mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

bodeling skilsmisse separation

Hvordan opgøres formuen ved separation eller skilsmisse?

Mange bodelinger løses ved frivillige aftaler mellem ægtefællerne, eventuelt med hjælp fra hver sin skilsmisseadvokat.

Når der skal foretages en bodeling er det vigtigt, at du ved, hvilke aktiver og passiver der skal indgå i delingen og hvordan der laves en korrekt opgørelse over formuen.

Delingsformue

Der skal foretages en bodeling når hele eller en del af jeres formue er delingsformue. At hele eller en del af din formue er delingsformue betyder, at formuen skal deles med den anden ægtefælle.

Delingsformue er dansk rets udgangspunkt, og mange har denne formueordning. I kan dog også som ægtefæller have formue der er særeje, som ikke indgår i delingen. Derudover kan der være andre typer af formue, f.eks. en personskadeerstatning, der under visse betingelser ikke skal deles.

Herudover er der jeres pensionsordninger, der kan holdes uden for delingen i det omfang ordningen er rimelig.

Inden du tager stilling til, hvordan jeres formue skal deles er det derfor helt afgørende, at du har et overblik over, hvilke dele af jeres formue der er delingsformue og derfor skal indgå i delingen.

Opgørelse af formuen

I forbindelse med bodelingen skal der laves en opgørelse af de aktiver du og din ægtefælle hver især ejer, og den gæld i hver især hæfter for.

Opgørelsen af formuen kaldes ægtefællens bodel. Såfremt én af jer eller I begge har en positiv bodel, skal formuen deles. Har én af jer eller I begge derimod gæld der overstiger aktivernes værdi, skal gælden ikke deles. Du hæfter nemlig ikke for din ægtefælles gæld, men kun for den gæld du selv har stiftet eller stiftet sammen med din ægtefælle.

Du skal være særligt opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alt gæld I hver især har ret til at fratrække i opgørelsen, inden I deler med hinanden.

Få hjælp af en erfaren advokat

Vi kan hjælpe dig med, at skabe et overblik over bodelingen og opgørelsen af din formue tidligt i processen, så du er godt forberedt til at komme igennem forløbet. Vi kan hjælpe dig trygt igennem hele processen i forbindelse med separationen eller skilsmissen.