mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Er et landbrug selskab noget for dig?

Landbrug: Er et selskab noget for dig?

Langt hovedparten af de danske landbrug ejes og drives personligt. Det står i skarp kontrast til andre dele af dansk erhvervsliv. Er tiden kommet til et opgør med traditioner og vaner i landbruget?

Når et landbrug ejes og drives personligt, har det betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser for ejeren. Den væsentligste konsekvens er den personlige økonomiske hæftelse, der henover landbrugskrisen desværre har vist sine mest negative sider for de landmænd, der oplever økonomiske udfordringer.

Det personlige ejerskab til en bedrift kan også være en udfordring, hvis du ønsker at tiltrække en attraktiv investeringskilde i form af investorer udefra.

Det personlige ejerskab er knyttet til den traditionelle opfattelse af det at være landmand i Danmark og opfattelsen har da også været understøttet af landbrugslovgivningen gennem tiden.

Sådan er det ikke længere. Landbrugsloven har gjort op med den oprindelige grundtanke og det er i dag muligt både at købe og drive en landbrugsbedrift i selskabsform.

Fra privateje til selskabseje

Hvis du som landmand overvejer at ændre dit ejerskab til bedriften, er det en omfattende proces, der kræver forudgående beregninger og analyser af, hvilke mål, du som landmand vil have opfyldt.

Derudover skal ændringen ske i tæt samarbejde med dine nuværende kreditgivere.

En ændring kaldes en virksomhedsomdannelse og den kan enten være skattefritaget eller skattepligtig. Det er tidspunktet for omdannelsen, der afgør, om din omdannelse er skattepligtig eller skattefritaget.

En omdannelse vil medføre en klar opdeling af din erhvervsøkonomi og din privatøkonomi og du vil typisk ende med en konstruktion, hvor du kommer til at eje et selskab, der så ejer din bedrift.

Af skattemæssige årsager kan du med fordel indskyde et holdingselskab, således at selskabet, der ejer bedriften herefter ejes af dit holdingselskab. På den måde kan du, efter en juridisk klargøring af din landbrugsvirksomhed, også fremstå som en veldefineret finansieringsmulighed for investorer og som en ligeså veldefineret enhed til et generationsskifte.

Stift selskab på det rigtige tidspunkt

Du skal naturligvis ikke bare omdanne din virksomhed uden videre. En omdannelse skal times, så den gennemføres på det bedst mulige tidspunkt.

Omdannelsen skal gennemføres på det mest oplyste grundlag og derfor bør du allerede nu kontakte en erfaren advokat, der kan afklare dine muligheder for en omdannelse.

Du kan altid få et gratis indledningsmøde med STORM Advokatfirma, så vi sammen kan se, om der kan arbejdes videre efter en konkret indledende vurdering.