mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Lovforslag fjerner usikkerhed om pant i betalingsrettigheder

Lovforslag fjerner usikkerhed om pant i betalingsrettigheder

I juli 2017 kom Vestre Landsret med en dom, der pludselig gjorde sikkerhed i betalingsrettigheder værdiløs. Nu har Miljø- og Fødevareministeriet fremsat et lovforslag, der i STORM Advokatfirmas optik løser problemet, skriver LandbrugsAvisen.

Landsretsdommen fra juli fastslog, at pant ved registrering hos Landbrugsstyrelsen ikke var tilstrækkelig. Kun en tinglysning kunne sikre pantet, lød det fra landsretsdommerne.

Miljø- og Fødevareministeriet fremsatte derfor i december et udkast til et lovforslag, som fremover skal gøre det lovligt at registrere pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Problemet med lovforslaget var, ifølge STORM Advokatfirma, at udkastet var på kant med grundloven, eftersom ministeriet foreslog, at den nye lov skulle have tilbagevirkende kraft.

Advokat og partner, Jens Axel Kruchov påpegede i december, at indtægten fra betalingsrettighederne i de ældre sager, hvor landmanden er gået konkurs før lovændringen, efter gældende lovgivning tilfalder konkursboet. Akkurat det landsretten fandt frem til i sin afgørelse juli 2017.

– Jeg mener, at vi som advokatfirma med landbrugsret som et vigtigt speciale, har pligt til at reagere, når vi ser et lovforslag, der kan være i strid med grundloven, siger Jens Axel Kruchov til LandbrugsAvisen.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu tilpasset lovforslaget, så det kun er i tilfælde, hvor eksempelvis banker efter landsretsdommen i juli har tinglyst pantet, at de har ret til betalingsrettighederne. Bankerne kan desuden gebyrfrit overføre tinglysningen til det nye registreringssystem.

– Vi er tilfredse med loven, for det er en nem og smidig måde at håndtere det på for landbruget fremover, siger Jens Axel Kruchov.

Gebyret for registrering af pant foreslår ministeren at hæve fra 525 kr. til 2250 kr. Det skyldes omkostninger til udviklingen af et nyt it-system, begrunder ministeren.

– Det er stadig billigere, alt andet lige end, at give halvanden procent i tinglysningsafgift, slutter Jens Axel Kruchov.