mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
 • STORM
 • Artikler
 • Artikel: Konfiskationskrav i sag om forsuringsanlæg holdt ikke


Artikel: Konfiskationskrav i sag om forsuringsanlæg holdt ikke

artikel-21-12-13

Konfiskationskrav i sag om forsuringsanlæg holdt ikke

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 21 december 2013 – Side 20 -www.landbrugnet.dk

Nordjysk kommune hævdede, at en kvægbruger tjente penge på en forsinket etablering af forsuringsanlæg. Det forholdt sig lige modsat. Kvægbrugeren slap med en bøde for forsinkelsen.

To et halvt års påtvunget forsinkelse med etablering af et forsuringsanlæg kom til at medføre store omkostninger – både menneskeligt og økonomisk – for et nordjysk landmandspar, som af private årsager ikke ønsker deres navne frem. Etableringen af forsuringsanlægget var et krav, som den pågældende kommune stillede for at give miljøtilladelse til en større udvidelse af parrets malkekvægbesætning. – Da staldudvidelsen stod klar, blev vores pengeinstitut utrygt ved situationen, da den daglige driftsøkonomi strammede til, fordi mælkeprisen faldt. Resultatet var, at de pludselig ikke ville frigive penge til at få stalden helt fyldt op med køer, fortæller den nordjyske landmand og fortsætter:

Kontant betaling

– Vi måtte heller ikke trække pengene til forsuringsanlægget, som ifølge reglerne skal betales kontant, fordi etableringen støttes med et offentligt tilskud på 40 procent. Sidenhen ændrede den daglige økonomi sig igen til det bedre. Banken frigav nu pengene til at få sat de sidste køer ind – og til forsuringsanlægget, som nu kunne etableres med to et halvt års forsinkelse. Kommunens reaktion på forsinkelsen var et bødekrav på over 50.000 kroner – plus konfiskation af mere end en kvart million kroner for en påstået uberettiget berigelse. – Påstanden fra kommunens side var, at vi sparede penge ved ikke at have etableret forsuringsanlægget. Det var vi naturligvis uenige i, så vi fik advokatfirmaet Storm Advokater til at køre en sag for os imod kommunen, fortæller landmanden.

Konfiskationskrav holdt ikke

Ifølge Jens Axel Kruchov bør tidspunktet for generationsskifter i landbruget fastlægges under hensyntagen til en række andre faktorer, som tilsammen sikrer bedriftens fortsatte råderum – både juridisk og økonomisk – samt sælgerens privatøkonomi.

Gunstig værdi-ansættelse

– Så snart, vi var kommet ind i sagen, fik vi fagfolk på området til at undersøge, om kommunens begrundelse for konfiskationskravet så at sige kunne holde vand. Det viste sig ret hurtigt ikke at være tilfældet. Tværtimod viste beregningerne, at min klient faktisk tabte penge på, at forsuringsanlægget ikke var blevet etableret, oplyser advokat Rune Hyllested fra Storm Advokatfirma. Tabet ved, at forsuringsanlægget ikke var blevet etableret, skyldtes dels, at forsuring af gyllen giver en økonomisk gevinst som følge af en bedre kvælstofudnyttelse. Dels opnås der en besparelse ved, at forsuret gylle må udbringes ved slangeudlægning i stedet for nedfældning. Endelig er der ikke krav om flydelag på gylletanke med forsuret gylle.

– Beregningerne viste, at min klient tabte penge på, at forsuringsanlægget ikke var blevet etableret til tiden. Derfor holdt kommunens krav om konfiskation af et stort beløb ikke, siger advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.

Bøden reduceret

Resultatet af retssagen blev, at bøden for den forsinkede etablering af forsuringsanlægget blev fastholdt, men reduceret. Kommunen måtte tilmed konstatere, at hele grundlaget for det store konfiskationskrav faldt til jorden. – Det har været et hårdt forløb at komme igennem. Vi har i den grad følt os trådt på og mistænkeliggjort af sagsbehandleren fra kommunens miljøafdeling. Efter, hvad jeg har forstået, så er det desuden vidt forskelligt, hvor hård en linje de enkelte kommuner kører på dette område. Det, synes jeg, er dybt problematisk, lyder det fra den nordjyske kvægbruger. Advokat Rune Hyllesteds kommentar til sagen er, at det ofte betaler sig at tage kampen op i sådanne sager, sådan som det viste sig i denne sag. Han opfordrer derfor landmænd i tilsvarende situationer til at tage kampen op og få undersøgt, om sagerne holder, selv om det kan virke uoverskueligt.

 

 

Artikel fra Effektivt Landbrug, Lørdag d. 21 december 2013 – Side 20 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Stud. Jur
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.