mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

overtrædelse krænkelse persondatareglerne GDPR

Lempelse af krav til IVS-Selskaber: Ny politisk aftale skal sikre iværksætterne

Den 21. august 2020 indgik politikerne på Christiansborg en bred aftale om at lempe på kravene for omdannelse af IVS-selskaber til ApS-selskaber. Aftalen kommer i forlængelse af de hårde likviditetsproblemer affødt af Coronakrisen. Formålet med aftalen er blandt andet at undgå unødvendige tvangsopløsninger, samt at styrke iværksætterriet og erhvervslivet i Danmark.

Baggrund

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en lov om afskaffelse af IVS-selskabsformen, hvorefter alle IVS-selskaber skulle omdannes inden for en frist på 2 år. Overskridelse af fristen ville ultimativt medføre tvangsopløsning af selskabet.

Omdannelseskravet betød i praksis, at IVS-selskaber, som kunne være stiftet med helt ned til kr. 1, som minimum, skulle anskaffe værdier for kr. 40.000 for at opnå omdannelse til et ApS.

For mange IVS-selskaber er dette en direkte likviditetsmæssig byrde, fordi adgangen til at indskyde aktiver er begrænset, hvorfor indskuddet oftest foretages kontant.

Per 1. august 2020 var der ca. 32.000 aktive IVS-selskaber i Danmark.

Den nye aftale fra august 2020

Den nye aftale indeholder 3 væsentlige elementer:

  1. IVS-selskaber skal kunne omregistreres til et ApS ved at indbetale differencen mellem den nuværende registrerede selskabskapital, og kapitalkravet på kr. 40.000 for et ApS.
  2. Fristen for omregistrering forlænges fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.
  3. Partierne vil i efteråret indgå forhandlinger om konkrete tiltag, som skal gøre det lettere for danske iværksættere at etablere og drive virksomhed.

Især punkt 1 er særlig interessant for iværksætterne, som har stiftet virksomheden med mere end et symbolsk beløb på f.eks. kr. 1. Dette kan også være en fordel for selskaber, hvor hele selskabskapi-talen ikke længere er tilstede på omdannelsestidspunktet.

Helt konkret betyder det, at hvis IVS-selskabet er stiftet tidligere med kr. 5.000, skal der kun indsky-des yderligere kr. 35.000 for at foretage omdannelse.

Betydningen af en politisk aftale

Det bør forventes at den politiske aftale medfører et nyt lovforslag af væsentligt tilsvarende indhold. Indtil der foreligger en decideret lov, kan man dog ikke vide sig sikker på det endelige indhold af de kommende regler.

STORM Advokatfirma følger udviklingen tæt, og opfordrer læseren til at gøre det samme.

Her kan du læse den politiske aftale