mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

covid-19 arbejdsfordeling

Midlertidig arbejdsfordeling kan reducere lønbudgettet under COVID-19

Som led i den lovgivning, der skal kompensere virksomhederne for de konsekvenser, de påføres af Covid-19 situationen har regeringen blandt andet indført en ny, midlertidig lov, der giver private arbejdsgivere mulighed for at iværksætte arbejdsfordeling blandt virksomhedens ansatte.

Loven er midlertidig og arbejdsfordelingen kan iværksættes nu, men skal være iværksat senest den 31. december 2020. Den arbejdsfordeling, der så iværksættes må højest vare i 4 måneder.

Kollektive overenskomster, og lovgivningen, kan indeholde bestemmelser, der begrænser arbejdsgiverens ret til énsidigt at ændre på de vilkår, der er aftalt med de ansatte. Individuelle ansættelseskontrakter indeholder næsten altid bestemmelser om hvor meget en ansat skal arbejde, og hvilken løn den ansatte er berettiget til at få. Disse bestemmelser og aftaler bliver med den ny lov sat midlertidigt ud af kraft.

Betingelser for arbejdsfordeling

Hvis en arbejdsgiver ønsker at benytte sig af den nye mulighed for arbejdsfordeling, er der en række betingelser, der skal overholdes:

1 – Mindst 24 timers varsel
De ansatte, som arbejdsgiveren ønsker skal acceptere arbejdsfordelingen, skal have mindst 24 timer til at beslutte om de vil acceptere at indgå i ordningen.

For de ansatte, der meddeler arbejdsgiveren at de ikke ønsker ”at være med” er det op til arbejdsgiver at beslutte om det skal accepteres, eller om man i stedet ønsker at afskedige den pågældende. De ansatte, der ikke svarer inden fristens udløb vil blive omfattet af arbejdsdelingen, hvis den iværksættes.

Det er vigtigt at arbejdsgiver kan dokumentere at have spurgt de ansatte, og det er vigtigt at arbejdsgiveren kan dokumentere den fastsatte frist, og at fristen er på mindst 24 timer. Endelig er det vigtigt at arbejdsgiveren kan dokumentere de afslag, der modtages. Når arbejdsgiveren spørger de ansatte skal man samtidig oplyse om dels det forventede starttidspunkt og dels det forventede sluttidspunkt.

2 – Mindst 20 % ned i arbejdstid
Arbejdsfordelingen skal medføre at arbejdstiden nedsættes med mindst 20 pct. og med højst 50 pct. af den aftalte arbejdstid. Det skal gælde over et gennemsnit på fire uger.

3 – Medarbejderrepræsentanter skal høres
Arbejdsgiveren skal efter de almindelige regler høre medarbejderrepræsentanterne, såfremt ordningen ønskes iværksat.

4 – Skal meldes til Jobcentret
Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsfordelingen til Jobcentret senest samtidig med at ordningen iværksættes. Det hænger sammen med, at der samtidigt er blevet indført en række, ligeledes midlertidige, bestemmelser af reglerne omkring arbejdsløshedsforsikring, retten til sygedagpenge og barselslovgivningen.

Hovedregel, undtagelser og rettigheder

Arbejdsfordelingen skal, som hovedregel, omfatte enten hele virksomheden, en afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed. Bemærk at der er en række undtagelser omkring bl.a. elever, lærlinge og nøglepersoner.

En ansat, der er omfattet af arbejdsfordelingen, får nogle rettigheder; vedkommende får mulighed for, uden varsel, at sige op for at få et andet job med længere arbejdstid, og så kan den pågældende ikke afskediges i arbejdsfordelingsperioden, såfremt afskedigelsen skyldes det, der udløste behovet for arbejdsfordelingen, hvilket typisk er økonomi.

De muligheder jeg har beskrevet udgør de efter min opfattelse væsentligste forudsætninger, for at iværksætte arbejdsfordeling. Der er, som i andre love, også undtagelser og særlige formalitetskrav.

Skrevet af