

Kontakt advokat Ditte F. Østergaard eller advokatfuldmægtig Lene Braad på tlf. 72301205.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.