mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

omdanne ivs-selskab

Krav for at omdanne et IVS-selskab er lempet

Fristen for hvornår et IVS-selskab skal omdannes er forlænget og så er kapitalkravene lempet en smule.

I august 2020 indgik politikerne på Christiansborg en aftale om at vedtage lempelser for iværksætterne, som drev virksomhed i iværksætterselskab (IVS). Den aftale blev den 17.12.2020 realiseret ved et endeligt vedtaget lovforslag.

Du kan læse vores oprindelige artikel om den politiske aftale og detaljerne om lempelserne her.

Disse lempelser gælder

Med vedtagelsen af de nye lovforslag ligger det nu helt fast, hvilke lempelser der gælder for iværksætterne. Lovens væsentligste indhold kan opsummeres således:

  • Fristen for omdannelse udskydes til 15. oktober 2021
  • Pengekravet for omdannelse lempes, således det kun er restkapitalen, som skal indbetales
  • Metoden for indbetaling sker efter selskabslovens kapitel om kapitalforhøjelse

Det er værd at bemærke, at ”restkapitalen” i loven defineres som ”differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital ”.

Kapitalkravet for Anpartsselskaber er 40.000 kr. Har man indbetalt 1 kr. ved stiftelsen af et IVS, og er den ikke forhøjet siden, er restkapitalen således 39.999 kr.

Det er også værd at bemærke, at IVS selskaber i lang tid har været underlagt krav om at henstille en del af overskuddet til en særlig reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Hvis der er sådanne reserve i et IVS, overføres reserven til selskabskapitalen ved fondsforhøjelse i forbindelse med omregistrering.

Her kan du læse det vedtagne lovforslag