mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Familieret, Nyheder

Hvis julen ikke ender med at blive hjerternes fest….

Det er almindeligt kendt, at mange par vælger at gå fra hinanden efter højtiden er ovre og vi oplever hos Storm Advokatfirma, at en masse spørgsmål i den forbindelse melder sig.

Det kan dreje sig om spørgsmål om, hvor man skal henvende sig i forbindelse med en skilsmisse samt hvilke aftaler, man som ægtefæller kan indgå vedrørende deling af formuen.

Hvis man ønsker at blive separeret eller skilt er det Statsforvaltningen, man skal henvende sig til Man har altid ret til at blive separeret uanset om man er enige eller ej. Men man har mulighed for at blive skilt straks, hvis man er enige herom. Er dette ikke tilfældet, kan man blive skilt efter seks måneders separation. Er man enige om, at man ønsker skilsmisse, kan man blive skilt ved at indsende anmodning om skilsmisse via Statsforvaltning.dk. Er man ikke enige om at søge skilsmisse eller er man ikke enige om vilkåret om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan man søge om separation via Statsforvaltning.dk. Bliver man ikke enige om vilkåret eller ønsker den anden part ikke separation, bliver sagen videresendt til Retten, hvorefter en dommer vil tage stilling hertil. Det er efterhånden en meget begrænset gruppe, der kan være berettiget til et ægtefællebidrag og det kan derfor være relevant at spørge en advokat til råds herom, inden man søger om ægtefællebidrag i forbindelse med sin anmodning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen.

Forskellen på separation og skilsmisse er, at man mens man er separeret ikke kan indgå nyt ægteskab. Det kræver at man er skilt. En separation vil derudover bortfalde, hvis man genoptager samlivet eller ikke flytter fra hinanden inden for ca. 3-4 måneder efter man er blevet separeret. Er man skilt og genoptager samlivet, vil man blive anset for ugifte samlevende. Arveretten mellem hinanden bortfalder ved såvel separation som skilsmisse.

Når man indgår et ægteskab, får man automatisk formuefællesskab, med mindre man opretter en ægtepagt, der bestemmer andet. At have formuefællesskab betyder blandt andet, at man i forbindelse med en skilsmisse eller separation skal dele formuen ligeligt, med mindre man kan blive enige om at aftale andet. Er man ikke enige om at fravige en ligedeling af formuen, skal de to bodele gøres op, hvorefter en positiv bodel skal deles med ægtefællen, mens gæld ikke deles med ægtefællen.

Spørgsmålet om deling af pensioner fylder ofte en del hos ægtefæller i forbindelse med en bodeling ved separation eller skilsmisse. Udgangspunktet er, at hver ægtefælle udtager egne pensioner, med mindre en af ægtefællerne har sparet mere op, end hvad der kan betegnes som rimeligt. Det vil sige, at man deler ”ikke rimelige” pensioner. Har ægteskabet varet under 5 år udtager hver egne pensioner uanset om de er rimelige eller ej. Derudover kan den måde ægtefællerne under samlivet har indrettet sig på begrunde, at der skal betales en kompensation til den af ægtefællerne med den mindste pensionsopsparing. Reglerne omkring deling af pensioner er komplekse og da de fleste midler ofte er bundet i pensionsordninger, er det relevant at søge juridisk rådgivning herom, såfremt man ikke kan nå til enighed om spørgsmålet. Også spørgsmålet om retten til boligen fylder meget, når man skal flytte fra hinanden. Bor man til leje, er det den af ægtefællerne, der står på lejekontrakten, der har ret til at blive boende i lejligheden, men det er også alene den af ægtefællerne, der står på lejekontrakten, der hæfter for betalingen af huslejen. Dette gælder uanset, om ægtefællerne har indgået en indbyrdes aftale om, at de skal dele udgifterne. Står begge ægtefæller på lejekontrakten vil man hæfte solidarisk for de økonomiske forpligtelser over for udlejer. Det vil sige, at hvis den ene ikke betaler, må den anden ægtefælle i første omgang sørge for afholdelse af hele udgiften. Derefter bliver der tale om et indbyrdes opgør om den økonomiske fordeling mellem ægtefællerne.

Bor man i ejerbolig afhænger det af, hvem der står som ejer på skødet, hvem der hæfter for de økonomiske forpligtelser vedrørende ejendommen. Selvom man har formuefællesskab i ægteskabet ejer man ikke nødvendigvis den faste ejendommen sammen, det afhænger altså af, hvem der formelt står registreret som ejer. Har ikke-ejer-ægtefællen ikke påtaget sig forpligtelser i forhold til lån i ejendommen eller lignende, kan denne fraflytte ejendommen og hæfter ikke for betaling af udgifter.

Hvis man vælger eller bliver nødt til at sælge ejendommen i forbindelse med separationen/skilsmissen og salget af ejendommen giver et underskud hæfter kun ejer-ægtefællen for gælden – alene. Giver ejendommen modsat et overskud, skal værdien deles med ikke-ejer-ægtefællen, hvis der er formuefællesskab.

Ejer man derimod ejendommen i lige sameje – altså begge ægtefæller står som ejere på skødet – hæfter man solidarisk for de økonomiske forpligtelser, ligesom overskud og underskud ved eventuelt salg af ejendommen, skal deles mellem ægtefællerne.

Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, der kan melde sig den første tid efter man har besluttet sig for, at man ikke længere vil leve sammen. Det kan derfor være relevant at kontakte en rådgiver i forløbet – herunder enten banken, en advokat eller revisor. Hos Storm Advokatfirma er det altid gratis at ringe til os for at få en uforpligtende samtale ligesom, der altid er mulighed for at ringe til os og booke et uforpligtende møde for at få en professionel juridisk vurdering af sagen.

Kontakt advokat Ditte F. Østergaard eller advokatfuldmægtig Lene Braad på tlf. 72301205.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Jeg bistår firmaets insolvensafdeling med behandling af konkursboer, herunder sikring og registrering af aktiver og salg og vurdering af aktiver."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er i Erhvervsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med insolvensret."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg lægger vægt på en grundig og effektiv arbejdsgang"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Tobias Worsøe

  Stud. Jur
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Camilla Vinther Hansen

  Advokat
  "Jeg arbejder med sager inden for køb og salg af fast ejendom."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier