mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Landbruget ramt af konkursboom i år

Hver syvende landbrug er i højrisiko- zonen, og antallet af konkurser har ikke været højere i mere end 20 år

Artikel fra Børsen, fredag d. 18 december 2015 – side 6 og 7 Børsen

Af Bjarne Bang, Kevin Grønnemann og Thomas C. Høie

Nu muges der for alvor ud i det pressede, stærkt forgældede danske landbrug.

Antallet af konkurser har ikke været højere siden midt i 1990’erne, og antallet af landmænd, der er gået konkurs de seneste 12 måneder, ligger 60 pct. højere end i perioden forud.

Nye tal fra rådgivningscentret Seges viser samtidig, at så mange som hvert syvende landbrug (14 pct.) er i højrisikozonen, hvor bankerne fristes til at opgive dem. De svært kriseramte landbrug er pressede af høj gæld og tjener ikke likviditet nok til den daglige drift, så de løbende må låne og øge deres gældsætning. I forhold til en tidligere analyse er det et lille fald, som bl.a. skyldes, at nogle af de ringeste landbrug er gået ned eller er blevet solgt.

Med udgangen af november havde Danmarks Statistik på 12 måneder registret 159 konkurser mod lige omkring 100 i hver af de forudgående to 12-månedersperioder. Hvis ikke der igen bliver bedre muligheder for at tjene penge på at producere svin, mælk og korn, så vil vi for alvor se yderligere en markant stigning i antallet af konkursbegæringer i sektoren, frygter en sønderjysk landboforeningskvinde med støvlerne på.

Finanssektoren har en nøglerolle i udviklingen i landbruget, og advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma, der er kurator for flere konkursboer rundt i landet, siger, at bankerne og kreditforeningerne klart er rykket tættere på bedrifterne end tidligere, fordi de har øget kreditrammerne.

Men tit kommer konkursbegæringen nu også fra landmanden selv, fordi der ikke er penge til den daglige drift, indkøb af foder til dyrene f.eks. Finanssektoren udtaler sig typisk kun i generelle vendinger om landbruget, hvis samlede gæld netop forleden blev opgjort til 371 mia. kr. – det højeste nogensinde “Vi går langt for at sikre, at vores landmænd har den likviditet, der skal til for at drive deres forretning. Men på et tidspunkt kan man komme i en situation, hvor både vi og landmændene ikke kan se en realistisk mulighed for at skabe positiv drift i virksomheden igen. Og hvis man kommer i den situation, så er det nødvendigt at stoppe,” fastslår Klaus Skjødt, adm. direktør i Sparekassen Kronjylland, som i 2014 havde en eksponering mod landbrug og fiskeri på 11 pct.

Oprydningsproces

“Vi er bekendt med, at der er gang i en oprydningsproces, som desværre i nogle tilfælde ender med en konkurs,” siger adm. direktør Jesper Lyhne, Landbrugets Finansieringsbank, der skal hjælpe landbruget med rekonstruktioner og generationsskifter.

Berith Nissen, der er næstformand i Sønderjysk Landboforening og sammen med gemalen, Jens Peter, laver 21.000 smågrise og slagtesvin på Vonsmose ved Haderslev, har en høj gæld på ca. 80 mio. kr.

“Vi købte denne ejendom lige før finanskrisen, har løbende udvidet og købt dyr jord i 00’erne. Men vi har dog positiv egenkapital, fordi vi siden midt i 1990’erne har kunnet bygge egenkapital op. Men mange har det rigtig skidt, tjener ikke penge til at betale af på gælden og må låne til den daglige drift. Vi har i vores landboforening haft en del konkurser, og hvis ikke vi i Danmark får færre omkostninger og højere salgspriser, så går det helt galt,” siger hun. Erhvervsøkonomisk chef i landbrugets rådgivningscenter, Seges, Klaus Kaiser, oplyser, at der ved siden af konkurserne er en række kriseramte landbrug, som banker og kreditforeninger i det stille får afhændet til landmænd, de vurderer vil være bedre til at drive dem videre. Hvor stort skyggetallet er, tør han ikke gætte på.


Artikel fra Børsen, fredag d. 18 december 2015 – side 6 og 7 Børsen

Emner:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  Praktikant, HR
 • Alexander Ramsgaard

  Praktikant, Markedsføringsøkonom
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Maria Madsen Sørensen

  Erhvervsjurist
  "Det er vigtigt for mig at møde alle klienter i øjenhøjde, og derigennem sikre en tryg dialog og et godt samarbejde"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (H), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.