mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Lovforslag: Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Lovforslag: Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Skatteministeren har den 29.3.2017 fremsat det længe ventede lovforslag om lempelse af bo- og gaveafgifter ved generationsskifter. Lovforslaget bærer navnet L 183 af 29.3.2017 og indeholder en række lempelser af det afgiftstryk, der længe har fordyret generationsskifter af familieejede virksomheder.

Lovforslaget kort:

Lovforslaget, der blev fremsat i Folketinget den 4.4.2017 forventes vedtaget af regeringspartierne med støtte fra Dansk Folkeparti, idet det er en forlængelse af aftalegrundlaget for finansloven for 2016.

Ifølge det fremsatte lovforslag, forventes det at træde i kraft den 1.7.2017.
Hovedindholdet af lovforslaget er, at der indføres en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften for overdragelse af familieejede virksomheder, således at den nuværende afgiftssats på 15% nedsættes til 13 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 pct. for gaver ydet i 2018, 6 pct. For gaver ydet i 2019 og 5 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere.

Derudover indeholder lovforslaget bestemmelser om, at der er krav om, at overdrageren i en periode på 1 år har været aktiv deltager i virksomheden og at modtageren opretholder sit ejerskab af virksomheden i 3 år efter overdragelsen.

Endelig skal overdragelsen ske til den samme personkreds og med de samme betingelser opfyldt, som er gældende ved skattemæssig succession.

Da generationsskifter ofte finansieres ved ydelse af gaver, er det særdeles relevant for den kommende generation at gennemføre generationsskiftet til en nedsat afgiftssats.Udstedelse af gældsbrev som en del af finansiering er ikke omfattet af afgiftsnedsættelsen.

Oplæg om generationsskifte
Oplæg om generationsskifte ved STORM Advokatfirma, jan 2017

STORMS opfattelse:

Lovforslaget er med til at lette det opsatte behov for at gennemføre generationsskifte i både landbrug og andre erhverv.

Særligt landbruget har behov for at blive tilført ny energi og nye udviklingstiltag for at opretholde og vedligeholde det nuværende produktionsomfang.

Da lovforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige politisk varslede tiltag, herunder indførelse af et nyt vurderingssystem og det samtidigt bemærkes, at socialdemokratiet har tilkendegivet, at en vedtagelse af lovforslaget vil blive rullet tilbage, hvis partiet igen opnår regeringsmagten, er der behov for, at alle virksomhedsejere foretager en seriøs analyse af, hvorvidt virksomheden skal generationsskiftes så hurtigt som muligt.

Vi anbefaler derfor, at virksomhedsejeren og familien opnår det højeste element af parathed, hvilket kan sikres ved at udarbejde en drejebog for det kommende generationsskifte.

Vi oplever en stigende interesse for dette produkt og er klar med et tilbud og et gratis indledende møde med alle virksomhedsejere.